UGT sobre l’anulació de l’adjudicació de la gestió dels autobusos

No Comment

El sindicat UGT Vallès Occidental ha mostrat el seu posicionament sobre el procés d’adjudicació del contracte de serveis públics de transport col·lectiu, públic i urbà de Terrassa, en referència a la recent anul·lació d’aquesta adjudicació, que va atorgar l’Ajuntament de Terrassa. El passat mes de juny la secció sindical havia presentat al·legacions per aquesta adjudicació de la gestió del servei d’autobusos, on demanava que s’anul·lés l’adjudicació i es realitzés un estudi rigorós de la viabilitat econòmica de l’oferta guanyadora.

Aquest 29 de setembre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic s’ha pronunciat envers el recurs contra el  procés  d’adjudicació del contracte de serveis públics de transport col·lectiu, públic i urbà de Terrassa.

Aquest pronunciament anul·la l’adjudicació i retrotrau les actuacions a motivar degudament l’informe tècnic. Aquest pronunciament no ens satisfà doncs es limita  al que era més obvi; l’esperpèntica puntuació tècnica, que atorgava una puntuació màxima a l’adjudicatària (abans d’aquesta resolució) amb errors gruixuts en el nombre de viatgers, deixant-se estacions, passant una línia pel mig d’un bloc de pisos, etc etc. Clar, és impossible “motivar” lo irraonable, que constitueix error monumental.

Òbviament considerem que ja no solament els tècnics autors de les avaluacions estan en una greu situació que pot derivar en qualsevol actuació  en contra d’ells, sinó que el fet mateix de repetir o motivar pot introduir canvis substancials després que tothom conegui la deficient puntuació anterior inmotivable, i això vulnera el principi fonamental de la imparcialitat de la taula de contractació, doncs es coneixen les ofertes econòmiques.

Creiem, que la transparència passa pel desestiment de la part contractant, i el reinici de tot el procés amb unes bases molt més acurades i sòlides que les que han regit tot aquest procés.

UGT Vallès Occidental

Related Articles

Deixa un comentari