Som Malarrassa.

Aquest és un projecte que neix de l’Associació Cultural Malarrassa.

Les persones que emprenem aquest projecte ens hem anat trobant en la militància social, sindical i/o política des de fa temps, molt en alguns casos.

L’informatiu local que pensem hauria de ser una eina de comunicació i informació de i sobre la pròpia experiència associativa i organitzativa, de periodisme crític, d’investigació i de dades sobre el conjunt de la realitat; un espai documentat per a l’opinió i el debat.

Tot plegat, un vell somni, motiu de tantes converses, xerrades, estudi, debats i, en algunes ocasions, intents més o menys ben reeixits però, en tot cas, no mantinguts en el temps.

Pensem que Terrassa necessita vehicles d’informació que aconsegueixin oferir aquesta informació contrastada, crítica, independent, sense complaences ni tributs. Que a la vegada aquesta informació provoqui reflexió i debat al voltant de la vida del conjunt de les persones que fan ciutat, i que amb la seva petita o gran aportació construeixen aquest país tot, de la forma particular que cadascú sap o pot, i donant-nos les eines, mitjans i espais de treball col·lectiu, on perviuen i es consoliden i es desenvolupen valors, cultura i projectes en favor d’una societat lliure, justa i solidària.

Aquest mitjà de comunicació vol ser instrument per a les entitats socials de la ciutat. Un mitjà que faci d’altaveu de les seves lluites i reivindicacions, de les seves opinions i activitats, etc.

Treballarem i posarem tots els mitjans al nostre abast per a contribuir en aquesta tasca de difusió i promoció de les iniciatives que es duen a terme. D’aquesta manera, volem sumar per a que els diferents col·lectius i persones tinguin a l’abast un altre mitjà per informar-se, amb rigor i profunditat, de les coses que ens afecten en el nostre entorn.

En intentar donar les primeres passes, venim descobrint i veient amb claredat creixent el caràcter col·lectiu i cooperatiu del projecte, tant pel que fa als objectius com a la forma de treballar per arribar-hi, o sigui tant pel que fa a fins com a mitjans, la coherència ha de ser total. En aquest sentit, s’estan articulant els mecanismes necessaris per a que Malarrassa sigui una empresa cooperativa en tots els sentits: cooperativa de les persones que es dediquin a la producció de l’informatiu i cooperativa també com a Associació Cultural Malarrassa, que estarà oberta a tota aquella que tingui interès.

Volem, així també, des de la vessant informativa, ajudar a promoure totes les iniciatives cooperativistes que es donen al nostre entorn i el món cooperatiu serà un dels eixos de treball principals.

Responsabilitat

La responsabilitat dels escrits dels periodistes i col·laboradors recau en el seus autors. Malarrassa no comparteix per força les opinions reflectides en els textos publicats.

Consell de Redacció de Malarrassa

Pep Valenzuela

Miquel Gordillo

Jordi Fernández

ACM

L’Associació Cultural Malarrassa neix com a forma d’organització àmplia i impulsora del projecte informatiu.

L’Associació Cultural està actualment formada per persones de col·lectius diversos i que pertanyen a diferents àmbits de la vida associativa, cultural, sindical i política de la ciutat. Com a col·lectiu, apostem per promoure la transformació i/o realització social, a partir de la informació i la comunicació, l’anàlisi, estudi i intervenció a nivell local.

És alhora una eina per a les relacions amb el conjunt d’associacions, grups, entitats, ONGs, institucions, sindicats, partits, i el conjunt de les persones i el teixit associatiu.

Volem créixer com a grup i que s’adhereixin més persones a mida que donem a conèixer el nostre projecte col·lectiu: l’Associació Cultural Malarrassa pretén obrir-se a tot aquell/a qui vulgui col·laborar i participar-hi del projecte.