[R. Clariana] El nou Pla de Mobilitat de Terrassa i les seves incongruències

No Comment

El vigent Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa és de 2003 i tocava ja revisar-ho. Per això l’Ajuntament va engegar un procés participatiu en el primer semestre de 2014 mitjançant sessions als districtes i a la Taula de Mobilitat, on es va presentar una Diagnosi de la Situació de la Mobilitat a la Ciutat i es van recollir els principals problemes i aspectes de millora segons l’opinió d’entitats i ciutadans.

La FAVT i les AV que la integren van estar presents en tot aquest procés participatiu, i també van organitzar un taller-debat sobre el mes d’octubre de 2014. Tot plegat va ser la base d’un Document de Propostes per al nou Pla de Mobilitat, entrat al Registre Municipal el 10 de novembre de 2014.

Amb totes les aportacions rebudes, l’Ajuntament va elaborar un Avanç de Pla, que va presentar al març del 2015 i va perfeccionar en diverses noves sessions participatives que van acabar al novembre 2015. Tot el procés ha culminat el juny d’aquest any 2016, en què el Ple Municipal aprovà inicialment el nou pla, que està ara en període d’exposició pública i presentació d’al·legacions fins al 23 de setembre.

És un bon moment, per tant, amb la perspectiva del treball de la FAVT, de fer un primer esbós del que em sembla aquest nou pla:

-En primer lloc, sembla incongruent que el nou pla, de contingut molt extens (més de 600 pàgines) s’hagi aprovat sense incorporar, perquè se no s’ha fet, la revisió de les línies dels autobusos urbans que l’Ajuntament s’ha compromès a fer utilitzant un procés participatiu. És més, el pla tampoc incorpora cap dada de la incidència que segur té en la mobilitat de la nostra ciutat la posada en marxa, fa un any, de la prolongació dels FGC. Tot plegat, això es una deficiència del pla, perquè les perspectives de funcionament del transport públic són un tema clau per a la mobilitat sostenible de la nostra ciutat, i haurien de ser-hi, tal i com la FAVT ja va demanar en el seu moment. A més, això provoca que les 5 propostes que la FAVT va presentar per al nou pla, relacionades amb el servei d’autobusos, quedin sense incorporar.

-En segon lloc, també és incongruent que la proposta de la FAVT relacionada amb l’Hospital de Terrassa, de creació d’un accés per a vianants fins a l’Hospital partint del camí dels Monjos en Torre- sana, no tingui un tractament específic dins del nou pla. Els motius són obvis, l’Hospital està allunyat de la trama urbana, no existeix un accés correcte per a vianants ni ciclistes, el servei d’autobusos urbans no funciona de nit i, malgrat tot, el pàrquing de l’Hospital segueix sent de pagament a les nits tot i que està vuit. No tractar aquests temes i no incloure el servei d’autobusos en el pla deixa l’Hospital de Terrassa i tota la seva problemàtica sense solucions, quan hi ha milers de persones que estan molt molestes amb el seu pàrquing i amb les molt deficients condicions d’accés a l’Hospital.

-Un altre tema, certament incongruent, és la previsió que fa el pla d’implantar la Zona Urbana d’Atmosfera Protegida (ZUAP) en un perímetre molt extens, delimitat pel Passeig 22 de Juliol al nord, l’Av. Barcelona a l’est, la Ctra. Montcada al sud i l’Av. Santa Maria Mazzarello i Àngel Sallent a l’oest, que pot comportar restriccions de trànsit en carrers tan utilitzats com Galileu, Arquímedes, García Humet, Sant Antoni, Topete, Colom i Ramón y Cajal com més significatius. És evident que aquests carrers suporten una intensitat de tràfic excessiva. Però, en les actuals condicions, aquestes restriccions podrien significar el col·lapse de tràfic dels carrers que hem citat que delimiten el perímetre del ZUAP.

“El pla tampoc incorpora cap dada de la incidència que segur té en la mobilitat de la nostra ciutat la posada en marxa, fa un any, de la prolongació dels FGC.”

Perquè això no passi, les vies més exteriors, per on hauria de diversificar-se el tràfic, com són la Ronda Ponent i l’avinguda del Vallès, haurien d’estar en millors condicions i no sembla que ho puguin estar en anys. La Ronda Ponent, amb les restriccions de sentit actuals, pendent de començar les obres de consolidació dels talussos de la riera del Palau i amb la impossibilitat d’ampliació, prescrita en el POUM i que resultaria de cobrir la riera, la qual cosa és utòpica en l’actualitat. L’avinguda del Vallès i els seus problemes d’estrenyiments en els ponts i tràfic intens, no sembla que vagin a resoldre’s adaptant a un sol sentit de circulació els vials, en cada costat de la riera dels Arenes, i a més això requeriria estudiar bé les noves connexions que podrien precisar construir nous ponts, el que comporta temps i inversions.

Si s’implanta la ZUAP sense adequar aquestes vies els problemes de mobilitat que es generin poden ser irresolubles a la nostra ciutat.

Ramon Clariana, president FAVT

Related Articles

Deixa un comentari