Vallès Occidental: la recuperació econòmica no millora salaris ni pobresa

No Comment

P. V.

La recuperació econòmica que indiquen tots els informes macroeconòmics no té efecte sobre les condicions concretes de vida de bona part de la població, especialment de la que ja viu en condicions més precàries al Vallès Occidental. “L’important augment d’infants que reben una beca-menjador, posant de manifest la pobresa de les famílies amb fills a càrrec”, destaca un informe elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, publicat per darrera vegada l’octubre del 2018 ho deixa molt clar.

“Malgrat la bona evolució els darrers anys del Valor Afegit Brut (VAB) i la taxa d’atur a la comarca, a Catalunya i a Espanya, això no ha suposat una millora, en la mateixa intensitat, del poder adquisitiu i dels indicadors de pobresa”, diu l’informe. Més concretament, “del 2008 al 2015, a Catalunya s’ha perdut un 8,7% de poder adquisitiu dels assalariats/des i un 6,2% en el cas del conjunt de l’Estat”.

Destaca també en aquest informe que les taxes d’atur del 2017 de tots els àmbits territorials s’han recuperat fins a nivells similars als del 2008, però que, no obstant això, “la precarietat laboral s’accentua a causa de la moderació salarial”.

La taxa AROPE (risc de pobresa i exclusió social), afegeix, ha crescut un 4,3% durant la darrera dècada a Catalunya. Apunta com a referència, que “en termes generals i en l’àmbit de la Unió Europea (UE), l’evolució ha estat més positiva. Per exemple la taxa d’atur es va situar entre el 7% i l’11% entre els anys 2008 i 2017 i la Renda Familiar Disponible Bruta ha augmentat 2.224€ entre el 2008 i 2015, mentre que a la comarca s’ha reduït 100€”.

L’indicador relatiu de pobresa l’any 2017 “millora lleugerament” respecte l’any 2016 a la comarca, afirma l’informe, tot indicant que els motius d’aquesta “millora” serien “l’augment del nombre d’afiliats/des a la Seguretat Social, la disminució dels aturats/des de llarga durada i la reducció de la població amb rendes de treball entre els 6.010€ i 12.020€”. De fet, segons les estadístiques, “els treballadors del Vallès Occidental que guanyen menys de 12.020€ anuals, els anomenats treballadors pobres, passen en un any del 26,6% al 22,2%”. Tot i això, segueix: “per contra, cal destacar el lleuger creixement de la franja més castigada, els que ingressen per rendiments del treball menys de 6.010€ l’any, que representen un 13,2% del total”.

L’informe també afirma que “es manté la desigualtat de gènere estructural”, malgrat que hi ha hagut un augment de la taxa d’afiliacions a la Seguretat Social a la comarca. Aquesta, però, ha estat de forma tímida i general en els homes i les dones. En general, l’impacte de la no afiliació i de la desocupació han tingut un major impacte en el col·lectiu femení. Concretament, a més de la meitat dels municipis de la comarca, un 40% o més de les dones en edat de treballar no estan afiliades. Així mateix, les desocupades de llarga durada al conjunt del Vallès Occidental són gairebé el doble que les del col·lectiu masculí.

Finalment, cal destacar, un altre indicador significatiu de l’augment de la pobresa com és “l’important augment d’infants que reben una beca-menjador, posant de manifest la pobresa de les famílies amb fills a càrrec”. La comarca es situa en un 14,4%, apropant-se a les xifres del conjunt de Catalunya.

Related Articles

Deixa un comentari