No a la llei de l’avortament!

No Comment

El passat 22 de desembre, a l’Assemblea General del Procés Constituent es va aprovar per unanimitat una resolució en rebuig absolut a l’avantprojecte de l’anomenada Llei per a la Protecció de la Vida del Concebut i dels Drets de les Dones Embarassades —avantprojecte impulsat per Alberto Ruiz Gallardón, ministre de Justícia, i aprovat el divendres 20 en Consell de Ministres del govern del Partit Popular— perquè en cas de ser ratificada finalment al Parlament, la reforma situarà l’Estat Espanyol entre els estats més restrictius de la Unió Europea en drets sexuals i reproductius de les dones i el farà incomplir els acords de la Conferència Internacional de Població i Desenvolupament de les Nacions Unides (1994) i de la IV Conferència Mundial de la Dona (1995) que el mateix Estat Espanyol va subscriure i ratificar.

Considerem que és una reforma que implica la tutela dels cossos de les dones per part de l’estat i que, en conseqüència, constitueix un greu atemptat contra l’autonomia i la llibertat de les dones a decidir sobre les seves vides i els seus cossos sense precedents des de la dictadura franquista, culpabilitzant i tutelant les dones, criminalitzant les persones professionals de la salut i promovent el retorn de l’avortament a la clandestinitat a l’establir barreres a l’accés de la interrupció voluntària de l’embaràs, fet que tindrà com a resultat greus riscos per a la salut i fins i tot la vida de les dones.

Joan Turu Drets donesCom a persones que treballem per la llibertat i la justícia social estem absolutament en contra que qualsevol poder, sigui el polític, el judicial, el mèdic o el religiós, controli o prohibeixi les nostres decisions i pretengui tutelar els nostres cossos.

En oposició a aquesta criminalització de les dones en situació d’embaràs no desitjat per part del govern del Partit Popular,  considerem que la política en relació a la interrupció voluntària de l’embaràs hauria de centrar-se en la prevenció, en prioritzar una educació sexual, reproductiva i afectiva que promogui relaciones saludables i alhora contribueixi a evitar els embarassos no desitjats. L’avortament i el dret a decidir no han de ser qüestions jurídiques sinó de salut i de drets fonamentals de les dones.

Les persones que ens considerem partícips del Procés Constituent treballem per una societat més lliure, més justa, més igualitària i equitativa i considerem que aquest objectiu mai podrà ser plenament assolit sense la llibertat de les dones a decidir sobre els seu cossos i la seva maternitat. És per això que ens posicionem en contra de la reforma retrògrada del ministre de Justícia de l’actual Govern espanyol. I és també per això que expressem el nostre absolut suport als col·lectius de dones i professionals de la salut en la seva lluita per impedir que l’avantprojecte es converteixi en llei, alhora que fem una crida a totes les dones i homes de Catalunya, els Països Catalans i l’Estat Espanyol a participar en les mobilitzacions i protestes per aturar aquest greu atac sobre el dret al propi cos.

Procés Constituent – Terrassa

Related Articles

Deixa un comentari