L’Ajuntament es dota d’un nou Pla d’actuació de transparència pel període 2020-2023

No Comment

La Comissió Informativa de Transparència aprova el document per unanimitat

L’Ajuntament de Terrassa tindrà un nou Pla d’actuació de Transparència pel període 2020-2023. El document parteix de la feina feta els darrers anys i té per objectiu consolidar les accions ja desenvolupades i fer un salt endavant en matèria de transparència, anant més enllà de les obligacions normatives i posant el focus en la comunicació i l’accessibilitat de la informació. El nou pla es va aprovar dilluns 20 de gener a la Comissió Informativa de Transparència, on són presents tots els grups municipals. La proposta presentada pel Govern Municipal a la comissió es va aprovar per unanimitat.

El Pla d’actuació de Transparència busca definir i impulsar un model d’estratègia i comunicació en matèria de transparència que permeti avançar més enllà de les obligacions de publicitat activa previstes a la normativa vigent. El Pla concreta els objectius operatius per a cadascun dels quatre àmbits en que s’estructura. Aquests àmbits son:

-Transparència en l’activitat municipal: publicitat activa i dret d’accés a informació no publicada.

-Bon Govern: retiment de comptes, qualitat dels serveis, ètica i integritat municipal.

-Govern Obert: mesures per fer una administració més propera a la ciutadania.

-Open Data: mesures per fer possible consultar, analitzar, reutilitzar i compartir dades.

El pla preveu desenvolupar al llarg del mandat sis grans projectes entre aquests quatre àmbits i un total de 51 actuacions. La majoria de les actuacions (36) són referides a l’àmbit de la transparència, encara que també es preveuen mesures en els altres tres àmbits. A diferència del pla anterior, aquest s’ha elaborat amb una visió per tot el Mandat, és a dir, fins l’any 2023.

L’aprovació del Pla va aparellada de la creació d’una comissió de coordinació que vetllarà pel seu desenvolupament al llarg del mandat. En seran membres la regidora de Transparència, Tecnologia i Qualitat Democràtica, Ona Martínez; la regidora de Presidència, Jennifer Ramírez; i personal tècnic de diferents serveis municipals. Aquesta comissió concretarà les accions a desenvolupar cada any, que seran validades per la Comissió Informativa de Transparència.

Es pot consultar el Pla d’actuació de Transparència pel període 2020-2023 a: http://governobert.terrassa.cat/transparencia/indicadors-de-transparencia-2/

Related Articles

Deixa un comentari