Us vigilem! Declaracions de 8 entitats socials davant la constitució del nou ajuntament

No Comment

Les entitats Economia del Bé Comú (EBC), Esplai la Fera de Poble Nou, FEDERACIÓ D’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TERRASSA, Observatori Ciutadà Municipal (OCM), OBSERVATORI DELS DRETS SOCIALS DE TERRASSA, PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DE TERRASSA (PDSP), SOS, COMUNITAT EDUCATIVA DE TERRASSA i TAULA DE L’AIGUA, van fer públic el passat 13 de juny, al temps que es constituia el nou Consistori municipal, un manifest conjunt i les respectives declaracions sectorials. Aquests escrits marcan des de ja la pauta i agenda de bona part dels moviments socials de la ciutat, així com horitzons i compromisos de lluita per aquesta legislatura. Per la seva importància, Malarrassa publica a continuació els texts íntegres dels mateixos.

M A N I F E S T

Si una lliçó hem après de la transició espanyola del 78 és que no podem votar
idesentendre’ns de la defensa dels nostres drets.
L’experiència ens ensenya

que massa sovint els polítics votats s’han ocupat dels seus propis interessos.

Avui, després de les eleccions municipals del 2015 en les que hem posat

moltes esperances, volem deixar constància de que el nostre futur és cosa
detots nosaltres i no pensem esperar quatre anys per exigir que els drets de
lamajoria es posin al cap davant de les prioritats del nou Ple Municipal.

És cert que el 24 de maig, la ciutadania va votar, però la ciutadania no va parlar

i això és el que volem fer des del primer moment.

Volem expressar des d’ara quines són les nostres preocupacions, les nostres

exigències i prioritats.

 

Terrassa, 13 de juny de 2015      Això no és el 78

 

 

ENTITATS QUE DONEN SUPORT: CCOO Vallès occidental — CGT Terrassa— CUP Terrassa — EBC, Economia del Bé Comú — Esplai la Fera del Poble Nou — EUiA Terrassa — FAVT, Federació d’Associacions deVeïns de Terrassa — IaioFlautes Terrassa — Observatori Ciutadà Municipal — Observatori dels Drets Socials —PDSPT, Platoforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa — PodemTerrassa — Procés Constituent de Terrassa — Prou Barrerres — RecortesCero Terrassa — SOS, Enseyament Públic i de Qualitat —Taula de l’Aigua deTerrassa — XSP, Xarxa de Solidaritat Popular

Publicació dels comunicats presentats a la ciutadania de Terrassa i als grups municipals el 13 de juny de 2015, a l’acte de constitució del nou consistori.

 

 

 

EBC,CAMP D’ENERGIA DE L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ DE TERRASSA

 

Hem près nota de totes les vostres promeses electorals i estarem amatents a l’espera de que lescumpliu:

 

Les promeses de garantir la total transparència, la participació ciutadana i l’ètica política.

 

De desenvolupar les accions corresponents des d’una perspectiva de gènere.

 

De garantir la cobertura dels serveis bàsics i els dispositius d’emergència: habitatge,subministraments i alimentació.

 

Apostar per l’economia col∙laborativa i per la innovació social, per un model econòmicfonamentat en el bé comú, per convertir el respecte al medi ambient en oportunitats deprogrés econòmic sostenible.

 

També estarem atents a les promeses d’impulsar un nou model econòmic i de ciutat inclusiu, sostenible i que proporcioni igualtatd’oportunitats a tothom:

 

— Incrementar el suport i finançament a la creació de projectes d’economia social icooperativa.

— Promoure la introducció d’una moneda social a escala local a Terrassa.

— Orientar les institucions de recerca i innovació cap a la cooperació i producció deconeixement obert.

— Apostar decididament per l’economia social i el bé comú i promoureuna economia d’escala humana, basade en els béns comuns, la cooperació i l’equitat,

— Desenvolupada amb criteris democràtics i ecològics.

— Posar tots els recursos disponibles al servei de la formalització i consolidació d’un noumodel econòmic basat en la cooperació, i en la recuperació del concepte d’economia comafacilitadora de la satisfacció de les necessitats de tota la població.

— Impulsar el desenvolupament a la ciutat dels principis de l’economia del bé comú, donantsuport al Camp d’Energia EBC Terrassa com a espai deliberatiu i de participació,promovent el desenvolupament participatiu de l’índex del bé comú municipal, promoventel coneixement de l’EBC en empreses privades i ONG, realitzant el balanç del Bé ComúMunicipal, i contribuïnt a la creació d’una regió del bé comú, en cooperació amb elsmunicipis veïns, singularment el de Rubí.

—Impulsar la sobirania energètica al municipi.

 

En aquesta conjuntura, com a ciutadans, fugim dels que fins ara han estat vots de xec en blanc.

 

Ara, cada cop més com a subjectes polítics participatius, estarem pendents de qualsevol pas quel’ajuntament porti a terme, per tal de garantir que les promeses que vostès han fet i que han estatrecolzades pels ciutadans es portin a terme.

 

Esplai la Fera de Poble Nou

L’esplai la Fera neix l’any 2010, després que l’equip de monitors i monitores de l’antic Esplai SantValentí, decidís engegar un nou projecte al barri del Poblenou. Actualment es troba amb un fort arrelament i impacte al barri, malgrat que li manca el més important, un espai propi on poder realitzar la seva tasca amb les millors condicions. Segons l’article 11, de la llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, del Parlament de Catalunya, els poders públics han de fomentar la solidaritat i la sensibilitat social per tal que s’incrementi la participació social dels infants i els adolescents i es generin espais socials nous que dinamitzin la participació responsable d’aquest sector de la població i afavoreixin la convivència i la integració social en l’àmbit veïnal i local. De similar manera ho exposa a l’article 23 i 57 de la mateixa llei.

Emparant-nos en aquesta llei, la situació actual de l’esplai la Fera és cada cop més difícil: infants i joves sense sala pròpia;  manca absoluta d’autonomia per personalitzar els espais i per decidir els horaris de les activitats; sopars o activitats amb famílies en els que hem de pagar per la reserva d’una sala; dificultats per guardar el material; i absència d’un espai de reunió formal pels monitors/es. Necessitem doncs, un espai propi o compartit, però amb autonomia de moviments i que doni resposta les nostres necessitats. No hi ha locals o no busquem suficient? Sigui com sigui, volem recordar la nostra necessitat a tot el barri, a tot el districte, i a tota la ciutat.

Durant aquests cinc anys, hem crescut, hem teixit xarxes, tant a nivell de barri amb l’Associació de veïns/es, com a nivell de ciutat, amb l’Assemblea d’Educació en el Lleure (ATEELL); com a nivell territorial amb ESPLAC, la nostra federació.

Amb tot, i amb la finalitat d’assolir l’objectiu,  proposem dues vies assequibles: convenis entre l’Administració Pública i l’entitat  perquè ens cedeixin un espai adequat, o bé la subvenció per l’adquisició o l’arrendament d’un espai.  Tot i així, qualsevol proposta en benefici de l’esplai, serà deliberada. Entenem i demanem a l’Administració pública i el govern local que compleixi amb els seus compromisos, que el local no és un capritx, és una necessitat. Ja són 5 anys sense un espai idoni per la realització de la nostra tasca, no volem que en passin més.

I aprofitem per recordar, que no som els únics, que l’educació en el lleure viu i creix al carrer, però també necessita un niu on poder gestar-se. Cal seguir dignificant la tasca educativa dels esplais i caus, que esdevé una part important en el creixement integral de molts infants i motor de canvi social. Tots/es junts/es lluitem perquè cap esplai es quedi sense local! Per reconeixement i per dignitat.

FAVT, FEDERACIÓ D’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TERRASSA

Davant la situació d’emergència social la FAVT demanem prioritzar l’acció política de l’Ajuntament de Terrassa en la defensa dels drets bàsics del ciutadà, entenent com a tals:

1.- DRET A UNA VIVENDA DIGNA. El Ajuntament té que difondre la situació de totes les vivendes de la seva propietat i potenciar el lloguer social. Igualment important es incrementar les mides de pressió sobre les entitats financeres per aconseguir que vagin posant en el mercat les moltes vivendes que tenen buides a preus de compra o lloguer assequibles.

2.- DRET A UN LLOC DE TREBALL. Es imprescindible dissenyar i aplicar polítiques municipals de promoció econòmica, que afavoreixin la implantació a la ciutat de noves empreses, així com la dinamització del Comerç petit i mitjà.

3.- DRET A PODER REBRE AJUDES LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÓMICA DEMOSTRADA. Els Serveis Socials de l’Ajuntament son els encarregats de avaluar, tramitar i concedir molts tipus de ajudes. Es imprescindible el increment de assignacions pressupostaries i una actualització i revisió dels Protocols que utilitzen.

4.- DRET A QUE TOTS ELS CIUTADANS PUGUIN TENIR ELS   SERVEIS BÀSICS DE AIGUA, LLUM I GAS.Referent a l’aigua, bé imprescindible per la vida, des de la FAVT defensem que no es possible admetre que a cap ciutadà se li talli l’aigua per a motius econòmics, que es un bé públic que te que tenir per tant una gestió sotmesa al control de la ciutadania i que no es ètic considerar-la com un negoci amb finalitats especulatives. PER AIXÓ LA FAVT HEM SIGNAT EL PACTE SOCIAL PER L’AIGUA DE TERRASSA I ESTEM A LA TAULA DE L’AIGUA DE TERRASSA, JA QUE TANT EL CONTINGUT DEL PACTE COM LA FILOSOFIA DE TREBALL DE LA TAULA, VAN EN LA MATEIXA LÍNEA, CONSIDERAR QUE LA MILLOR OPCIÓ PER LA GESTIÓ DE L’AIGUA DE TERRASSA ES MUNICIPALITZAR EL SERVEI, QUAN A FINALS DEL 2016 FINALITZI LA CONCESSIÓ QUE TE MINA AIGÜES DE TERRASSA   DES DE 1941.

Per aconseguir-ho la FAVT demanem al nou Ajuntament de Terrassa la constitució immediata de una Taula Cívica de Control de l’Aigua, formada per entitats socials, grups polítics i tècnics qualificats que tingui com objectiu centralitzar i avaluar la documentació que es té que generar, relacionada amb l’estat actual del servei, las infraestructures i tot lo que es consideri necessari de cara a una possible municipalització del servei, I COMUNICAR-HO A LA CIUTADANIA, PER PODER FER UN REFERÈNDUM AMB TOTAL TRANSPARÈNCIA.

REFERENT A LA ELECTRICITAT I AL GAS, serveis també bàsics, ja un aspecte bàsic a considerar, que es la imperiosa necessitat de poder tenir Bons Socials que ajudin a les famílies a poder pagar el cost de aquest serveis, sense dubte massa cars per moltes i confuses raons.

En el cas de l’electricitat existeix un BONOS SOCIALS, pro es difícil de aconseguir i el exemple es que a tota Espanya només ja mixt milió de persones que el tinguin per motius de poca capacitat econòmica. A Terrassa, en concret , només tenim punts de servei de les elèctriques i tenim constància que no tenen gaire interès en informar i tramitar el Bons Socials a les persones que he poden tenir dret.

En el cas del gas es pitjor encara. No ja cap tipus de Bons Socials. El ciutadà només te la possibilitat de aturar el tall del subministrament si no pot pagar les factures per motiu de vulnerabilitat econòmica i lo únic que es fa es endarrerí i fraccionar els costos pro la concessionària no aporta res.

ES IMPRESCINDIBLE UNA DECIDIDA ACTUACIÓ MUNICIPAL DEVANT DE LES EMPRESES ELECTRIQUES PER ACONSEGUIR MES FACILITATS EN L’APLICACIÓ DEL BONO SOCIAL EXISTENT   I   UNA CONTUNDENT PRESA DE POSTURA DAVANT LES SUBMINISTRADORES DEL GAS, DENUNCIANT LA POCA ÈTICA QUE TENEN AL NO VOLGUER INSTAURAR CAP TIPUS DE BONO SOCIAL, MENTRE TENEN IMPORTANTS BENEFICIS A COSTA DELS CIUTADANS USUARIS.

5.- DRET A UNA SANITAT PÚBLIQUE DE QUALITAT.

Les retallades continuades que estan fent en Sanitat el Govern Central i la Generalitat de Catalunya estan afectant més que res a la Sanitat Pública i a la seva qualitat, lo que repercuteix negativament en l’atenció als ciutadans de menor capacitat econòmica, es digui lo que es digui. Només la gran professionalitat i dedicació del personal sanitari ha pogut suavitzar part dels problemes que han sorgit.

La FAVT donem suport a la PDST en la seva lluita en favor de la Sanitat pública i dels drets sanitaris de tots els ciutadans i DEMANEM AL AJUNTAMENT LA SEVA IMPLICACIÓ DIRECTA EN LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA TANT EN ELS TEMES RELACIONATS EN MUTUA DE TERRASSA COM ENS EL DEL CONSORCI.

6.- DRET A UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT.

Les molt importants retallades en el pressupost d’educació que han fet el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya en els últims anys, se han centrat més en l’Escola pública que no en la privada o concertada, i això han portat a una situació de saturació en les aules i de poca inversió en nous equipaments educatius que només la gran implicació del personal docent ha permès mantenir una bona qualitat de la educació pública.

La FAVT estem i donem suport a la Comunitat Educativa de Terrassa en las seves accions de defensa de una educació pública i de qualitat i DEMANEM AL AJUNTAMENT DE TERRASSA QUE VETLLI PER QUE LAS INVERSIONS, ANUNCIADES FA POCS MESOS PER LA GENERALITAT EN NOUS CENTRES EDUCATIUS A TERRASSA, SE EJECUTIN REALMENT.

DOS TEMES IMPORTANTS, PENDENTS D’APROVACIÓ, DE LA LEGISLATURA ANTERIOR

EL NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, en que els membres de la FAVT i moltes altres entitats i ciutadans, a títol individual, hem fet moltes aportacions. Aquest esforç no pot quedar estèril per que ara es desestimi. Ben al contrari, es UNA BONA OPORTUNITAT PER QUE ARA S’APROVI, INTRODUINT LES MODIFICACIONS QUE S’ESTIMIN PERTINENTS, PRO QUE TENEN QUE ANAR EN UN SENTIT, MILLORAR TOTS ELS PROCESOS PARTICIPATIUS EN LA LÍNEA QUE SIGUIN ALGUNA COSA MÉS QUE CONSULTIUS COM HAN SIGUT FINS ARA I QUE PER AIXÒ HAN ANAT PERDENT EL INTERÈS DE MOLTS CIUTADANS.

El NOU PLA DE MOVILITAT. Sense estar del tot acabat també la FAVT, entitats i ciutadans hem fet moltes propostes. També en aquest cas no es pot perdre aquest treball, per que si més no, el Treball de Diagnosi que forma part del Avanç es un bon document tècnic ben elaborat. ES IMPORTANT UNA BONA DIFUSIÓ PÚBLICA D’AQUEST PLA, I OBRIR UN PERIODE DE APORTACIÓ DE SUGERIMENTS I POSIBLES MILLORES A INTRODUIR, ABANS DE LA SEVA APROVACIÓ INICIAL.

La Junta Directiva FAVT

OCM, L’OBSERVATORI CIUTADÀ MUNICIPAL

Les persones que formem part de l’Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa, hem près nota de totes les vostres promeses electorals i estarem atents a l’espera de que les cumpliu:

  • Que cumpliu les promeses de transparència absoluta en els comptes i pressupostos municipals.
  • Que cumpliu les promeses de ser convidats:

—Als nous organismes de participació, com el comitè pressupostari, que han de permetre que la ciutadania sigui subjecte actiu en l’activitat municipal. I ser convidats al seguiment i supervisió dels serveis públics bàsics.

—Que signeu i cumpliu el contracte ètic amb la ciutadania.

Hem près nota també de les promeses d’altres forces:

—Les promeses d’impulsar les auditories ciutadanes dels comptes i deutes de totes les entitats i de totes les empreses municipals, així com de les decisions preses i de la seva execució.

—Les promeses d’impulsar l’accesibilitat a les dades públiques. Incloent informació sobre l’organització institucional i l’estructura administrativa, la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, la informació que permet prendre les decisions, sobre contractes i convenis, les convocatòries i acordament de les subvencions i els ajuts públics. I us demanem, que, com que la major part dels diners dels partits polítics provenen de l’erari públic, volem veure el detall de tots els comptes de les organitzacions polítiques a nivell local.

—Que qualsevol informació es presenti sempre de forma desagregada, en format obert reutilitzable, que permeti treballar­la.

—Que els diners es gestionin en comptes d’entitats ètiques i transparents.

—Que les agendes dels nostres representants siguin públiques i que incloguin a quines entitats representen les visites i quins ón els temes dels que es tractarà a les reunions, i que inclogui a més qualsevol document que s’ hagi de debatre, així com l’obligació de publicar les actes de les reunions.

—Que eviteu utilitzar entitats jurídiques poc transparents quan feu contractes, i que la rendició de comptes de les empreses contractades sigui fins el detall.

—Perquè a partir d’ara la ciutadania volem fer­nos amb el control de les coses que ens importen i no el cedirem a ningú.

Us estem vigilant!

L’OBSERVATORI DELS DRETS SOCIALS DE TERRASSA
AL DOCUMENT-MANIFEST (AIXÒ NO ÉS EL 78, US OBSERVEM!)

L’Observatori dels Drets Socials de Terrassa, exigeix al nou consistori:

  • Que governi amb i pels interessos de la gent (99%).
  • Que treballi perquè a Terrassa es respectin els Drets Socials i el Drets Humans de tots els ciutadans i ciutadanes.
  • Que es declari Terrassa, ciutat lliure de Desnonaments.
  • Que s’acabin els privilegis i les influències dels poders econòmics de la ciutat.
  • Que es doni a la figura de la Sindicatura de Greuges de Terrassa, un estatus de respecte i d’independència en front del Consistori i es doti a la seva oficina dels recursos material i humans necessaris per a la seva eficàcia i dignitat.
  • Que es creï una finestra única per a la Defensa dels Drets Socials i Humans a Terrassa, amb dotació de recursos i amb el treball coordinat de l’Oficina de la Sindicatura de Greuges, el Consistori,  el Col·legi d’Advocats i totes les organitzacions ,institucions i moviments socials que treballin pels drets.
  • Que aquesta Oficina de Defensa dels Drets no sigui una Oficina Consultiva sense més, sinó que tingui els recursos i les competències suficients per resoldre en primera instancia les queixes o vulneracions de drets i a més pugui treballar en xarxa i de forma transversal (aprofitant tots els recursos existents…).

PDSPT, PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DE TERRASSA

Que la mobilització i unitat de les 30 entitats: associacions, moviments ciutadans i partits polítics que van aconseguir paralitzar el projecte de la passarel·la de Mútua,
ha estat un èxit i una gran lliçó per a tots nosaltres. Sens dubte la lluita i la unitat són les nostres eines més eficaces.

Però sabíem molt bé el que dèiem quan demanàvem una passarel·la de transparència en la sanitat de Terrassa, I això encara no ho hem aconseguit:

Res de transparència. Ni les llistes d’espera s’han fet públiques, ni s’han fet públics els contractes de Mútua amb els Ferrocarrils de la Generalitat, ni hi ha hagut cap claredat respecte a l’administració dels diners públics. El perquè de l’ERO de Mútua el 2011 i ara aquesta gran proposta d’inversió, ni tampoc s’han retornat als treballadors sanitaris les rebaixes sal·larials d’aquests últims anys. Ni s’han fet públics els contractes amb el CatSalut. Ni en sabem res de com es separen o no els comptes de la sanitat pública i els de la sanitat privada. Res de res. Només s’ha parat el projecte de la passarel·la.

En canvi, la realitat sanitària a Terrassa segueix sent tossuda: Temps d’espera excessiu per ser atès a urgències; pacients ingressats a urgències esperant llit durant dies; llargues llistes d’espera per ser intervingut (les més altes de Catalunya); més de dos anys per a les endoscòpies; retallades inacceptables en rehabilitació i retards inadmissibles en les visites per al metge de capçalera i per a les visites d’especialistes. El servei d’hermodinàmica només cubreix 12 hores de funcionament…

Per contra, l’activitat privada floreix i està cada dia més barrejada amb la pública, no tant sols a Mútua on s’utilitzen locals, quiròfans, instrumental i personal indistintamente per la pública i per la privada, sinó també a l’Hospital de Terrassa on confluyesen pacients de Salut21 i del SCS en la mateixa habitació amb diferències d’equitat que atempten contra els drets fonamentals dels usuaris. Altrament, es deriven pacients de la pública a la privada. Com pitjor va la pública, millor per a la privada.

Insistim:ELS DINERS PÚBLICS S’HAN D’UTILITZAR PER A LA SANITAT PÚBLICAi no per fer negocis privats.

Però després de tants anys de portes giratòries i d’opacitat total en la gestió del sistema sanitari, el primer pas és la TRANSPARÈNCIA.

Demanem a aquest nou Ajuntament que lideri, conjuntament amb nosaltres, la lluita per la transparència:

—En les llistes d’espera per a intervenció quirúrgica, per a especialistes, per a proves especials.

—En els contractes amb el CatSalut, amb els convenis entre els diferents hospitals de la zona.

—En la comptabilitat de les empreses sanitàries que reben diners públics.

Volem que des de l’Ajuntament s’exigeixi acabar amb les retallades en la Llei de laDependència, al mateix temps que exigim que els presspostos municipals contemplinels recursos suficients per tal de donar resposta a les situacions existents en la Nostra ciutat.

S’ha de donar accés a la participació de la població en el control del sistema sanitari anivell local, mitjançant un Consell de Salut on participin els diferents agents locals desalut i les associacions ciutadanes.

S’ha d’obrir a la ciutadania una oficina de queixes o reclamacions independent delscentres sanitaris per evitar la indefensió davant retards o anomalies.

Els representants municipals als òrgans rectors del CST han de ser professionals, usuarisi/o persones coneixedores de la problemàtica sanitària, no polítics professionals.

SOS, COMUNITAT EDUCATIVA DE TERRASSA

Una vegada més i donat que la situació de l’educació pública, lluny de millorar, continua empitjorant, patint atacs i retallades, la Comunitat Educativa de Terrassa, formada per alumnes, mares i pares, docents, personal de suport i diverses associacions educatives, denuncia, amb aquest Manifest, aquesta situació de precarietat i retallades.

Aquesta política salvatge de menyspreus i retallades, malmet la qualitat de l’educació dels nostres infants i joves i en condiciona el futur.

A més, la progressiva aplicació de la LOMCE arriba als nostres centres, sumant-se a la LEC i avançant en l’objectiu de privatitzar l’educació pública, minimitzant la participació de la comunitat educativa en el sistema, fent prevaldre la concepció d’educació pública avaluada, classificada i dotada en funció dels resultats; subsidiària del sector privat, lucrat amb els concerts, i que imposa un model de gestió jeràrquic als centres. Els decrets i currículums, com el recent currículum de religió, porten el nostre sistema educatiu molts anys enrere. Les successives retallades han significat:

— Que més de 2000 docents es trobin condemnats a l’atur.

— Que les beques i ajudes a l’estudi es redueixin a la meitat.

— Que les AMPA rebin menys subvencions.

— Que les escoles bressol hagin sofert una disminució del 100% de l’aportació econòmica de la Generalitat i que estiguin en perill de perdre la seva condició de servei públic amb l’aplicació de la Llei de Règim Local.

— Que l’alumnat d’estudis superiors hagi de pagar cada vegada més taxes.

— Que l’alumnat amb necessitats educatives especials tingui menys suport.

— Que no es cobreixin les substitucions des del primer dia.

— Que s’augmentin les ràtios mentre es retallen plantilles i professorat de suport.

— Que es tanquin línies i centres públics mentre es mantenen els concerts a la privada. Aquest curs, a la nostra ciutat, es tanca una línia a l’escola Marià Galí, no serà un fet aïllat, es preveu que l’any vinent hi hagi més de 300 matrícules menys a P3.

En altres àmbits, denunciem que:

— Les escoles de música han vist retallades les seves subvencions.

— Les entitats d’educació en el lleure continuen tenint menys subvencions i algunes d’elles continuen sense tenir local on desenvolupar la seva activitat.

Per tot això, la Comunitat Educativa de Terrassa MANIFESTA:

El seu rebuig total a la política de retallades de la Generalitat, així com l’aprovació de la LOMCE i el desplegament de la LEC.

Considerem que les línies d’actuació dels governs –tant l’autonòmic com el central–no garanteixen un ensenyament públic i de qualitat per als nostres infants i joves.

Per aquesta raó, demanem que el Departament aturi les retallades i emprengui les mesures jurídiques adients per impugnar la LOMCE; demanem també que es declari insubmís a aquesta llei i als aspectes coincidents amb la LEC, assumint plenament la seva responsabilitat.

Considerem que en aquest context de baixada demogràfica l’administració ha d’aprofitar per reduir les ràtios i afavorir la qualitat de l’educació pública en lloc de penalitzar les escoles tancant línies.

Exigim al nou Ajuntament de Terrassa que vetlli per una bona gestió de la matriculació, evitant el tancament de línies a l’escola pública. I que faci una aposta decidida per l’Escola Pública com únic model d’Escola possible.

Per acabar, animem la Comunitat Educativa a emprendre totes aquelles accions de denúncia i mobilització que calgui per defensar i garantir per als nostres fills i per a les nostres filles una educació pública de qualitat.

TAULA DE L’AIGUA

Bon dia a totes i a tots!

En primer lloc felicitar als regidors electes en aquestes municipals. Des de la Taula de l’Aigua, demanem al nou consistori la creació d’una Taula Cívica de Control de l’Aigua a la que coneixeríem per Mesa de l’Aigua, que estigui formada per representants de partits polítics, entitats socials, ciutadans i tècnics coneixedors del tema de l’aigua, com el primer pas pel procés d’informació a tota la ciutadania davant la possibilitat d’escollir el model de gestió que volem per l’aigua a Terrassa.

Com ja sabeu la concessió de Mina d’Aigües, S.A. finalitza al desembre de 2016
i molt abans hauríem de prendre decisions per dur a terme una transició cap a
la municipalització el més harmònica possible.

La Taula de l’Aigua té clara l’opció més justa i adient, que és la municipalització amb control ciutadà. Tot i així creiem en els processos de participació i democràcia i demanarem al nou consistori la preparació d’un procés d’informació veraç, contrastable i complert, de les diferents opcions que existeixen, per tal que la decisió sigui presa per una ciutadania responsable i informada.

Insistir que nosaltres creiem que l’aigua és un bé comú, imprescindible per la vida i que no podem deixar en mans d’empreses privades que tenen com a fita principal la maximització dels seus comptes de resultats, la qual cosa fa que molts cops no es facin les inversions necessàries en les infraestructures del cicle de l’aigua, que s’avantposin els interessos d’accionistes a la qualitat de vida del i que la cura del mediambient i els aqüífers passi, en el millor dels casos a l’últim lloc en les prioritats, quan són aspectes fonamentals a tenir en compte.

El cicle integral de l’aigua és molt més que aconseguir una bona aigua a les nostres aixetes i això només es pot contemplar des de les administracions públiques, necessàriament sota control ciutadà.

Afegir, que hi posarem l’ull, que això no és el 78, que ara ja no només ens conformem votant. La nostra ha estat una democràcia de paper mullat, on els ciutadans no hem estat al cas i ara, us estarem vigilant. Volem participar i que se’ns escolti. Fer que l’ajuntament, sigui l’executiu de la veu del poble, que s’expressa cada dia i no un xec en blanc per quatre anys.

Volem que en el tema de l’aigua anem tots plegats i fer un treball transversal que ens permeti tenir a les nostres mans totes les decisions. Perquè com us recordarem continuament, l’aigua es un bé comú, no és vostra, no és de persones elegides per quatre anys, ni ha de servir per a fer negoci a uns quants.

Com a punt final, felicitar-nos a totes les organitzacions signants i a les que se sumaran a aquesta nova forma de treball, que suposa la defensa activa i comuna dels drets i deures democràtics de la ciutadania de Terrassa.

Related Articles

Deixa un comentari