Els Vehicles Elèctrics, ens resoldran algun problema?

No Comment

cotxe_electricEn una recent entrevista de la Contra (Stephen Emmott, La Vanguardia 09/10/13), un reputat investigador, molt crític amb l’actual sistema econòmic i certament apocalíptic pel que fa a la situació ambiental, afirmava de manera contundent “els vehicles elèctrics no resolen res, només traslladen el problema des del tub d’escapament, cap a la xemeneia d’una central elèctrica”.

Sense voler posar en dubte la seva capacitat, i a més coincidint en gran mesura amb la seva anàlisi, pel fet de treballar i creure amb algunes bondats d’aquest nou sector, m’he sentit obligat a fer-hi un seguit de puntualitzacions.

Totes les màquines, siguin tèrmiques o elèctriques, estan subjectes a les lleis de la termodinàmica i per tant al desenvolupar treball, són afectades per uns determinats rendiments. Així doncs, l’eficiència dels vehicles incideix de manera directe, tant en el consum de matèries primeres, com amb els impactes ambientals associats. En realitat pot establir-se una correlació prou directe entre l’eficiència energètica i els impactes ambientals que aquests ocasionen.

Els actuals vehicles de combustió interna (VCI), que no són altra cosa que màquines tèrmiques, els hi podem associar un rendiment a l’entorn del 30%; mentre que el nous vehicles elèctrics (VE) tenen un rendiment superior al 80%. Una primera constatació es que per obtenir el mateix resultat -transportar persones o mercaderies- malversarem més recursos i provocarem més impactes ambientals, si seguim com fins ara amb els actuals VCI.

Una segona objecció important a la part final de la seva frase, el constitueix una afirmació superficial que considera que amb aquest canvi tecnològic, només traslladaríem el problema d’una banda a un altra, de centenars de milers de tubs d’escapament a la xemeneia d’una central elèctrica. Amb independència que només per la diferencia tan notable de rendiments tant el consum de carburants, com les emissions i els impactes ambientals gaudirien d’una reducció important; hauria de ser conegut que amb els moderns sistemes anticontaminació, és més senzill, segur i eficient controlar un nombre reduït de grans focus emissors, que garantir les condicions de milers de focus individuals, sotmesos als capricis dels seus conductors. Ara bé, vist l’estadi tecnològic i actuals tendències orientades cap a les energies renovables (el nostre país és un cas apart), no entenem perquè s’ha d’associar la generació d’electricitat a unes determinades formes de generació de l’electricitat, quan és evident que l’energia eòlica no te cap xemeneia i que la generació fotovoltaica, ni tant sols fa soroll.

Estem plenament d’acord que ni l’explosió de la mobilitat privada, ni els VE que es nodreixen amb electricitat en comptes dels carburants derivats del petroli, són la solució a tots els greus problemes que afecten a la humanitat; però hauria de ser prou evident que la implantació i difusió dels VE ajuda a mitigar alguns dels problemes més importants. Al cap i la fi, aquesta és la tasca dels tecnòlegs, que se’ns dubte és més modesta i menys pretensiosa que la de molts polítics, filòsofs i predicadors, però que se’ns dubte és força més eficaç.

Joan Pallisé

Related Articles

Deixa un comentari