Per la defensa de les pensions i dels drets socials, jornada de lluita el 19 de novembre a tot l’Estat

No Comment

El grup de Marea de Pensionistes de Terrassa, que forma part de Marea de Pensionistes de Catalunya (MPC), membre de la Coordinadora Estatal de Pensionistes (COESPE), participarà en la Jornada de Lluita del pròxim 19 de novembre convocada a tot l’Estat.

La convocatòria és oberta a les persones jubilades i pensionistes, així com els treballadors i les treballadores en actiu, de tot l’Estat. Se celebraran manifestacions a totes les capitals de província i a les principals poblacions amb l’objectiu principal, però no únic, d’aconseguir que les pensions i salaris s’incrementin d’acord amb l’augment real de l’IPC. Les manifestacions ho seran també en defensa dels drets socials.

A Barcelona, l’inici de la manifestació està previst davant la seu del Banc d’Espanya (a la plaça de Catalunya) per dirigir-se fins a la plaça de Sant Jaume.

En el cas de Catalunya, aquesta manifestació està convocada per la Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya, de la qual forma part la Marea de Pensionistes de Catalunya (MPC).

La unitat d’acció entre les organitzacions més importants de pensionistes de l’Estat i els moviments socials que defensen serveis públics de qualitat, considera aquesta coordinadora, «és el camí per denunciar la voracitat dels poders extractius de la nostra societat i l’acumulació de riquesa d’uns pocs mentre milions de persones treballadores i pensionistes tenen serioses dificultats per arribar a final de mes».

També considera «vergonyós que s’incrementin les despeses militars amb l’excusa d’una guerra provocada pels poderosos, mentre es retallen despeses socials».

Quants IPC hi ha? Quin és el real i quin el fictici?

L’afegit «real» a l’Índex de Preus al Consum (IPC) assenyala el canvi real en el preu dels bens que compra un consumidor i no el cistell fictici que utilitzen economistes i estadístics amb una mostra de bens per a fer el seu càlcul.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) elabora un informe amb la publicació de l’IPC mensual i anual, recollint les variacions de preus en els productes i serveis de consum més habitual, o sigui aquells que componen el cistell bàsic fictici o, més concretament, aquells que l’INE considera «significatius».

Encara un altre matís a tenir en compte per saber de què es parla: les estadístiques publiquen un dit IPC avançat a finals de cada mes, que és només una aproximació al que serà l’IPC real i oficial que es publica només a mes vençut.

Related Articles

Deixa un comentari