Un Ajuntament més obert a la participació ciutadana

No Comment

La moció de Democràcia aprovada per Parlament Ciutadà, i ara pel Ple municipal, insta a fer del consistori un espai més participatiu, més transparent i amb més implicació de la ciutadania.


Miquel Gordillo

El reglament de participació municipal haurà de ser modificat abans que acabi la legislatura, amb l’objectiu de facilitar la implicació de la ciutadania dins els afers institucionals. Així s’ha aprovat en el ple de setembre, arran d’una àmplia moció que es va elaborar durant el Parlament Ciutadà realitzat el passat abril. Com que precisament el reglament impedeix que cap entitat presenti propostes, els grups de TeC, ERC-MES, PdeCAT i CUP, que actuaren com a «facilitadors», la portaren a plenari per sotmetre-la a votació. Els set punts continguts en la proposta van ser aprovats gràcies a la majoria que representen aquests quatre grups, i malgrat el vot contrari per part de PSC, C’s i PP al punt que reclamava què el reglament de participació (ROM) fos revisat, tot al·legant que aquest ja incorpora que les entitats facin propostes al ple.

De fet, la demanda recull una de les qüestions sovint plantejades: la poca presència que se li dóna a la ciutadania i a la societat civil dins el consistori. A la vegada, el debat que va tenir lloc revelà les diferents concepcions del que s’entén per participació ciutadana en els afers públics.

Entre d’altres, la proposta persegueix que la participació no sigui entesa com a merament consultiva. «Els terminis per tal que les entitats intervinguin al ple són molt estrictes», a més que «en molts casos el ROM no els hi permet presentar la seva proposta», indicà Marc Medina de la CUP en presentar la moció.

També s’apuntà que la proposta va més enllà de la participació, i parla d’augmentar la transparència de la institució, i d’exigir que el Consistori defensi els drets bàsics, com ara salut, educació, habitatge, treball, drets socials, econòmics i polítics, independentment que no hi tingui competències en aquests àmbits. A més, l’acord insta que l’Ajuntament reconegui al Parlament Ciutadà com un actor legítim per al Ple Municipal. El fet de proporcionar més autonomia als Consells de Districte per dotar-los de més capacitat de decisió és un altre aspecte recollit en la proposta.

Muntanyola, de TeC, també incidí en el tema: «cal obrir les institucions per fer-les més participatives i transparents», tot assegurant que «les entitats portin propostes sense que hagin de ser vehiculades pels partits». Per la seva banda, Meritxell Lluís (PdeCAT), destacà que la proposta s’alineava amb el mateix reglament de participació, ja que un dels seus objectius és millorar la qualitat democràtica a la ciutat tot comptant amb la cooperació i codecisió ciutadana.

Malgrat el vot favorable, des d’ERC-MES també es reconegué que el ROM no és el lloc on regular la participació en els consells d’administració de les empreses municipals, segons indicava el punt primer de la proposta. «Els estatuts de les societats regulen aquest fet», apuntà el regidor Javi García. En tot cas, com a «representats que som de la ciutadania», a alguns ja els sembla bé les fórmules de participació existents: «utilitzem les eines que ja tenim», expressà el representant del PSC.

Per la seva banda, Pep Forn (ERC-MES) mostrà irònicament la seva satisfacció en què l’equip de govern del PSC estigués a favor en exigir l’obligatori compliment de les resolucions que s’aproven per part del govern municipal, atès que sovint l’oposició lamenta que moltes d’elles no es duen a terme.

Satisfacció del Consell d’Entitats

Des del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa, com a promotors de què aquests acords es fessin arribar al Ple, s’ha mostrat satisfacció per l’aprovació de la moció de Democràcia sorgida del Parlament Ciutadà, i que ara ho ha estat en el ple municipal. A banda de tots els aspectes comentats, la plataforma d’entitats ha celebrat que el conjunt de propostes aprovades serveixi per assolir que la participació ciutadana sigui realment activa i efectiva.

Aquests són els acords que han estat aprovats:

ACORDS

PRIMER.- Modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per a assolir que la participació ciutadana sigui realment activa i efectiva; per tal de regular de manera efectiva la participació de representants de la ciutadania, amb veu i vot, en els consells d’administració de les empreses municipals, per tal de proporcionar més autonomia als Consells de Districte i per tal de dotar els òrgans participatius de més capacitat de decisió́.

SEGON.- Instar a l’Ajuntament de Terrassa a reconèixer de forma explícita el Parlament Ciutadà com un instrument de participació ciutadana de la ciutat, legitimat per fer arribar propostes ciutadanes al govern, als grup polítics i al Ple Municipal.

TERCER.- Demanar que el Ple Municipal prengui en consideració i debati les mocions emeses pel Parlament Ciutadà de Terrassa.

QUART.- Fomentar els dos principis de l’Administració Municipal: transparència i subsidiarietat, amb les necessàries dotacions pressupostàries.

CINQUÉ.- Augmentar la transparència de l’Administració Municipal amb una informació senzilla, entenedora i a l’abast de tothom.

SISÉ.- Exigir l’obligatori compliment de les resolucions del Ple Municipal per part del govern municipal.

SETÉ.- Exigir a l’Administració Municipal que defensi els interessos de la ciutadania en els àmbits de la salut, educació, habitatge, treball, drets socials, econòmics i polítics, independentment de les competències de les diferents administracions.

Related Articles

Deixa un comentari