[A. Machado] No tenen pressa per recuperar l’aigua de Terrassa. Cal la consulta vinculant!

No Comment

El dilluns passat hi va haver sessió de la Comissió Informativa de Territori a l’Ajuntament. Hi era present en Joan Gayà, el comissionat contractat per fer un estudi sobre el servei de l’aigua a la nostra ciutat i presentar un comparatiu entre les dues opcions que estan en discussió en aquest moment, consistents en la empresa mixta i la municipalització al 100% del servei.

El Comissionat va manifestar clarament que el procés previ per arribar a l’estudi de propostes i a la consulta (si es que es fa) hauria d’estar tancat pel maig del 2016. I va afegir que no creu possible que pugi ser en aquests terminis per la manca d’informació des de Mina d’Aigües de Terrassa.

O sigui que fins ara l’equip de govern no ha estat a l’alçada del moment i ha permès que s’arribi en aquestes condicions, quan tot lo relatiu al servei s’havia de facilitar al titular del servei que és l’ajuntament. Com hem d’entendre això?

Només de dues maneres. Una que el grau de incompetència de l’equip de govern és sorprenent. I l’altre que hi ha una intenció soterrada d’arribar a aquest moment sense possibilitat de fer que el procés culmini de forma correcta abans del 31 desembre del 2016.

Segons el Comissionat, des del 1941 fins el 2011, no ha hagut cap regidor en aquest ajuntament que hagi complert amb les seves obligacions respecte al control i requeriments a Mina d’Aigües de Terrassa, es a dir, 70 anys deixant que Mina d’Aigües anés prenent tot sola decisions sobre els preus de l’aigua i el pla d’inversions anual.

Aquesta actitud ha comprés els 38 anys del franquisme i 32 anys de democràcia, que comprèn tot el període de govern d’en Manel Royes i quasi tot el d’en Pere Navarro. Què s’amaga darrera aquesta tolerància amb Mina? L’hem d’agrair alguna cosa que no coneix la ciutadania? A lo millor, és el moment d’exigir una auditoria a Mina de totes les seves comptes, tant les relatives a Terrassa com les dels altres quatre municipis que gestiona també aquesta mercantil societària.

El que no podem permetre és que l’equip de govern de la ciutat no hagi complert amb les seves obligacions, mentre els ciutadans anaven pagant sense que ningú controlés això.

Un altre tema que va comentar el Comissionat és que la transferència de competències del servei s’ha de donar en condicions optimes. No es pot acceptar que en el moment del traspàs hi hagi 247 Km de canonades de fibrociment existents, amb el perill que això suposa en cas de trencament de tubs pel seu component d’amiant.

Respecte al procés participatiu previst, encara està en bolquers, i la Comissió de l’Aigua que ha de ser l’espai de participació d’entitats ciutadanes i ajuntament encara manca definir-la en la seva estructura organitzativa i en el seu contingut.

Respecte al procés ciutadà obert i participatiu tampoc s’ha concretat res, i encara no saben si l’aprovació ciutadana consistirà en una enquesta o en una consulta directa.

Està clar que optar per un mecanisme de pronunciament de la ciutadania que no respongui al de major contingut democràtic estaria fora de qualsevol consideració per part dels demòcrates de Terrassa. S’ha de fer una consulta i a més ha de ser vinculant.

Antonio Machado

Related Articles

Deixa un comentari