Alimentos desperdiciados. Análisis del derroche alimentario

No Comment

Alimentos_desperdiciadosAlimentos desperdiciados
Un análisis del derroche alimentario desde la soberanía alimentaria

Jordi Gascón. Xavier Montagut
ISBN: 9788498886184
Año Publicación: 2014
páginas: 160

El malbaratament d’aliments és un fenomen cada vegada més recurrent en el discurs polític i l’anàlisi acadèmica. I és que alguns estudis calculen que una tercera part dels aliments produïts no arriben a ser consumits. No obstant això, predomina un apropament esbiaixat al fenomen que porta a plantejar com a solució millores tecnològiques o una major responsabilitat social dels agents que participen en el procés agroalimentari.

D’altra banda disciplines com l’Ecologia Política i l’Agroecologia, o els moviments socials que defensen la Sobirania Alimentària, compten amb instruments apropiats per analitzar el malbaratament d’aliments però no li han prestat l’atenció oportuna.

Alimentos desperdiciados. Una análisis del derroche alimentario desde la soberanía alimentaria (Barcelona & Quito: Icaria & IAEN) utilitza aquests instruments. Distingir entre models agraris o calcular en unitats d’energia o nutrients (i no monetàries i de volum), aporta una perspectiva diferent. Una perspectiva que descobreix que el malbaratament no és tant el resultat d’una deficient gestió logística o de l’escassa conscienciació social, com de les relacions de poder existents en la cadena agroalimentària o de polítiques que afavoreixen l’agroindústria en detriment de la pagesia.

Related Articles

Deixa un comentari