TeC vol que s’ampliï el parc públic d’habitatges de lloguer

No Comment

La formació presentarà de cara al proper ple municipal una bateria d’acords com ara fomentar la creació d’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer, expropiar pisos buits i que l’Ajuntament els apliqui les sancions corresponents, entre d’altres.

La proposta ha estat presentada en roda de premsa pels regidors Marta Muntanyola i Xavi Martínez. TeC

La formació assenyala que el 84% dels desnonaments que s’han produït a Terrassa entre 2012-2017 estan relacionats directament amb el règim de lloguer. I apunta com una de les causes principals a la “Ley 4/2013 de medidadas de flexibilización y fomento del mercado de alquilares de viviendas”, aprovada pel PP, on es modifica la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), i que “facilita l’especulació amb l’habitatge fent d’un dret bàsic com el de l’habitatge en un actiu d’inversió, amb un augment de mitjana en el preu mitjà del lloguer en els darrers anys del 7.8%”.

Segons Terrassa en Comú, el parc d’habitatges actual no ha pogut garantir el reallotjament de les persones i famílies que han estat desnonades. Amb dades a la mà, Terrassa compta amb un parc públic de lloguer aproximat d’1,2% (957), molt distant “a altres ciutats europees com Viena, Berlín o París on ronden el 15% fins i tot un 20%”, afirmen.

TeC prioritza la recerca de solucions alternatives a l’actual manca d’habitatge assequible, que passen per generar més habitatge de lloguer, sobretot de preu de protecció oficial, i d’augmentar la capacitat del parc d’habitatges públics de lloguer.

Bateria de propostes i acords

La proposta que presenta TeC consta de 10 acords, entre els quals: l’activació de l’acord 16 de la Resolució Jus/1696/2013 pel que es fa públic el protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya per a la creació d’una comissió de seguiment; destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció o sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer; declaració de zones d’àrees de conservació i rehabilitació per garantir un ús adequat de l’habitatge, de promoure la regeneració del teixit urbanístic i la conservació de l’habitatge en estat molt deficient; aplicar els articles de la Llei 4/2016 de 23 de desembre de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les famílies en risc d’exclusió residencial, aquelles que el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió, en concret, a l’expropiació d’ús de 4 a 10 anys dels habitatges buits inscrits al registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i l’expropiació de l’ús per 3 anys dels habitatges de les famílies excloses que signen dacions en pagament (article 17) i l’aplicació per part de l’Ajuntament de Terrassa de la Llei d’habitatge de Catalunya de 2007, aplicant les sancions corresponents, entre altres acords.

Tenim les eines, l’oportunitat i exigim la voluntat política per buscar propostes diferents per crear una ciutat on totes puguem viure en condicions de benestar, 

Font: Terrassa en Comú

Related Articles

Deixa un comentari