Hores extra no pagades: és il·legal, està en augment, intensifica l’explotació laboral i el frau a la societat

No Comment

La major part de les hores extres que es fan en el nostre país no es paguen, d’acord amb un estudi del sindicat Comissions Obreres. Aquesta és una pràctica il·legal i, a més, en augment. Una altra de les formes de precarització de la vida laboral i conseqüentment tota la vida de les persones.

 

cadena muntatgeLes hores extres que es fan al nostre país han disminuït des de l’inicio de la crisi, constata l’estudi de CCOO, però al temps en què la major part de les que es fan no es paguen. Es a dir, aquesta reducció s’hauria concentrat quasi exclusivament en les hores que sí eren remunerades, mentre que les no pagades, que sumaven la gens menyspreable xifra de 3,5 milions d’hores en 2005 (el 56% del total), quasi no haurien disminuït.

El sector serveis és el que concentra la major part d’aquestes hores. És, sens dubte no casualment, un sector que compta amb una presència sindical clarament menor a la dels sectors industrials, energètic o de la construcció. Concretament, en el sector serveis no es pagaven el 47% d’hores en l’any 2008; en 2015 aquestes hores no pagades arribaven al 60%.

Luis Zarapuz, economista del gabinet tècnic confederal i responsable de l’estudi, diu que “levolució de les hores extres no pagades mostra un augment de lexplotació laboral durant la crisi que sha consolidat en linici de la recuperació econòmica. Segons l’investigador, “una part de la millora de la productivitat per treballador i de la devaluació salarial del factor treball s’explica per aquesta evolució de les hores extres no pagades”.

Aquestes pràctiques il·legals no només afecten els contractes temporals o a temps parcial. De fet, les hores extra no pagades es concentren sobretot en ocupacions indefinides i amb jornada a temps complet.El perfil de les hores extres no pagades que es realitzen en l’Estat espanyol no responen als trets normalment associats a la precarietat laboral, contractes temporals i a jornada parcial, sinó com una característica de clara explotació laboral”, afirma Zarapuz en el seu informe. “Aquestes característiques són molt definides: principalment homes, assalariats privats del sector serveis, amb contracte indefinit, jornada a temps complet i que tenen una ocupació laboral de tècnic o directiu”. Un perfil majoritari que no correspon al tradicionalment associat a la precarietat laboral.

Amb les hores extra no pagades no només perd el treballador que treballa gratis, conclou l’informe, perquè es podrien crear 156.000 llocs de treball si no es realitzessin. També perdem tots perquè la seguretat social té menys ingressos.

Redacció

Related Articles

Deixa un comentari