[Jordi Morató] Subproductes de suro utilitzats per depurar aigua i produir energia

No Comment

Aprofitament de les propietats del suro sota el marc de l’economia circular.


A Catalunya, anualment s’extreuen 8.000 tones de suro procedents de les sureres, però, només el 40% és utilitzat per la indústria agroalimentària en forma de taps per a les ampolles de vi i cava; la resta, unes 5.000 tones, es trituren per posteriorment fabricar materials aïllants. El subproducte d’aquests processos de producció, que no compleix amb les característiques de qualitat necessàries, és enviat als abocadors o bé és incinerat.

El projecte Life Ecorkwaste “Gestió integrada i sostenible dels residus de suro en la indústria del suro” (LIFE14 ENV/ES/460), té com a finalitat elaborar un pla integral de gestió del subproducte de suro sota el marc de l’Economia Circular, amb l’objectiu de reaprofitar tot aquest material que no s’utilitza en l’actualitat i utilitzar aquest recurs natural d’una manera més sostenible.

L’objectiu principal del projecte Ecorkwaste és la demostració de la viabilitat tècnica, medi ambiental i econòmica de la revalorització del subproducte de la indústria surera, d’acord amb la mida de la partícula, aprofitant dues de les seves característiques físiques: l’alta capacitat d’absorció de components orgànics que té així com el seu alt poder calorífic.

Certa mesura de partícula de subproducte de la indústria surera serà utilitzada com a material absorbent en aiguamolls de tractament d’aigua, tecnologia natural de depuració, com sistema d’eliminació de components orgànics de l’aigua residual procedent dels processos de producció de la indústria vitivinícola. Altres residus del suro, com taps, residus de suro reblits en procés de descontaminació del mateix aiguamoll de tractament i suro en pols, seran utilitzats com substrat per a generar energia en processos de gasificació.

Amb l’optimització de l’operació de l’aiguamoll de tractament i de la planta de gasificació dels resultats que es té fins ara mostren una bona capacitat del suro per a la remoció de contaminants de l’aigua, com el nitrogen i metalls pesants, de la mateixa manera que per a la producció d’energia. Els resultats finals seran presentats al mes de desembre al finalitzar el projecte.

L’Ecorkwaste va ser aprovat en la segona meitat de l’any 2015, sota el programa LIFE de la Unió Europea, el qual és un instrument de finançament de projectes enfocats a l’aplicació de l’eficiència ambiental de recursos, i s’implementarà des de setembre de 2015 fins a desembre de 2018, i té en compte les prioritats en la gestió i bioremediació de residus en abocadors establerts per la Unió Europea.

Els socis que participen en el desenvolupament del projecte són la Universitat Politècnica de Catalunya, el Grup TYPSA, la Fundació CTM Centre Tecnològic, l’Institut Català del Suro i INNOVI (Clúster Vitivinícola Català), en col·laboració amb Codorniu, que ha cedit les seves instal·lacions per a realitzar les proves de depuració d’aigua amb la zona humida de tractament.

Jordi Morató
Coordinador de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC

Related Articles

Deixa un comentari