[Antonio Machado] La institució municipal ha de ser de totes

No Comment

Ja ha passat el 24M i podem fer lectura dels resultats i aquests ens diuen moltes coses en el camí de la transformació del model actual de la nostra societat. Són canvis profunds que afecten els arrels del sistema democràtic de democràcia representativa.

La força més votada en la nostra ciutat ha sigut el PSC amb el 28,21% dels vots. Insuficient per tenir cap força moral de continuar com fins ara. Aquest percentatge l’ha d’obligar a acceptar que han de canviar moltes coses en aquesta administració local i s’ha de canviar per què hi ha una emergència social en la nostra ciutat que s’ha atendre amb la urgència que reclama el patiment humà.

Cap ciutadà ha de ser exclòs del seu dret als serveis bàsics per a la seva vida, i això suposa impedir que els bancs facin ni un sol desnonament més (es produeixen de 2 a 3 desnonaments diaris a la nostra ciutat). Així mateix s’ha d’assegurar que a cap llar li sigui negat els subministraments bàsics com l’aigua, la llum i el gas.

També s’han de crear mecanismes participatius que generin confiança i il·lusió en la majoria dels ciutadans. S’ha de transformar totalment el teixit associatiu ciutadà així com les institucions municipals des del Districtes fins al propi Ple Municipal. S’han de reformar els reglaments existents i s’ha de donar veu i vot directe als ciutadans per què aquesta es l’essència principal de la democràcia i portem 36 anys sense fer-ho.

Per a què aquesta administració pugui donar el millor de sí mateixa és necessari que s’activi tota la seva capacitat creativa i per aconseguir-ho s’han d’establir mecanismes participatius del col·lectiu humà de 1.800 persones que conformen la plantilla de treballadors i treballadores municipals.

La institució municipal ha ser de tots i totes, tant dels ciutadans com de les persones que conformen la pròpia institució i no pot continuar funcionant amb una estructura piramidal de “ordeno y mando” i en una sola direcció “de dalt a baix”.

S’ha, d’auditar l’organització per racionalitzar els recursos humans disponibles. S’ha d’acabar amb els regnes de “taifes” de les àrees, s’ha d’incrementar la transversalitat en totes les direccions. S’han de racionalitzar les retribucions atenent aquells casos que estan en greuge comparatiu vergonyós. Cap retribució ha de superar les 3 vegades la retribució més baixa de l’organització, incloent els regidors. S’han d’incrementar les mesures que garanteixin l’objectivitat i “justa concurrència” per a qualsevol lloc de treball, inclosos els famosos assessors.

La transparència informativa als ciutadans ha de ser total en tot el referent als pressupostos, contractacions de serveis i obres, i retribucions de l’organització municipal. També les obligacions tributàries dels representants polítics, les agendes i els regals de protocol i ciutadanes que es puguin generar en la seva funció pública i privada.

Antonio Machado

Membre de Terrassa en Comú i de la Taula de l’Aigua

Deixa un comentari