[Magroc] Dialogant al voltant dels canvis bio-psico-socials dels últims 15 anys en la petita infància

No Comment

Clara Hernández Albericio, Thaïs de Cruïlles de Peratallada i Sandra Bericat Jiménez
Equip CDIAP Magroc

El passat 8 de febrer la Cooperativa Magroc i el CDIAP vam celebrar el seu 15è aniversari amb una jornada tècnica on hi van participar diferents professionals de la petita infància de Terrassa.

El plantejament d’aquestes Jornades va ser poder dialogar al voltant dels canvis bio-psico-socials que s’han produït al llarg dels últims 15 anys. Hi va haver una molt bona acollida per part de la ciutat, tant pel que fa a la participació en la Jornada com en l’actitud activa dels participants.

Voldríem compartir quins han estat els canvis psico-socials i biològics que hem pogut observar des del CDIAP.
En els darrers anys, s’han produït avenços científics i tecnològics fonamentals pel desenvolupament humà. La digitalització s’ha convertit en una eina imprescindible que ha permès grans millores en l’atenció a la salut i noves oportunitats en diferents àmbits. Ens trobem amb noves organitzacions familiars, funcions parentals i models educatius. A nivell social s’estan atenent noves realitats i necessitats i el sistema educatiu també ha canviat, prioritzant la inclusió de tots els infants. Des del nostre àmbit creiem en la importància dels vincles i les relacions humanes així com en el treball en xarxa per atendre els infants i llurs famílies.

Els professionals del CDIAP hem anat evolucionant en la nostra manera de treballar i actualment treballem més amb una hipòtesi diagnòstica, donant importància a estar oberts als canvis i a la plasticitat. Des de les neurociències sabem que la construcció del cervell s’inicia en la vida fetal, però continua el seu desenvolupament al llarg dels primers anys de vida a través de la interacció i les experiències emocionals, creant noves sinapsis i noves capacitats d’adaptació. Aquest diagnòstic obert ens permet detectar quines són les dificultats de l’infant però també, al mateix temps, rescatar les seves parts sanes i potenciadores del seu desenvolupament que ens ajudaran en el procés terapèutic.

L’ajuda terapèutica que oferim no està centrada únicament en un treball rehabilitador i parcial, sinó en una visió integral i global, tenint molt en compte les famílies i la seva participació activa en l’ajuda cap al fill. Fins i tot, en certs casos, incloent el recolzament de la família extensa.

Tot i que la nomenclatura diagnòstica va canviant al llarg del temps i que treballem amb hipòtesi diagnòstica, pels pares i mares és un impacte emocional rebre un diagnòstic respecte el seu fill. Necessiten els diagnòstics per calmar les seves pors i angoixes quan venen de processos difícils, amb sospites i dubtes. De vegades els diagnòstics poden fomentar la desesperança. Les noves tecnologies també han entrat de ple en aquest terreny. Ara els pares i mares arriben a la consulta més informats de la patologia de la qual sospiten. En alguns casos aquesta facilitat per rebre tanta informació pot servir tant per calmar l’ansietat com per multiplicar-la. Vivim un moment on volem que les coses vagin ràpid. També s’observa una tendència cap a les multi-teràpies i, en ocasions, la recerca d’alternatives màgiques. En qualsevol cas, un diagnòstic greu d’un infant petit crea una ferida emocional en la família que comportarà un procés d’elaboració del dol. Des del CDIAP hem d’atendre i acompanyar aquest procés perquè els pares i mares puguin posar il·lusió i desig en la criança del seu fill.

Des de l’atenció precoç ens apropem als infants amb dificultats i a les seves famílies per ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida donant temps i acceptant el ritme particular de cada infant, per la qual cosa és necessari crear espais d’observació i pensament conjunts entre famílies i professionals.

La celebració dels 15 anys de Magroc ens ha permès un temps de reflexió conjunta amb molts professionals de la ciutat que desitgem que continuï.

Related Articles

Deixa un comentari