[Fèlix Pardo] Acció cooperativista a Terrassa

No Comment

La història del cooperativisme a Terrassa comença a l’inici del segle XX amb la creació l’any 1900 de la mutualitat Seguro Tarrasense Contra los Accidentes de Trabajo. Aquesta primera pràctica de comunalització de recursos no la trobem en l’autoorganització dels obrers sinó en la d’uns quants industrials que van crear una associació sense ànim de lucre per gestionar les contingències d’accidents de treball i malalties professionals del personal de les empreses associades. Aquesta entitat encara existeix, però amb una altra denominació social, Egarsat. En aquell temps, la llei vigent en relació a la baixa laboral només obligava al pagament de la meitat del salari, però aquesta mutualitat, en el seu primer reglament, ja va fixar el pagament de la totalitat del salari.

Tanmateix, és a les cooperatives, presents en tots els sectors d’activitat econòmica, on trobem la major part dels impactes positius en la societat. Alguns casos d’acció cooperativista són, a més a més, exemples paradigmàtics de la diversitat de cultures cooperatives: en el període comprès des dels inicis del segle XX fins la Guerra Civil (1900-1939) trobem Els Amics (1929-) i La Igualdad (1933-1936); en el període de la dictadura franquista (1939-1975) destaca INDUCAR (1969-2003), i finalment en el període de la transició i la democràcia (1976-2020) tenim Alternativa 3 (1992-)

La Cooperativa Popular Els Amics de Terrassa, “Els Amics” és una cooperativa de consum que encara existeix, essent la més antiga entre les que hi ha avui a Terrassa. D’aquesta entitat va ser rellevant l’emissió de monedes amb valors de 5 i 10 cèntims i d’1 i 5 pessetes l’any 1935, a l’envers de les quals veiem una guardiola amb el lema “Tots per un. Un per tots”, amb el que s’expressa la força del binomi individu-col·lectiu amb el que es fa el treball cooperatiu i que el distingeix d’altres formes de treball des de la dimensió del privat o del públic.

Cooperativa Popular Els Amics (Terrassa). 1935. 5 Cèntims

La Sociedad cooperativa de producción de ladrillos La Igualdad de Terrassa, “La Igualdad”, va ser una cooperativa de producció (avui diem de treball associat sense diferenciar les de treball i les de producció) de rajoles. Aquesta entitat va establir un model col·lectivista, el mateix que una altra cooperativa de producció de rajoles de Terrassa, La Fiel, Cooperativa col·lectiva d’obrers rajolers; aquesta col·lectivització va comportar que no es repartís l’excés de percepció (els dividends de l’empresa mercantil) entre els socis, sinó que es destinessin aquests diners a la caixa de solidaritat (vellesa, invalidesa, etc.) i a un fons de reserva i de creixement econòmic.

La Industrial de carrocerías, “INDÚCAR” va ser la primera cooperativa de treball associat que es va constituir a Terrassa en la postguerra. Durant els anys 50 i 60 del segle passat es van crear unes quantes cooperatives de treball associat a Catalunya en circumstàncies semblants a les dels anys 80: empreses en fallida les instal·lacions de les quals són recuperades pels seus treballadors per mantenir els llocs de treball i l’activitat de l’empresa, capitalitzant la totalitat de les prestacions d’atur. Es va fer famosa per la fabricació del Seat 1200 Sport bocanegra, entre d’altres models. INDÚCAR no va pretendre cap transformació social i no va aplicar la gestió democràtica en la direcció de l’empresa. Va funcionar com qualsevol societat anònima o limitada. Però va resoldre la conflictivitat laboral existent en aquestes societats del tardofranquisme.

Alternativa 3 és una cooperativa de treball associat del sector de l’alimentació que té com a activitat l’elaboració pròpia i local de productes ecològics de comerç just, en particular café, cacao i sucre. A l’actualitat és l’única empresa elaboradora de cacao ecològic de Comerç Just a Espanya. Algunes de les seves sòcies han tingut un paper rellevant en la XES i en la Coordinadora pel Comerç Just i les finances ètiques de Catalunya, “La Coordi”. Aquesta entitat ha fet del Comerç Just l’eix principal de la seva activitat, combinant la justícia social, el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat econòmica. A través d’AlterNativa 3 ONG realitza projectes de cooperació internacional amb els seus proveïdors i té un programa de beques per a joves d’unes comunitats rurals de Nicaragua per al seu desenvolupament econòmic, social i cultural.

Totes aquestes cinc entitats de l’economia social i l’economia solidària representen espais de socialització en el món del treball que permeten eixamplar les formes d’emancipació humana i han contribuït al foment d’un nou ideal de civilitat ja sigui des de la missió de dignificar les condicions de vida dels seus associats, la gestió democràtica de les empreses, la satisfacció de necessitats bàsiques sense afany de lucre o la voluntat de transformació social.

Fèlix Pardo

 

Related Articles

Deixa un comentari