Ordenances Fiscals, l’oposició fa girar a esquerra el govern sociovergent

No Comment

«S’ha aconseguit modificar les Ordenances Fiscals per a l’any vinent després d’obligar la setmana passada al govern a retirar-les i revisar el dictamen per la seva aprovació», aquesta és la conclusió principal que, el dimarts 25 d’octubre, TeC, ERC-MES i CUP van presentar, tot oferint una imatge d’unitat i fermesa en la roda de premsa en què presentaren els resultats dels debats i negociacions sobre les noves Ordenances Fiscals que han de ser aprovades en el Ple de demà 27 octubre.

Clar que, van coincidir en afirmar les representants dels grups municipals, Xavi Matilla, Isaac Albert i Maria Sirvent, la situació no és per moltes alegries. D’una banda, perquè consideren un error greu discutir i aprovar de forma separada les ordenances, o sigui els ingressos, i els pressupostos, la despesa. Després, perquè l’experiència d’aquest primer any de govern pel que fa al balanç i resultats de les ordenances i pressupost aprovats l’any passat és negativa. En la seva intervenció, en Xavi Matilla de TeC va subratllà allò que ja havia denunciat la setmana passada: «vam donar un vot de confiança però hem comprovat que la gestió no ha millorat gens, al contrari, ha empitjorat en alguns casos».

Maria Sirvent, Xavi Matilla i Isaac Albert durant la roda de premsa a l'Ajuntament. Foto PV

Per la seva part, el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, denuncià que «a la proposta del govern li mancava visió política i perspectiva de futur», sembla feta «només per sortir del pas», tot i reconèixer que «els pressupostos estaven ben treballats tècnicament». Encara la Maria, sobre l’orientació general de la proposta de l’equip PSC-CiU remarcà el seu caràcter «conservador».

Tot i la distància que els separa, en Matilla emfasitzà que l’oposició no es pot desentendre i deixar o permetre que la gestió municipal funcioni de qualsevol manera: “Es va produir una situació de normalitat política, davant una proposta que de la qual els tres grups eren crítics, es va demanar la retirada a l’equip de govern, declarà. “No és la nostra proposta, per això hem presentat unes mesures correctores, que introdueixen una nova lògica. Unes mesures que han estat ben rebudes per l’equip de governexplicà Matilla. Si les mesures presentades per TeC, ERC-MES i CUP queden incloses a la proposta,els tres grups s’abstindran en el Ple extraordinari de divendres, permetent així la seva aprovació.

El portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, al seu torn, insistí: “Nosaltres tenim la responsabilitat i obligació de construir alternativa». Un camí aquest que exigeix moltes vegades haver de negociar i donar suport o permetre acords limitats. En aquest sentit es plantegen les mesures de l’esquerra, «per intentar corregir i dotar de cert rumb unes Ordenances que no són les nostres, però que inclouran punts importants que ens porten a abstenir-nos en el Ple d’Ordenances del pròxim divendres”.

Tot i l’acord en què les modificacions acceptades pel govern porten a unes ordenances més progressives, «que bonifiquen a més gent i que són més equitatives», la representant de la CUP, Maria Sirvent, insistí en el caràcter encara molt limitat de les mateixes i sobre la necessitat de que «les ordenances han de caminar més cap a l’esquerra, amb més progessivitat i més redistribució de la riquesa.

Entre els canvis i propostes afegits hi ha el canvi de l’índex de referència de les bonificacions per raó de renda i ajustar, en aquest darrer tram de la negociació, les taules de bonificacions. Punts que permetran que l’any vinent aquestes bonificacions abastin una part molt més gran dels terrassencs i terrassenques.

També s’ha aconseguit variar el dictamen i fer-lo més equitatiu per adaptar les Ordenances Fiscals al màxim de realitats socials, amb increments focalitzats en només determinats trams de renda o la protecció i potenciació d’aquelles polítiques més interessants. Així, enguany gràcies a aquest acord, no augmentaran les taxes vinculades a serveis públics bàsics com el servei d’ajut a domicili, teleassistència, horts municipals…

Finalment, s’ha pensat a fer una aportació de justícia i amb una visió de futur per a la ciutadania i les seves necessitats. Una visió que ha portat a ajustar la proposta presentada pel govern per variar les categories de l’Impost d’Activitats Econòmiques per assegurar-ne una major recaptació però controlant la seva afectació directa sobre els negocis.

Una filosofia similar a la seguida en la petició de només tocar l’Impost de Béns i Immobles en el seu tram més alt. Una mesura necessària per a una ciutadania que l’any vinent es veurà afectada de forma general per la Revisió cadastral a tot el municipi.

Mesures, totes elles, incorporades finalment a les Ordenances del 2017 i que portaran a ERC-MES, TeC i CUP a l’abstenció. Un vot que facilitarà superar un primer tràmit però que, com han avisat: “Avui no acaba res. Avui comença tot”. I és que ara l’oposició resta a l’expectativa que el govern sociovergent presenti el seu projecte de pressupostos per a l’any vinent.

Pel que fa als pressupostos, en paraules del portaveu de TeC “el punt de partida és pitjor que ara fa un any per donar credibilitat a l’acció de l’equip de govern. L’experiència de les ordenances ha de servir al PSC per saber que ha de treballar una proposta seriosa, treballada, no una proposta neutra que li permeti negociar a dreta i esquerra“.

Propostes OOFF 2017

TeC _ ERC-MES _ CUP

1. Ajust % quadres bonificacions

– % quadre bonificacions general: 70% / 55% / 40% / 25%

– % quadre bonificacions taxa residus: 90% / 80% / 50% / 25%

– Ampliar bonificacions en els serveis de les escoles bressol corresponents a 7.5.3. Ampliació horària i 7.5.4. Serveis Complementaris

2. Manteniment preus actuals de Taxes vinculades a serveis públics bàsics:

3.8 Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals

3.16 Taxa per la prestació dels serveis d’ajut a domicili

3.18 Taxa per la utilització dels equipaments culturals

3.20 Taxa per la utilització dels horts municipals

3.21 Taxa per la utilització de les instal·lacions de Baumann Servei de Joventut.

3.23 Taxa per la utilització del servei de teleassistència

3.25 Taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal.

3.27 Taxa per la utilització de les instal·lacions poliesportives de les escoles públiques

3.28 Taxa per la utilització del servei de subministrament d’àpats a domicili

3. IBI

– Mantenir tipus gravamen general (0,690)

– Augment 5% tipus gravamen per al 10% de major valor cadastral dels usos diferenciats.(0,9387)

4. IAE

– Modificació Índexs de situació segons les noves 5 categories. Mantenint mínim i màxim existents i refent escalat.

Categoria vial      Índex 2016          Índex 2017

1a——————-3.3243———–3.3243

2a——————2.8753————2.9799

3a——————2.5192————2.6355

4a——————1.9467————2.2911

5a——————            ————1.9467

 

5. Taxa per l’aprofitament ús del sòl, vol i subsòl de la via pública.

Increment del 10% per a la instal·lació d’elements o suports publicitaris i per caixers d’entitats financeres amb façana al carrer.

6. Taxa Residus

Increment del 5% de la Taxa vinculat a compromís de l’equip de govern d’aprovar Pla de prevenció i gestió de Residus.

Related Articles

Deixa un comentari