Vaga en defensa de l’educació pública, a secundària i universitat, 26 de febrer

No Comment

cartell vaga estudiants 26FDijous 26 de febrer, l’Assemblea d’Estudiants de Terrassa i el Sindicat d’Estudiants del Països Catalans (SEPC), fan una crida a una vaga d’estudiants a la ciutat, de secundària i universitat, per manifestar el rebuig a la Reforma del 3+2 i a l’Estratègia Universitària 2015 que vol implantar el ministeri espanyol de Cultura. Aquest dia de vaga, les organitzacions criden a la participació a una manifestació que tindrà lloc aquest dijous a les 10:30 hores a la plaça del Progrés.

D’aquesta manera, les organitzacions d’estudiants a la ciutat contribuiran a la mobilització al conjunt dels Països Catalans i de l’Estat espanyol per diverses entitats com ara el propi SEPC, l’Associació d’Estudiants Progressistes i la Marea Groga, comptant en alguns casos amb el suport públic de les confederacions sindicals majoritàries, CCOO i UGT i també CGT.

En la preparació i organització de la jornada de vaga a Terrassa s’han realitzat xerrades a les tutories i classes per informar de les conseqüències de la implantació dels canvis plantejats. S’han penjant pancartes i murals, al temps que realitzat difusió via xarxes socials. SECP i Assemblea d’Estudiants informen també que les activitats i mobilització continuaran.

Manifestos de les organitzacions SEPC, AEP i Assemblea Groga

Defensar la pública és defensar el futur. El 26F VAGA estudiantil: diem NO al 3+2 i a l’EU2015!

Són innumerables les vegades que el Moviment Estudiantil i la Comunitat Educativa hem sortit al carrer per denunciar els infinits atacs que les autoritats europees, espanyoles i franceses i autonòmiques han perpetrat contra l’educació dels nostres centres. Són també molts els cops que hem posat sobre la taula que la motivació d’aquests atacs no és conjuntural ni conseqüència de la crisi com fan entendre, sinó que cal encabir-les en un procés de reforma estructural del sistema educatiu que fa anys que es va iniciar.

La lluita contra el Pla Bolonya ja ho va posar sobre la taula: les estudiants passem a ser usuàries d’un servei, l’educació passa a estar regida per la lògica del model productiu i el mercat laboral i s’allunya de servir les necessitats reals del nostre país per subordinar-se als beneficis d’uns pocs. Amb l’aplicació de Bolonya ja finalitzada a nivell europeu, han estat molts els Governs estatals (els mateixos que el van promocionar) que han reconegut que ha sigut nefasta i ha dut unes conseqüències que ja es van preveure: l’elitització, la manca de finançament, l’expulsió de les aules de l’alumnat de classes populars, la incompatibilitat estudis-feina i el model del “full-time student”… A l’etapa final de la implementació de l’EEES a l’Estat espanyol, el Govern de llavors va dissenyar el què es va anomenar Estratègia Universitat 2015 (EU2015): la culminació a nivell estatal d’aquest procés de reestructuració i reformes.

Ahir dia 30 de febrer el Consell de Ministres va obrir la porta a la primera reforma que inclou l’EU2015: la reestructuració dels graus en un format 3+2: tres anys de grau i dos de màster per afavorir, teòricament, l’especialització i la competitivitat internacional. El 3+2 ens afecta tant a nosaltres, estudiants, com al personal de les universitats. D’una banda, s’accentua la percepció dels graus com a estudis generals, insistint en la necessitat de cursar màsters com a fase posterior i necessària d’especialització. Tres anys d’estudi “bàsic” i dos d’especialització i preparació obligades per optar al pas al mercat laboral. La duplicació de la durada dels màsters ve acompanyada d’un conseqüent encariment dels estudis, que es sostenen en tan sols un 35% d’oferta pública, actualment. D’altra banda, la fusió de graus i facultats derivarà en una retallada a les plantilles laborals, precaritzant de forma encara més aguda l’accés i les condicions laborals del personal a les universitats.

Si el Pla Bolonya es centrava en l’homogeneïtzació i reforma de l’estructura de titulacions amb l’establiment dels graus, l’EU2015 ens imposarà la reforma de la governança, la potenciació del finançament mixt primant cada cop més el d’origen privat, la ja mencionada reforma del 3+2… Aquest canvi és el més visible de tots els que volen aplicar, el primer d’un conjunt de mesures que s’hauran d’anar aprovant de manera descentralitzada i que acabaran transformant de manera definitiva el sistema universitari tal i com el coneixem avui en dia. No cal dir que aquesta directiva no ha estat redactada amb la participació (ni decisòria ni consultiva) d’estudiants, professorat o treballadores del món educatiu.

Les lluites contra el Pla Bolonya van posar un conjunt de qüestions i reivindicacions sobre la taula que Rectorats, Conselleries i Governs autonòmics i estatals van ignorar; decidint obviar el què era un clam social (no iniciar la destrucció del sistema d’educació superior) prioritzant els interessos de les úniques persones que es veien beneficiades de la reforma: empresaris, fundacions, etc. Un cop l’EEES ja va ser aprovada, aquestes mateixes persones que havien criminalitzat la lluita de la comunitat educativa van acabar donant-li la raó assumint que aquest Pla havia sigut un fracàs absolut i que en cap cas ens permetia avançar cap un sistema d’educació superior de qualitat.

Els aprenentatges de la lluita contra el Pla Bolonya ens fan veure la necessitat de recollir els fruits de la feina de base, diària i constant que el Moviment Estudiantil duu als seus centres i d’avançar un pas més i aturar, aquest cop sí definitivament, l’aplicació de l’Estratègia Universitat 2015 als Països Catalans. S’ha demostrat que els nostres avisos no eren en va, sinó que totes les previsions fetes s’han acabant complint. Així doncs, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) prenem la decisió de convocar VAGA ESTUDIANTIL el dia 26 de febrer arreu dels territoris que conformen el nostre país i ens posarem al costat de totes aquelles plataformes, assemblees d’estudiants i col·lectius que posin sobre la taula la perversió d’aquesta reforma per tal de començar un camí de lluita en comú.

La necessitat de convocar un dia de vaga és la lògica subjacent a aquest conjunt de reformes: en si mateixa, la desregularització del funcionament de l’educació superior, arribant a una situació de competitivitat entre Universitats -ja sigui pel finançament, les titulacions… Aquest fet duu a una situació de desconcert en tant que l’aplicació d’aquest conjunt de reformes es farà de manera descentralitzada i diferent a cada Universitat mitjançant packs de reformes estructurals. Ho veiem així, per exemple, en la imminent reforma dels Estatuts de la UB o en l’aprovació del Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Així doncs, ens trobem que tot i que la lògica de fons és la mateixa, les conseqüències de l’EU2015 poden ser diferents arreu. El nombre de lluites i experiències passades que duem a l’esquena ens fan arribar a la conclusió que cal que el Moviment Estudiantil s’empoderi a nivell local per fer front a aquelles reformes locals però que cal que es coordini amb la resta perquè l’enemic a combatre és el mateix. Totes les problemàtiques locals tenen causes globals i es fa necessari, doncs, emmarcar en un discurs global totes aquelles reivindicacions locals; connectar i visualitzar de forma conjunta les diferents lluites per denunciar els verdaders causants d’aquesta situació –que són comuns.

El dia 26 de febrer es planteja com a dia de lluita descentralitzada per una educació digna en una terra lliure: per aconseguir una educació pública, popular, catalana, antipatriarcal i de qualitat. Una lluita que s’ha de dur a terme entre tota la comunitat educativa, amb l’organització de tots els agents que hi participen: professorat, estudiantat, pares i mares, serveis administratius, etc. I també amb tota la societat en general. L’única manera de poder prosseguir amb la nostra lluita és començar a replantejar-nos els privilegis de la classe governant que es contradiuen de manera flagrant amb els nostres drets com a estudiants. Per això lluitarem perquè els equips de govern de les universitats es posicionin totalment en contra de les reformes impulsades i imposades des de la classe governant i es comprometin a congelar els plans de reforma ja iniciats.

Com a estudiants, com a membres de la comunitat Universitària i principals actors que patiran les conseqüències d’aquesta imposició; ens mostrem frontalment en contra del 3+2 i l’Estratègia Universitat 2015 i farem tot el què estigui a les nostres mans per tal d’aturar el setge que viu l’educació pública al nostre país.

AEP: EL 26 DE FEBRER, TOTES I TOTS A LA VAGA!

  L’ensenyament superior, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol, porta anys patint una sèrie de contrareformes que tenen com a objectiu la mercantilització d’aquesta, la seva elitització.

El cop més dur que vam rebre va ser el Pla Bolonya, l’adequació del nostre sistema universitari a les necessitats del capital europeu. Ara ens trobem amb l’aprovació d’un Reial Decret que permet la reestructuració de la durada de les titulacions universitàries. Un clar atac a la part de la nostra societat que no es pot permetre els preus abusius dels màster, molts d’ells privats, és a dir, la classe treballadora.   Serà als màsters on ens podrem especialitzar, i el grau tindrà un caire encara més generalista.

Així doncs a els fills i filles de la classe treballadora ens serà encara més difícil acabar la carrera: ens veiem relegades a menys coneixements i a una formació pràctica per ser simplement mà d’obra barata en mans de les empreses. A més els màsters que se’ns oferirà tindràn els continguts d’aquells anys de grau que se’ns han extret. Fent que, de cada crèdit que se’ns treu del grau, l’hem de pagar més car al màster. Que no ens enganyin: no és més qualitat, sinó un encariment dels crèdits maquillat.

Aquest atac és un més de tots els que hem rebut i dels que ens queden dins aquest procés de privatització de la universitat de llarg termini. L’encariment de les taxes a graus i màsters, les modificacions en les polítiques de beques, la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior com a concreció d’una estratègia del capital europeu son els passos que ja hem patit.

També hi trobem el paper de les patronals i la seva pressió per la modificació de la relació de les universitats amb la societat, vinculant-la només al benefici empresarial,  la modificació de les estructures de govern en pro d’una gestió de caire empresarial i la privatització dels serveis de les universitats mostren la subordinació de les administracions al capital privat.

L’estudiantat hem de dir prou per la construcció del sistema universitari i educatiu del poble. Hem d’aturar aquest atac i tots els que ens vinguin. Des de l’AEP fem una crida a la vaga d’estudiants d’aquest 26F per mostrar el nostre rebuig,  així com també a l’organització dels i les estudiants als seus centres d’estudi per la transformació de la universitat i la conquesta dels nostres drets.   Aquest 26F totes a la vaga!

Assemblea Groga:

El passat divendres 30 de gener el Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret la nova reforma universitària anomenada “Estrategia Universidad 2015″, dins l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquesta nova reforma encapçalada pel ministre d’educació espanyol Jose Ignacio Wert, preveu acabar amb els graus de 4 anys i convertir-los en graus de 3 anys. És el que s’ha anomenat “3+2″.

Aquesta nova reforma, pretén convertir els graus en una continuació del batxillerat, sense cap mena d’especialització a les carreres, i obligarà als estudiants a cursar dos anys de màster “obligatoris” per tal d’especialitzar-se en allò que han estudiat. Aquesta retallada d’un any de grau, implicarà l’acomiadament de centenars de docents i la precarització laboral d’aquests. A més a més, de facto suposarà una reducció i fusió dels graus i també de facultats. Graus com Història de l’Art o Arqueologia es veuran greument afectades ja que podrien desaparèixer o fusionar-se amb altres graus més generals.
És per tant, una nova reforma que pretén deixar fora de l’educació superior a les classes populars i amb menys recursos. Màsters que podran arribar als 6.000€, tenint en compte que actualment només el 35% de màsters oficials són públics. Serà per tant, una privatització i mercantilització brutal de la Universitat, amb taxes desorbitades i màsters impossibles de cursar.
A més a més, les fundacions i empreses privades tindran un accés totalment directe a l’hora de gestionar les universitats i la seva presència als òrgans de govern serà cada cop més evident.
Davant d’aquesta nova ofensiva a les universitats públiques, l’Assemblea Groga vol expressar el següent:
1- Donem suport i participarem activament a totes les mobilitzacions i manifestacions d’arreu del país per tal d’aturar aquesta nova reforma privatitzadora i mercantilitzadora.
2- Recolzem la vaga convocada per diversos sindicats d’estudiants pel proper dijous 26 de febrer, i animem a tota la comunitat educativa a participar-hi activament.
3- L’Assemblea Groga, amb la Iniciativa Legislativa Popular per un nou sistema educatiu a Catalunya, de bressol a universitat, pretén acabar amb la privatització de les universitats, amb les taxes que impedeixen estudiar a les classes populars, etc.
Amb la ILP proposem una gratuïtat total de l’educació superior, sense taxes, amb participació total de tota la comunitat universitària als òrgans decisoris, amb un sistema de beques salari, amb una avaluació contínua, respectant en tot moment la compaginació laboral/cultural i acadèmica. També pretenem acabar amb l’entrada d’empreses i fundacions privades.
Els diners per l’escola pública!
Per una educació pública i de qualitat des de bressol fins a universitat!!!
SIGNA LA ILP PER UN NOU SISTEMA EDUCATIU A CATALUNYA, DE BRESSOL A UNIVERSITAT!

Related Articles

Deixa un comentari