[FAVT] Moltes feines pendents, la ciutadania ha de participar

No Comment
L’entitat veïnal recorda que l’Ajuntament té molts temes importants encara per abordar, i reclama que la ciutadania ha de poder intervenir en la resolució de la major part dels mateixos.

Per diverses circumstàncies, entre les quals es troben que l’any 2015 ha sigut molt electoral, amb eleccions municipals, autonòmiques i estatals, on els dirigents polítics han dedicat molt temps i esforços i que, a nivell local, s’ha afegit la dificultat que hi ha hagut per aconseguir un pacte de govern estable, l’administració municipal a Terrassa està funcionant massa lenta. Això provoca que 8 mesos després de les municipals, l’Ajuntament tingui pendent encara gestionar i resoldre molts temes de gran importància per a la ciutat i per a tots els seus habitants.

Des de la FAVT en volem passar revista, i destaquem en primer lloc que, malgrat la difícil situació social i econòmica en què es troben moltes persones, amb problemes de tot tipus per poder portar una vida digna, s’ha demorat fins ara, a primers de febrer, la creació del Consell de Benestar Social, que és l’òrgan de participació municipal on s’ha de debatre quines són les necessitats socials a prioritzar, per buscar-hi solucions.

A banda d’això, el tema més immediat a l’agenda municipal ha de ser l’aprovació del nou Reglament de Participació Ciutadana, que després de la pressió feta els últims mesos per la FAVT i el món veïnal, s’ha obtingut el compromís polític de què la seva aprovació inicial és farà al Ple Municipal del mes de març: 21 mesos després que s’acabés el procés participatiu per a la seva Redacció. I amb l’aprovació inicial no queda tancat el tema, ja què s’haurà de vetllar per tal que les millores s’introdueixin amb rapidesa en els òrgans participatius, en especial en els Consells de Districte.

Favt Assemblea 2105El segon tema és el de decidir com ha de ser la futura gestió del subministrament d’aigua de la nostra ciutat, que ha d’estar resolt abans d’acabar aquest any 2016, ja que a final de desembre finalitza l’actual concessió que té Mina des de 1941. És imprescindible que comenci al més aviat possible un procés d’informació, participació i debat ciutadà sobre quin és el model que volem, gestió municipal, gestió mixta o privada, per poder arribar a fer una consulta ciutadana, a la qual s’ha compromès el nostre alcalde, i que voldríem fos vinculant. El temps passa i s’està fent tard per què aquesta consulta no es pot convocar sense garanties de que una adequada informació arribi a tota la ciutadania.

El tercer tema urgent és començar un procés participatiu per redefinir el traçat i les futures línies d’autobusos, que considerem ha de ser previ a l’aprovació del nou Pla de Mobilitat, del qual ja fet la diagnosi prèvia i les propostes des de fa mesos, però que tampoc no s’han aprovat. I relacionat amb el servei d’autobusos hi ha l’evident necessitat de renovar la flota d’autobusos, molt envellida, i que no pot esperar a la nova licitació del servei que també està pendent de fer-se.

Millorar la neteja pública i la recollida de residus és una tasca també ineludible: és un clam a tots els barris de la ciutat les moltes deficiències que fan que la nostra ciutat es vegi bruta. Entenem que no és un tema d’un sector, sinó de la ciutat, i que s’ha de fer un gran debat ciutadà amb l’ajuntament per aconseguir millorar les deficients condicions actuals amb la col·laboració de tots: consistori, serveis municipals i ciutadans.

Pel que fa a aspectes urbanístics, s’ha de seguir el desenvolupament del Pla de l’Anella Verda, encallat en la resposta municipal, que encara no s’ha fet, a les al·legacions fetes a l’aprovació inicial d’aquest Pla.

I per suposat, arreglar els talussos de la riera del Palau, per poder tornar a la normalitat el tràfic de la Ronda Ponent. Encara que això pot estar condicionat per la decisió que s’ha de prendre sobre el futur de la riera, que ha de ser dins del marc normatiu d’una pròxima revisió del POUM que considerem també ineludible, a fer amb la participació dels ciutadans.

Ramon Clariana

Related Articles

Deixa un comentari