Avís legal de política de privacitat i tractament de dades personals.

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquesta web és l’empresa cooperativa Malarrassa SCLL , amb domicili al Carrer Sant Valentí 49, 08221 – Terrassa, i amb correu electrònic de contacte info@malarrassa.cat.

Els textos, imatges, sons, animacions, i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de Malarrassa SCCL o dels tercers degudament designats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de complir amb el respecte de la llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Protecció de dades personals

Malarrassa SCCL pot disposar de les teves dades de caràcter personal bé perquè t’hagis subscrit a Malarrassa com a col·laborador, o bé perquè t’hagis registrat de forma gratuïta al nostre butlletí digital.

Les dades personals que tractem són: nom, cognom i correu electrònic. Si a més a més n’ets subscriptor, tractem també: DNI, adreça postal i número de compte bancari proporcionat.

Amb l’objectiu d’incrementar els estàndards de seguretat i facilitar la gestió dels pagaments, Malarrassa no tracta les dades bancàries dels seus subscriptors i subscriptores ni tampoc les de les persones que realitzin aportacions puntuals. Aquestes dades les tracta la nostra passarel·la de pagament, que també contempla una política de privacitat adaptada a la legislació vigent.

Per poder complir amb la nostra tasca periodística i mantenir informats els nostres adherits, tractem les dades dels nostres subscriptors i usuaris amb la finalitat de:

  • Enviar de forma periòdica butlletins i newsletters amb els continguts de Malarrassa.
  • Enviar de forma periòdica informació sobre les activitats i promocions de Malarrassa, via telèfon, correu postal o electrònic.
  • Convidar a actes o esdeveniments organitzats per Malarrassa.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (info@malarrassa.cat).

La dades personals de les persones interessades es conservaran mentre estiguin adherides a Malarrassa o mentre demanin de forma expressa estar-ne vinculades. En el moment en què sol·licitin deixar d’estar vinculades a Malarrassa, s’esborrarà tota la informació relativa al seu perfil.