Estudi d’UGT evidencia relació directa entre reforma laboral-precarietat-multiserveis

No Comment

Un informe d’UGT evidencia la relació directa entre reforma laboral i EMS

Les empreses multiserveis i l’estafa ‘Ppatronal’

Hi ha un «paral·lelisme» clar entre les dades relatives a «l’acomiadament col·lectiu i l’evolució de les empreses multiserveis (EMS)» a les comarques de la regió metropolitana de Barcelona (RMB), denuncia un informe elaborat per l’UGT de Catalunya, Regió Metropolitana i del Vallès Occidental. Amb dades, per cert, de l’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, així com també de l’Enquesta de Població Activa (EPA).

Obtenir la informació i fer l’anàlisi, garanteixen des del sindicat, «es fa més complex d’allò desitjable». Efectivament, com en tants altres temes, les dades hi són a l’abast, però exposades de manera que només especialistes amb treball i temps en poden treure l’entrellat, com és en aquest cas la relació aparentment directa entre destrucció de llocs de treball fix i en condicions sotmeses a acords col·lectius, d’una banda, i el creixement de les dites EMS que utilitzen a les persones acomiadades i altres sota condicions míseres, generalment infames.

botomalarrassa

L’estudi i anàlisi dels Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) durant el període 2012-2016 posa en evidència, d’acord amb les conclusions de l’informe d’UGT, que l’efecte combinat de la reforma laboral del PP amb l’aparició de les EMS «engega una política d’empresa en matèria laboral que aprofita l’excusa de la crisi per argumentar la destrucció d’ocupació, quan realment el que ha fet és extreure rèdit econòmic de la classe treballadora a partir de les empreses multiserveis i la patent il·limitada de la precarietat laboral que la llei imposada i absolutista els hi concedeix».

Les EMS, multiserveis o també dites, de serveis integrals, ofereixen tots els serveis que els demanen. No tenen activitat principal com a tal, essent però allò més comú els serveis de neteja, la seguretat, manteniment, hostaleria i transport. Noms importants: Randstad Project Services (28.000 treballadores a l’Estat espanyol), ISS Outsourcing (30.000), Grupo Constant Servicios (3.000) i CTC Externalización (4.000). Aquestes empreses estableixin convenis propis amb «condicions laborals i salaris mínims», confirma l’informe.

En la majoria de casos aquestes empreses funcionen com a ETT (empreses de treball temporal), de fet moltes en són propietat d’ETTs. «Es donen casos d’empreses principals que contracten a una ETT que a la vegada contracta a una empresa multiservei que moltes vegades és propietat de la pròpia ETT, vestint legalment el que en el fons és un monumental frau a la Seguretat Social».

Protesta  l'Hospital del Mar, Barcelona, contra una multiserveis ISS Soluciones Protesta l’Hospital del Mar, Barcelona, contra una multiserveis ISS Soluciones

O sigui, aquesta contracció via EMS estableix «un tracte desigual no justificat per a treballs del mateix valor, fet que va en contra de l’establert a l’article 23.2 de la Declaració Universal de Drets», conclou, car «els sous i les jornades, entre d’altres condicions laborals, de les EMS són molt pitjors que les condicions regulades pel conveni marc o sectorial de referència».

«L’explotació laboral», concreta amb detall, «arriba a tals graus d’abús» com, per exemple: les cambreres de pis contractades per EMS cobren gairebé la meitat (uns 600 euros menys) tot i treballar més temps que si se’ls apliqués el conveni del sector Hostaleria i Turisme; mossos de magatzem cobren 45% menys, tot treballant 60 hores més a l’any, que si se’ls apliqués el conveni de Transport de Mercaderies; el personal de manteniment i muntatge de les EMS de Tarragona cobra entre un 39% i un 45% menys, tot treballant 62 hores més a l’any, que el que diu el conveni del Metall.

L’estudi promogut per UGT detecta 27.326 persones treballadoes a EMS en la Regió Metropolitana de Barcelona, de les quals 5.002 al Vallès Occidental, comarca líder a Catalunya de contractats en aquestes empreses. Per més que les EMS poden tenir registre a la capital però presten serveis en altres indrets. Però si considerem només el cinturó de Barcelona, el Vallès Occidental concentra

gairebé la meitat de treballadores a EMS.

ETTs i empreses pantalla per camuflar jurídicament l’explotació laboral

Una característica important a tenir en compte és la dimensió de les EMS, perquè posa en evidència algunes importants contradiccions o falsetats.

Són 136 les Empreses Multiserveis al Vallès Occidental, de les 969 detectades a Regió Metropolitana de Barcelona (sense comptar les EMS no registrades a la comarca que hi poden estar actuant). Això de banda, el que sorprèn és que més de la meitat d’aquestes empreses tenen adscrits menys de 10 treballadores. I es fa difícil entendre com és que una microempresa pugui assolir la prestació de serveis integrals en la que calen categories professionals sinó és sota el marc basat en l’externalització d’un servei. La gestió, a priori, la presta una ETT vinculada a l’empresa mare, que en paral·lel i per evitar l’obligatorietat d’aplicació «mateix treball, mateixes condicions» subcontracta a una empresa multiservei com a marca blanca. A més, la representativitat sindical, garant de bones pràctiques laborals, en les microempreses és nul·la, així com la presència i seguiment dels sindicats, que queda limitada.

Protesta de militants d'UGT davant una EMS. Foto UGT Protesta de militants d’UGT davant una EMS. Foto UGT

L’estudi ve a corroborar la hipòtesi: a partir de la reforma laboral del 2012, a la RMB van ser afectades per Expediente de Regulació d’Ocupació (ERO) en règim d’extinció 25.526 persones. En paral·lel, les persones adscrites a EMS avui dia són 27.326. Al Vallès Occidental, van ser 5.317 les persones afectades per ERO, i avui en son 5.002 les adscrites a EMS. O sigui, pràcticament el nombre de treballadores afectades per ERO és quasi el mateix que després és adscrit a EMS. Segons l’UGT es «evident» aquesta «realitat d’abús i estafa empresarial legal», amb l’objectiu de «pagar menys i reconèixer menys drets als treballadors en benefici de majors guanys».

La conclusió és clara: «a partir de l’any 2012 i a l’empara de la Reforma Laboral, un número important d’empreses apliquen ERO’s amb la finalitat d’executar una sostracció legal de condicions laborals i salarials a la classe treballadora utilitzant les empreses multiserveis».

La dita reforma «ataca la negociació col·lectiva i dóna via lliure a la gran patronal per tal d’abaratir encara més la mà d’obra». «Afirmem que la RL ha estat utilitzada per executar ERO’s en règim d’extinció a molts centres de treball, per externalitzar el servei i fer finalment que aquest acabi en mans d’EMS, produint un paral·lelisme en què un alt nombre de treballadors abans subjectes a convenis de sector ara passen a desenvolupar les mateixes funcions però sense tenir l’emparament del conveni sectorial, obligatorietat que tenen les empreses mares amb el servei internalitzat i/o les ETT’s, i així aplicar convenis d’empresa molt per sota de les condicions sectorials.»

Per això, s’exigeix la derogació immediata de la Reforma laboral, l’augment substancial dels inspectors de treball, l’anul·lació de la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAES) que emparen aquestes pràctiques, un acord marc entre sindicats, patronals i administracions per regular l’externalització i subcontractació de serveis a tota l’administració pública.

En definitiva. Igual treball, igual salari i condicions.

Redacció

Related Articles

Deixa un comentari