Terrassa, declarada ‘ciutat feminista’ en el darrer ple municipal

No Comment

Terrassa va ser declarada ‘ciutat feminista’, en el passat ple corresponent al mes de març. La declaració va ser presentada pels grups municipals de PSC i CDC, gràcies a una proposta de Comissions Obreres del Vallès Occidental-Catalunya Central. Aquest és la moció íntegra del sindicat, juntament amb els acords que van ser finalment aprovats en plenari.


Volem que Terrassa sigui declarada “ciutat feminista”, entenent que el feminisme és un moviment reivindicatiu de caràcter inclusiu, que busca la igualtat entre sexes, i afavorir els interessos de les dones en situacions de submissió al poder masculí per tal de modificar posicions de desigualtat i abolir la violència envers les dones en totes les seves formes i vessants.

Terrassa és un municipi referent pel que fa a les polítiques de gènere. Ha estat pionera en, per exemple, la creació de la primera regidoria íntegrament dedicada a les polítiques d’Igualtat i creiem que sempre ha mantingut un compromís ferm per aconseguir una societat més justa i realment igualitària. Avui ens plantegem poder fer un pas més cap a aquest objectiu que molts i moltes compartim.

Declarar Terrassa “ciutat feminista” suposaria reafirmar-nos en aquesta lluita compartida tan per l’administració com per les entitats, els sindicats, les associacions i tot el teixit ciutadà. Perquè tot i que els avenços són molts, i són ben visibles, encara ens queda molta feina per fer. Cal que repensem la ciutat des d’una perspectiva feminista i això suposo modificar estereotips i transformar molts dels aspectes que avui fan funcionar el nostre municipi, com la gran majoria de poblacions, sota uns cànons que ens vénen marcats per una societat teixida des de la perspectiva patriarcal, amb predomini clar del sexe masculí.

Sortosament, avui els mandats de gènere ja són caducs i a partir d’aquesta idea podem construir tots i totes una altra mena de ciutat. Una Terrassa que continuï avançant cap a una compaginació horària que fomenti uns millors usos del temps dels seus ciutadans i ciutadanes. Al nostre municipi hem de garantir la perspectiva de gènere en tots els àmbits, la paritat real i la igualtat entre homes i dones, ja que només a partir de la igualtat aconseguirem garantir els nostres drets i així, garantim la nostra llibertat individual i col·lectiva.

La declaració com a “ciutat feminista” situaria Terrassa, un cop més, al capdavant de la reivindicació per una igualtat efectiva i reiteraria el seu compromís amb la consecució d’una societat més justa i igualitària. Els reptes que hem d’assolir encara són molts, alguns de ben destacats com l’eradicació de la divisió sexual del treball i de la bretxa salarial; un millor repartiment del treball no remunerat, la coeducació dels nostres fills i filles o la defensa dels drets de salut sexual i reproductiva de les dones, així com la necessitat de l’accés lliure i gratuït als mètodes anticonceptius.

Treballar en un model d’escola pública, laica i coeducadora que avanci cap al desitjat model social d’igualtat i el rebuig frontal a la discriminació, sigui quin sigui el seu origen també són objectius clars.

Declarar Terrassa “ciutat feminista” significaria reafirmar-nos en la lluita contra la discriminació de gènere i LGTBI en tots els àmbit de la vida, especialment focalitzant l’atenció en l’àmbit laboral i educatiu.

Volem que Terrassa sigui una ciutat lliure de violències masclistes, sigui quina sigui la seva expressió. Cal que despleguem totes les mesures possibles en matèria de prevenció i atenció per eradicar la violència de gènere i donar suport a les dones que la pateixen. Cal ampliar els recursos destinats a la lluita contra les violències masclistes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2016 així com recuperar el Programa de seguretat contra la violència masclista.

Per tot l’ anteriorment exposat en aquesta proposta, instem a l’Ajuntament de Terrassa a aprovar els següents:

ACORDS

Primer- Declarar Terrassa “ciutat feminista”.

Segon- Continuar desplegant el Reglament municipal per a la igualtat de gènere, que contempla normes específiques, de caràcter obligacional i amb vocació de durabilitat.

Tercer- Difondre entre la ciutadania aquesta tasca i promoure la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, tan personal com laboral.

Quart- Garantir la lluita contra la discriminació i contra qualsevol forma de violència.

Cinquè – Integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques de mobilitat, urbanisme i habitatge.

Sisè–Comunicar aquests acords.

CCOO Vallès Occidental Catalunya Central

Related Articles

Deixa un comentari