[Josep M. Pijuan] Bon 2023! i Sanitat Pública al 100×100 no a la via de concertació

No Comment

Milers de persones es manifestaren el passat dia 14 de gener a Terrassa en la defensa de la sanitat pública, les raons que ens mouen en la nostra decisió resistent i insistent de manifestar-nos és defensar la nostra sanitat pública, com un servei bàsic i fonamental, que té com a objectiu principal i únic salvaguardar la salut de manera professional ètica i justa a tota la població. Podríem relatar milers, però comencem per algunes de les més significatives.

Salvaguardar la Sanitat Pública per exigir el compliment dels Drets Humans. La vida és un dels drets bàsics i la vigilància de la Salut de la població forma part de la tasca de governar. Ull polítics!

La Declaració Universal dels Drets Humans diu que tots els éssers humans són iguals, sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

Perquè podem i hem d’evitar que l’ambició i la cobdícia d’uns pocs es carreguen els nostres serveis públics i els nostres drets democràtics, i la salut és un d’ells.

La Sanitat Pública és propietat de la ciutadania, ja que és pagada amb el nostre treball i els nostres impostos, i és necessari complir amb els inqüestionables drets socials, claus en l’estat de salut i bàsics per a actuar en la prevenció i lluita contra la desigualtat.

Els Polítics han de gestionar-la bé, garantint el dret a la salut amb criteri universal, per tant, no poden alienar-la ni mercadejar amb ella.

Els diners que aporta la ciutadania per a la Sanitat són públics i especular amb la Salut és un greu delicte. No fer-ho així es pot considerar com una mala gestió o presumpta corrupció.

La funció dels Gestors Polítics és garantir la Salut abans de res; per a això, han de dotar amb suficients mitjans humans i econòmics al Sistema Públic de Salut començant per l’Atenció Primària.

Perquè l’Atenció Primària és el primer esglaó, l’entrada i eix vertebrador de la sanitat pública, té per objecte garantir el nivell més gran possible de salut i benestar a la ciutadania, amb una atenció centrada en les persones, amb promptitud, amb proximitat al ciutadà, científica i practicada per professionals sanitaris amb condicions de treball dignes i estables.

L’Atenció Sanitària en general i l’Atenció Primària en particular dona una atenció continuada al llarg de tota la nostra vida des d’abans del naixement fins al final d’aquesta; amb una atenció integral les 24 hores.

Els Pressupostos en la Sanitat Pública han d’aconseguir inversions adients i suficients, amb un 25% dedicat a l’atenció primària, per a complir amb el model sanitari que es va reglar, pautar i descriure en la Llei General de Sanitat de 1986, i altres, encara avui vigents.

Per això els manifestants del passat dia 14 de gener a Terrassa no acceptem que el govern de Catalunya continuï concertant amb empreses mediqués privades com Mútua de Terrassa, que estant mostrat les infinites e interminables llistes d’espera de Catalunya, la ineficàcia en el compliment dels terminis establerts per les visites d’atenció primària, especialitzada, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, pel greuge de què es objecte el seu personal sanitari, la seva no transparència, la seva presumpta doble liquidació econòmica, a l’usuari i el CatSalut, en definitiva una mostra més que evidencia d’una manca de control en la inspecció dels serveis que presta Mútua de Terrassa per part dels organismes encarregats, del Govern de Catalunya que es pot considerar com una presumpta trama de corrupció.

Per una sanitat 100×100 pública ens hi va la vida, mobilitzat per una sanitat publica universal i que qualitat.

Josep M. Pijuan

Related Articles

Deixa un comentari