L’FP Dual precaritza doblement el mercat laboral, denuncia CCOO

No Comment

Durant la reunió mantinguda entre el Departament d’Ensenyament i la Junta de Personal Docent no Universitari del Vallès Occidental, el passat 31 de maig, informa el sindicat CCOO d’Educació del Vallès Occidental-Catalunya Central, Ensenyament va informar d’una dada «molt interessant» sobre la FP Dual: 427 alumnes (92,23%) han fet FP Dual amb beca i només 36 alumnes (7,77%) amb contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge.

Claramente, assegura el sindicat, «es veu que a les empreses, i al departament d’Ensenyament que ho permet, els hi sembla massa car tenir als alumnes amb contracte per a la formació que és el contracte amb la retribució més baixa que permet l’ET, i per això decideixen tenir als alumnes de FP Dual en la modalitat de becari i per tant pagant el 75% de l’IPREM que equival a 403 €/mes.»

D’aquesta manera, afegeix, «els centres de FP estem corrent el perill de convertir-nos en una mena d’ETT’s». Però la cosa és pitjor encara, perquè «amb aquesta pràctica, encara precaritzen més el mercat laboral. Perquè, no només potencien la contractació temporal com fan les ETT’S, sinó també la contractació amb la retribució més baixa.»

O sigui que s’estaria produint una doble precarització del dit mercat laboral. Per una banda, pel que fa a la temporalitat i, per l’altra, a la retribució. Al temps, emfasitza CCOO, que es pot «fer fora d’aquest mercat a treballadors i treballadores que es troben en condicions més dignes.»

La conclusió a la que arriba CCOO Educació és que «el nostre intent d’apropar l’empresa als centres de FP, i alhora reduir l’atur juvenil, està fent que tot sigui permès tant des del punt de vista laboral com educatiu».

S’utilitza l’argument que «com més formació pràctica més gran utilitat», de manera que, suposadament, no hi hauria millor formació pràctica adaptada a les necessitats de les empreses que la pròpia formació a l’empresa. Aquest argument, «tan evidentment interessat, està en el nucli de vàries de les reformes que s’han fet al nostre país, tant a l’educació com en l’àmbit laboral».

Afirma CCOO que «tots els programes des de la FP fins a la Universitat introdueixen les pràctiques a l’empresa». Mentre, en l’àmbit laboral, s’utilitza l’argument que l’educació no respon a les necessitats de les empreses, el que junt a la pressió per les taxes d’atur, ha fet que s’hagin pres «mesures per a facilitar la inserció a través de les pràctiques». I tot això ha servit com a «excusa per a la precarització de les condicions laborals amb tot un entramat de normes, programes i modalitats de formació i practiques, que fan que la seva visió en conjunt ens produeixi la sospita que la voluntat de tot plegat és posar a disposició de les empreses mà d’obra barata amb processos de selecció gratuïts».

A més de tot això, declaren des de CCOO Educació comarcal, «ens trobem que Ensenyament tampoc informa ningú de quins són els seus plans estratègics sobre la FP. Per tant desconeixem quins cicles desapareixen, es traslladen o es converteixen en Dual. Per què tant ocultisme?»

Related Articles

Deixa un comentari