La mala gestió de les prestacions socials per part del govern municipal de Terrassa

1 Comment

LA MALA GESTIÓ DE LES PRESTACIONS SOCIALS PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL:

LES BEQUES MENJADOR, DOBLADES EL 2014, ES PODRIEN ESTAR DOBLANT DES DEL 2011.

 

L’Assemblea Local de Terrassa del Procés Constituent va preguntar a l’Ajuntament, a través del portal de l’Observatori Municipal de Terrassa, com és que durant l’exercici 2012 van quedat sense gastar uns 265.000 euros del pressupost per a subvencions per a famílies necessitades. El detall dels imports i les partides implicades es poden consultar a la web de l’OCM de Terrassa a la següent adreça http://ocmterrassa.org/enquiry.

Des del Procés Constituent estem convençuts de la necessitat que la ciutadania aprengui a interpretar la informació que les institucions públiques ens faciliten i que ens han de facilitar cada cop amb més transparència. Per això estudiem els pressupostos municipals, amb l’ajuda dels companys de l’OCM, per interpretar-los.

Un dels documents que més informació rellevant proporciona és la liquidació dels pressupostos municipals. Normalment es parla molt de la proposta del govern municipal per cada un dels exercicis i, en canvi, se sol parlar molt poc de les liquidacions d’aquests pressupostos. Hem de dir que els pressupostos representen les intencions del govern de dedicar més o menys recursos a uns projectes o altres, i a unes o altres necessitats, mentre que la liquidació ens mostra el que efectivament ha realitzat l’Ajuntament, que pot contrastar més o menys amb els compromisos assumits amb l’aprovació del pressupost.

No cal dir que el pressupost municipal representa el principal instrument a l’abast del govern municipal per realitzar les seves polítiques. No és que no es pugui fer acció de govern sense diners, però normalment serà més rellevant com més diners s’hi dediquin.

Ens preocupava en primer lloc saber quin es el nivell de despesa social que es pot realitzar des de l’Ajuntament. Sabem que la part més important dels recursos per a la despesa social està en mans de les administracions estatal i autonòmica: parlem de pensions, malaltia, atur, etc. Però també és raonable que els ajuts d’emergència per a famílies amb problemes específicament derivats de la crisi econòmica s’hagin de tramitar per força des dels àmbits propers a aquestes famílies, i ens interessava conèixer quin nivell d’assistència els oferia l’Ajuntament, en forma de despesa.

Els programes de Serveis Socials al pressupost de 2012 sumaven una despesa de 12,3 milions d’euros, dels quals 5,5 corresponen als sous del personal de l’Ajuntament, 5,1 milions a serveis subcontractats i 1,6 milions a transferències directes.

Entre les transferències, la partida més gran es la de Subvencions a famílies necessitades, amb un pressupost de 1.070.000 euros. Al final de l’exercici, aquesta partida va deixar un romanent, és a dir, la part de la dotació pressupostària que no s’havia gastat de 265.000 euros.

TerrassaPer a nosaltres va ser una sorpresa desagradable que més d’un 25% d’una partida així hagués quedat sense dedicar-se a la seva finalitat. Amb l’agreujament que no era el primer any que passava: el 2011 la situació havia estat aproximadament la mateixa. Però  aquest no és l’únic agreujament, al mateix temps que sembla que no van trobar a Terrassa famílies necessitades per dedicar els 265.000 euros disponibles, a les partides de despesa molt menys important, com és el cas de les despeses protocol·làries, l’Ajuntament no en tenia prou amb el  pressupost, al 2011, de 189.000 euros i van gastar 249.000, un 30% més!

No sé què us semblarà als que llegiu aquest escrit, però nosaltres ho trobem indignant! Per això vam tramitar la pregunta a l’Ajuntament a través de l’OCM i la resposta del Regidor de l’Àrea, Antoni Salvadó, va ser, resumint, que s’havien atès totes les sol·licituds rebudes dels programes inclosos en aquesta partida. De fet hauria estat encara més escandalós que no hagués estat així. Però no creiem que el tema pugui quedar tancat aquí.

Creiem sincerament que els responsables de l’Ajuntament no han estat a l’alçada, i que ni el Regidor ni l’Alcalde han d’estar orgullosos d’haver atès totes les sol·licituds i haver estalviat 265.000 euros. Entenem que ens trobem davant un enorme dèficit de gestió i de responsabilitat. No ho podem dir d’un altra manera si dos anys seguits un Regidor de serveis socials ha disposat de 250.000 euros per ajudar famílies necessitades i no n’ha fet cap ús.

És possible d’entendre que un programa determinat d’ajuda requereixi finalment un import inferior a l’inicialment pressupostat, però quina mena de gestió permet que no es trobi cap ús social assistencial alternatiu a aquests fons? Es podria esperar que fos simplement desconeixement del superàvit que s’està generant a temps de prendre les decisions necessàries per utilitzar els fons disponibles en algun servei alternatiu, però… és raonable que això passi dos anys seguits?… O la gestió pressupostaria és nefasta, o la irresponsabilitat del regidor enorme.

Per veure la magnitud de l’error, només hem de tenir en compte que el 2013 el pressupost de les beques menjador era de 200.000 euros i que el 2014 es va doblar a 400.000 per poder aprovar la beca a 3.300 alumnes de Terrassa. Amb una correcta gestió pressupostària, i una mica més de responsabilitat política, aquesta mesura es podria haver pres 2 anys abans i encara haurien sobrat 65.000 euros.

Però no tot és responsabilitat dels gestors i dels responsables polítics, cadascun de nosaltres té un cert grau de responsabilitat perquè la gestió de les institucions públiques sigui eficaç i responsable. Des de l’Assemblea de Terrassa del Procés Constituent hem pres la ferma decisió d’exercir la nostra responsabilitat i d’exigir als nostres representants que assumeixin la seva i retin comptes a la ciutadania.

De moment la resposta del Regidor de l’Àrea de Serveis Socials, rebuda a través de l’OCM, no ha estat a l’alçada de cap de les dues coses. Exigim una resposta pública tant del regidor com de l’alcalde amb que expliquin quins son els motius de la seva aparent deixadesa de funcions i de les mesures que han pres perquè aquesta situació no torni a repetir-se.

Procès Constituent – Assemblea de Terrassa

Related Articles

1 Comment

  1. Oriol

    Exigim responsabilitats i actuem tots responsablement.
    De moment la denuncia es un primer pas responsable.
    Gràcies Poces.

Deixa un comentari