12 mesures urgents per la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya

No Comment

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar un pla de 12 mesures urgents per la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya davant de la «crisi sanitària, social i econòmica de la Covid-19».

Són 12 mesures excepcionals per un moment excepcional, amb l’objectiu de «garantir la sostenibilitat econòmica dels milers d’entitats socials del país que estan, en aquests moments de màxim complexitat, al peu del canó fent costat, acompanyant i donant suport als col·lectius pels quals treballa». Uns col·lectius que ja de per si es troben en situació de fragilitat i que ara més que mai requereixen de suports especialitzats per no quedar-se enrere, i dels que, malauradament, preveiem un fort increment post Covid-19.


El Pla s’ha presentat al President de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i a tots els grups polítics amb representació parlamentària i apel·la al compromís de totes les parts per «garantir la sostenibilitat de les entitats socials i la continuïtat de l’atenció a les persones.»

Des de La Confederació estan estudiant l’impacte econòmic i organitzatiu de la crisi en el Tercer Sector Social de Catalunya. A curt termini, però, apel·len al compromís del conjunt de les administracions públiques (estatal, autonòmica i local) per garantir la sostenibilitat econòmica del sector. Consideren que «cal un Tercer Sector Social fort, amb capacitat per entomar i donar resposta a les conseqüències socials d’aquesta crisi».

Les mesures urgents que inclou aquest pla són:

 1. Activar les línies d’ajuts directes i específics de manera immediata per tal de compensar el sobre-esforç que estan fent les entitats socials per poder atendre les necessitats socials derivades de la l’estat d’alarma sanitària i els perjudicis econòmics derivats de l’aturada preventiva d’alguns serveis i activitats.
 2. Publicar instruccions de flexibilització de bases urgentment per cadascuna de les convocatòries de subvencions que han quedat suspeses durant l’estat d’alarma per poder dotar de seguretat jurídica a les entitats socials.
 3. Facilitar la liquiditat de les entitats socials amb el pagament immediat de factures pendents de serveis i dels imports corresponents a subvencions ja executades i justificades.
 4. Garantir el 100% del pagament de les places privades dels recursos residencials que no es poden cobrir per la impossibilitat d’acceptar nous ingressos degut a les mesures preventives dictades.
 5. Reduir el termini de pagament de factures de serveis públics a 30 dies, com queda establert a la normativa vigent respecte a la lluita contra la morositat.
 6. Apel·lar als òrgans de contractació a no suspendre els contractes de serveis d’atenció a les persones, mantenint l’activitat i fomentant vies alternatives d’acompanyament i suport als col·lectius.
 7. Dictar mesures complementàries respecte a contractació pública per incloure el total de costos vinculats als serveis en les indemnitzacions per suspensió de contractes vinculats als serveis.
 8. Incrementar la dotació econòmica dels serveis socials i d’atenció a les persones en els pressupostos 2020 de la Generalitat de Catalunya, establint noves prioritats per fer front a la crisi derivada de la pandèmia.
 9. Incrementar un 9% les tarifes i mòduls dels serveis públics de la Cartera de Serveis Socials així com dels pressupostos vinculats als serveis d’atenció a les persones del conjunt de les administracions públiques, permetent així una millora de les condicions laborals dels professionals i avançar cap a una equiparació salarial en relació a la funció pública
 10. Aprovar abans d’un projecte de llei d’acció concertada per a la prestació de serveis socials e finals de l’any 2020 i assegurar així l’atenció a les persones, la no mercantilització dels serveis públics i el sense afany de lucre com a condició prioritària.
 11. Fer front comú Govern i entitats representatives del conjunt del Tercer Sector Social per reclamar a l’Estat que el blindatge dels serveis d’atenció a les persones de les retallades previstes per cobrir les despeses derivades de la pandèmia.
 12. Desplegar el pla de reactivació del sector mitjançant la creació urgent d’un òrgan de coordinació conjunt entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i el Tercer Sector Social de Catalunya.

Pla 12 propostes_Confederació_Tercer_Sector_documentPDF

Related Articles

Deixa un comentari