Els casals d’estiu de les bressols a Terrassa o la història d’un despropòsit

No Comment

Les AMPAs, AFAs i famílies de les escoles bressol municipals de Terrassa hem viscut aquest curs 2018-2019 un despropòsit arran de la gestió que s’ha fet de la (no) contractació del servei dels casals d’estiu.

Històricament, l’organització dels casals d’estiu de les escoles bressols de Terrassa havia anat a càrrec de les AMPAs i AFAS, que escollien l’entitat organitzadora dels casals d’estiu, mentre que l’Ajuntament cedia els locals de les escoles bressol municipals per tal que s’hi pogués realitzar l’activitat.

L’estiu de 2018 la intervenció de l’Ajuntament va alertar als serveis d’educació que aquest procediment era irregular d’acord a la Llei 9/2017, de 08 de novembre, de contractes del sector públic. Segons aquesta calia que fos l’Ajuntament qui contractés el servei dels casals, malgrat que les despeses es cobreixen integralment amb l’aportació de les famílies usuàries d’aquest servei. En aquell moment, donat que el procés de la contractació dels casals d’estiu mitjançant les AMPAs i AFAS estava molt avançant, la intervenció va donar el vistiplau de seguir amb  la contractació i va alertar que l’estiu del 2019 caldria fer-ho via licitació pública.

No obstant això, l’Ajuntament va esperar fins al primer trimestre de 2019 a fer cap mena de comunicació a les AMPAs i AFAs de les escoles bressol municipals. El dia 21 de març, en una reunió sol·licitada per les AMPAs i AFAs de les escoles bressol municipals es va debatre finalment el tema; prèviament, l’Ajuntament les havia convocades a una reunió el mes de Març, però aquesta va ser desconvocada sense donar cap mena d’informació al respecte. I no va ser fins que les AMPAs i AFAs van demanar, de manera coordinada, una reunió per aclarir què estava passant, que l’Ajuntament no va posar les cartes sobre la taula.

Així, les AMPAs i AFAs de les escoles bressol es van reunir amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament el dia 21 de març de 2019 i allà van assabentar-se que:

1) Es canviava el procediment de contractació dels casals d’estiu i que, les AMPA’s i AFA’s en quedaven totalment excloses.

2) Que la contractació anava a càrrec de l’Ajuntament via licitació pública, que ja s’havien redactat els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives que haurien de complir les empreses licitadores del servei, tot això sense haver comptat amb cap mena de participació per part de les famílies que pagarien íntegrament el servei. El dia de la reunió no s’hi podia fer cap mena d’aportació, donat que els plecs ja s’havien redactat i la licitació estava a punt de publicar-se.

3) Que l’únic criteri en què es basava la puntuació dels projectes presentats era l’econòmic.

Per si no n’hi hagués prou, el concurs pels casals d’estiu, finalment es va publicar el 9 de maig i l’Ajuntament va convocar una les AMPAs i AFAs a una reunió informativa el dia 14 de maig.  Finalment, però, el concurs va quedar desert. L’Ajuntament, doncs, ha hagut d’improvisar un conveni a última hora amb l’única entitat que s’havia interessat per presentar-se a la licitació, per tal de no deixar els infants de 0-3 i les seves famílies sense casals, cosa que va explicar a les AMPAs i AFAs de les escoles bressol per correu electrònic al mes de juny.

Per tot plegat, aquest any la proposta dels casals s’ha ofert amb molt retard a les famílies (de fet, el 19 de juny encara no es podien fer les inscripcions, i en principi, es deia que el 24 de juny ja s’havien d’haver realitzat totes). I de fet, si de bon principi s’havien d’oferir casals tant a l’EBM Vallparadís com a l’EBM Giravolt, finalment només s’ofereixen a la primera escola per manca de demanda en l’altra, cosa que no sorprèn a ningú, tenint en compte com han anat les coses.

Davant de tot aquest despropòsit, les AFAs i AMPAs de les escoles bressols municipals de Terrassa demanem:

1) Que es treballi de cara a fer factible que el servei de casals d’estiu sigui un servei públic municipal, organitzat directament des de l’Ajuntament, que garanteixi un servei adequat (tant per la formació del monitoratge, com per l’adequació dels espais i l’organització del menjador) per als infants de 0 a 3 anys, així com unes condicions laborals dignes per tots els i les professionals que ofereixen el servei.

2) Que, mentre no s’assoleixi la fita de tenir uns casals municipalitzats, es convoqui a les AMPAs i AFAs de les escoles bressols municipals en les reunions preparatòries dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives dels contractes dels casals, per tal que hi puguin fer sentir la seva veu.

3) Que, en totes les contractacions que afecten l’educació dels infants de Terrassa, no s’estableixi en cap cas el criteri econòmic com a únic criteri a tenir en compte, sinó que es tinguin en compte tots els aspectes que afecten la infància en la seva globalitat (formació del personal, materials emprats, acondicionament dels locals, qualitat dels aliments i qüestions de seguretat, entre d’altres).

4) Que l’Ajuntament informi les AMPAs i les AFAs de les escoles bressol municipals de tot allò que tingui a veure amb qualsevol servei que afecti a les famílies usuàries d’aquestes escoles.

Des de les diferents AMPAs i AFAs de les escoles bressol municipals de Terrassa entenem que l’ajuntament no hauria de donar l’esquena als infants més petits de la ciutat i les seves famílies, sinó ben al contrari, prioritzar les seves necessitats i assegurar la qualitat i seguretat de la seva educació per davant de tot. 

Davant d’aquest despropòsit, signem aquest escrit les diferents AMPAs i AFAs: EBM Coloraines, EBM Espígol, EBM Ginesta, EBM Giravolt, EBM Moisès, EBM Somriures i EBM Vallparadís  amb el suport també de les AMPAs i AFAs adherides a La Pepeta.

 

Deixa un comentari