[Carlos Lázaro] 2 de maig Dia Mundial Contra l’Assetjament Escolar

No Comment

El proper dia 2 de maig es commemora el Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar reconegut per la UNESCO. Aquest any Terrassa s’afegeix a aquesta data com a mostra de lluita contra aquesta xacra global que afecta a molts infants i joves i que vulnera l’article 19 sobre el “Dret a una Infància Lliure de Violència”, tal com es recull a la Convenció dels Drets dels Infants de l’ONU.

L’assetjament escolar o “bullying” és una situació de maltractament físic, psíquic o sexual contra una persona en edat escolar, que es fa freqüentment amb reiteració i que té conseqüències físiques i psíquiques en les víctimes. En els últims anys, s’ha afegit a les diferents formulacions d’assetjament entre joves el ciberassetjament o “ciberbullying”, com una nova fórmula d’abús utilitzant les xarxes socials, sovint des de l’anonimat i amb l’objectiu d’atacar i denigrar a víctimes indefenses. Aquestes agressions mitjançant internet s’amplifiquen, tenen un gran ressò i poden perdurar en el temps. Termes com a sextorsió, cyberbullyng, happy slapping, sexting, o exposició involuntària d’imatges sexuals ja formen part d’aquesta nova fórmula d’assetjament.

En un informe fet per l’organització Save the Children a l’any 2019, junt a la definició dels termes mencionats anteriorment, es presenten dades d’un estudi propi en el que es demostra que 4 de cada 10 adolescents participants a la mostra havien patit ciberassetjament en algun moment, fixant la data orientativa de començament als 13 anys. L’última Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya feta per la Generalitat, evidenciava que un 40,4% dels adolescents enquestats consideraven que havien patit en algun moment assetjament a través de les xarxes socials, afectant especialment a les noies i que el 16,7% de la mostra havia estat ciberassetjador.

Tot i aquestes dades, el Departament d’Educació solament tenia registrats noranta-cinc casos relacionats amb violència fins al març d’aquest curs, dels quals solament trenta havien arribat als Serveis Centrals de la Conselleria. Això ens mostra que moltes d’aquestes situacions es donen fora de les aules o del centre educatiu, afavorint una llei del silenci, per la qual ni víctimes ni testimonis ho denuncien per temor a represàlies o vergonya. Es per tot això que es fan necessàries mesures educatives, socials i legals.

Després de molts anys amb uns programes de convivència poc definits, aquest curs el Departament d’Educació ha aprovat el Pla d’Escoles Lliures de Violència, en el qual s’estableixen diferents actuacions i estratègies per a prevenir i fer front a tots els casos de violència i assetjament escolar. També es crea la Unitat de suport a l’alumnat en situació de violència (USAV), com a garantia i compromís de l’administració catalana en el compliment dels protocols establerts per a cada cas d’assetjament.

El passat dia 15 d’abril el Congrés dels Diputats va aprovar La Llei Orgànica de Protecció de la Infància i l’Adolescència, que estableix de forma exhaustiva mesures de sensibilització, detecció, protecció i reparació a les víctimes de violència a l’àmbit infantil i juvenil.

Des del Grup Municipal del PSC creiem que Terrassa ha de fer una aposta clara per la defensa del benestar dels infants i joves. És per això que vam aprovar en el Ple de novembre una Proposta de Resolució amb set acords que demanaven un compromís actiu a les diferents administracions en l’augment de programes de detecció, prevenció i atenció a les famílies, la contractació d’especialistes, la formació en la prevenció i tractament de l’assetjament i el ciberassetjament i la promoció de campanyes de sensibilització. L’objectiu de la moció era donar visibilitat i solucions a aquest problema. L’orientació i acompanyament especialitzat als joves, a les famílies dels assetjats i assetjadors i als centres educatius, ha de ser una acció nuclear en el tractament i solució de totes les variants d’assetjament escolar.

El proper diumenge 2 de maig tenim una oportunitat de declarar Terrassa Ciutat Lliure de Violència Escolar. Però això no serà possible sense la implicació dels adults en l’educació dels infants i joves, la decisió ferma de les entitats i els centres educatius en exercir una pedagogia activa rica en valors i el recolzament de les Administracions a tota la Comunitat Educativa.

Carlos Lázaro
Regidor del Grup Municipal del PSC

Related Articles

Deixa un comentari