CCOO Educació denuncia contractació irregular a l’Institut Mont Perdut

No Comment

CCOO d’Educació del Vallès Occidental denuncia irregularitats en la provisió de llocs de treball docent a l’Institut Mont Perdut de Terrassa

El sindicat intercomarcal del Vallès Occidental-Catalunya Central d’Educació de CCOO ha posat denúncia contra un nomenament suposadament «irregular» per a provisió de llocs de treball docent a l’Institut Mont Perdut de la ciutat. A més de «fer servir un procediment administratiu que no corresponia», afegeix el sindicat, «no han quedat garantits els drets dels docents que estan a la borsa esperant per ser nomenats/des». Inspecció, mentrestant, «ha reconegut l’error en l’ús del procediment i poca cura i respecte per la formalitat que han de tenir aquests processos».Insititut Mont Perdut

Aquest començament de curs, s’explica en un comunicat fet públic avui dilluns 17 d’octubre, CCOO va saber que en aquest institut s’havia utilitzat de forma irregular un procediment establert a partir de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) per a substitució i provisió de llocs de treball. Sembla ser que la Direcció, detalla el comunicat, davant la impossibilitat de poder confirmar o nomenar amb un perfil estructural una docent que havia treballat el curs anterior al centre (per no complir el temps mínim de serveis a la borsa docent), activà el citat procediment, dit PDI, i ha acabat incorporant a aquesta persona «aprofitant una baixa llarga d’una altra especialitat diferent».

Des de CCOO afirmen tenir constància que «la Direcció ja li va programar la càrrega docent a aquesta persona a finals del curs passat». De fet, el dia 1 de setembre «va comunicar en claustre que seria qui s’encarregaria de la Coordinació de Projectes de Ciències a 3r d’ESO i, fins i tot, que aquesta persona es va presentar el dia 5 de setembre al centre per començar a treballar amb la resta de companyes i companys amb qui s’havia de coordinar, sense tenir nomenament en vigor, és a dir: sense contracte».

El sindicat afirma que «aquests fets no es poden admetre. Estem parlant de l’accés a la Funció Pública, que ha de regir-se per procediments transparents i rigorosos». En aquest cas concret, afegeix, «volem denunciar que no només la Direcció ha comès irregularitats en fer servir un procediment administratiu que no corresponia, sinó que a més a més no han quedat garantits els drets dels docents que estan a la borsa esperant poder ser nomenats/des».

Actuant en conseqüència, CCOO ha parlat amb Inspecció, «que ens ha reconegut l’error en l’ús del procediment i poca cura i respecte per la formalitat que han de tenir aquests processos», per exigir que «s’investiguin aquests fets, que s’actuï en conseqüència i, en tot cas, hem demanat que es revisi el procediment des del començament, per garantir la transparència i els principis bàsics d’accés a la Funció Pública».

Al mateix temps, han demanat que la Junta de Personal, que és l’òrgan de representació legal del personal docent del Vallès Occidental, participi en la revisió d’aquest procediment.

El sindicat del professorat creu que el problema, en tot cas, ve de més lluny, i informa que «d’ençà de l’aprovació de la LEC (aprovada pel Parlament de Catalunya però amb l’oposició de la major part de la comunitat educativa), CCOO ha vingut alertant que el desplegament de la Llei (Decret d’Autonomia, Decret de Direccions i Decret de Plantilles -provisió de llocs docents-) s’estava fent de la manera més perversa possible, facilitant que es puguin donar situacions d’arbitrarietat i poca transparència en la provisió de llocs de treball. Cal recordar que, per treballar a l’Administració, els processos de selecció han de garantir els principis bàsics d’igualtat, capacitació, meritació i publicitat».

El procediment anomenat PDI s’utilitza quan s’ha de cobrir una baixa que es preveu llarga. La direcció del centre pot escollir entre activar els nomenaments telemàtics tradicionals (tal i com s’han vingut fent fins ara i basats en l’ordre que el professorat que espera ser nomenat té a la borsa) o activar un PDI: aquest procediment consisteix en accedir a una base de dades en què la direcció pot visualitzar els/les 20 docents millor posicionats per a una especialitat concreta en la borsa. N’ha de triar un mínim de tres i procedir a fer les entrevistes per tal d’oferir el nomenament a la persona que cregui més qualificada i/o més idònia per a la plaça que s’ha de cobrir.

Redacció

Related Articles

Deixa un comentari