“Construïm les bases d’una economia feminista a Terrassa”, títol de les VI Jornades d’Economia Feminista

No Comment
Representants dels grups organitzadors van presentar les jornades a la seu del Casal de la Dona. Foto: CEDIDA

Entitats i organitzacions de la ciutat conformades per dones celebren, aquest 2024, la sisena edició de les Jornades d’Economia Feminista. Aquestes Jornades d’Economia Feminista es van iniciar amb l’objectiu de crear una xarxa entre les entitats que treballen temes relacionats amb l’economia feminista a Terrassa.

Fent balanç de l’anterior Jornada i les propostes d’aquesta VI Jornada d’Economia Feminista, el passat 19 d’abril es va fer públic un comunicat informatiu que publiquem a seguir:

Les entitats que continuen treballant en aquesta edició són:

-El Casal de la Dona és una entitat feminista que va obrir les seves portes el 8 de març de 1986, anticapitalista i antipatriarcal. Tenen diferents fronts de lluita : la coeducació, la visualització i el reconeixement de les dones a través de la història, la denúncia, assessorament i reivindicacions dels nostres drets i participem en diverses les plataformes amb altres entitats de la ciutat…

-Les dones d’aigua de Terrassa van sorgir el 19 de març de 2017 arrel de la manifestació per la defensa de la gestió pública de l’aigua a Terrassa. Treballen per la governança pública i participativa de l’aigua a la ciutat, defensant el dret a l’aigua com un bé comú i dret humà i universal. Volen crear consciència de l’aigua com a bé escàs i imprescindible per a salvaguardar la Terra.

-L’Egarenca és l’ecobotiga cooperativa de Terrassa. Són una associació sense ànim de lucre que fomenta el consum responsable des de l’any 2001. La formen un grup de famílies que s’organitzen per aconseguir aliments i altres productes seguint criteris de sostenibilitat, de proximitat i socials.

-ALTERNATIVA3, és una cooperativa que, des del 1992, treballa pel comerç just, entenent que l’autèntic desenvolupament només és possible combinant justícia social, respecte al medi ambient i sostenibilitat econòmica. Ofereixen una alternativa sostenible, responsable i de qualitat als productes de consum habitual, en especial al cafè, cacau i sucre.

L’edició anterior: “Seguim tenyint de lila la ciutat”.

-Dones d’Aigua va participar a les V Jornades d’Economia feminista, amb el Taller “L’aigua i la vida”, el qual tenia com a objectiu relacionar la base teòrica dels ecofeminismes i de l’Economia feminista amb la gestió pública d’un bé comú tan transcendental per a les cures i la vida com és l’aigua.

Al taller hi van assistir una seixantena de persones, tot un èxit de participació, que demostra l’interès que desperta aquest tema avui dia.

-Pressupostos amb perspectiva de gènere. Es van fer dues sessions en els locals del Casal de la Dona. L’objectiu va ser fer una introducció als conceptes i les eines principals per a fer l’anàlisi de pressupostos amb perspectiva de gènere. També es van començar a treballar informes sobre perspectiva de gènere de les administracions públiques locals.

-Taller “El treball i la vida” , una activitat adreçada a les dones del barri per introduir de forma amena diversos conceptes d’economia feminista, relacionant diferents activitats amb el seu impacte ambiental, amb la cura de les persones, la seva remuneració a nivell de mercat i, per acabar, reflexionar amb l’assignació d’aquestes tasques segons el sexe (home/dona). Hem contactat amb grups de dones dels barris de Can Anglada i sant Pere Nord i es van realitzar durant els mesos de març i abril.

-L’obra de Teatre, “Silenci…es vota” . Interpretat pel grup de teatre del Casal de la Dona 06 d’octubre de 2023 en el ateneu Candela.

-Taula rodona :exposició de totes les activitat realitzades en les V jornades, valoració i reptes per les VI jornades , el 23 de novembre al Centre cívic Francès Macià.

El 19 passat es va presentar amb el nom de “Construïm les bases d’una economia feminista a Terrassa”

Teixir xarxes comunitàries als barris”, les VI Jornades d’Economia Feminista que han organitzat les entitats citades, estan pensades per intercanviar coneixements i experiències amb altres entitats dels barris de la ciutat.

Si quelcom ha ensenyat i reforçat aquests temps és que la relació comunitària i el suport mutu són la base per la supervivència de les persones, posar la vida al centre implica conèixer-nos i intercanviar visions, experiències i mirades que teixeixin una xarxa més connectada.

Activitats programades:

-Taller “El treball i la vida”.-Una activitat adreçada a les persones del barri per introduir de forma amena diversos conceptes d’economia feminista, relacionant diferents activitats amb el seu impacte ambiental, amb la cura de les persones, la seva remuneració a nivell de mercat i, per acabar, reflexionar amb l’assignació d’aquestes tasques segons el sexe (home/dona).

Han contactat amb grups de dones dels barris de Can Palet i la Maurina i es realitzaran els tallers al mes de juny.

-Pressupostos amb perspectiva de gènere.-Es faran 2 sessions que continuaran el treball realitzat a les 2 sessions anteriors realitzades a les V Jornades Economia Feminista. Aquest treball estarà centrat en dues línies d’actuació. En la primera línia, s’aprofundirà en els aspectes més teòrics del tema i en les eines necessàries d’anàlisi. En la segona línia, s’utilitzaran aquestes eines per a aplicar-les en l’anàlisi dels pressupostos amb perspectives de gènere d’alguns municipis, com Terrassa.

-Taller “L’Aigua i la Vida II, gestió dels recursos hídrics, escassetat i sequera”

Es repetirà el taller L’aigua i la vida el proper mes de novembre, on es tornarà a parlar d’aigua, i es farà abordant la profunda crisi ecològica que es pateix com a element de la natura, centrant-se en els conceptes de sequera, escassetat i model econòmic. Un debat que volen afrontar des de la mirada que ofereix l’economia feminista. Una economia al servei de les necessitats bàsiques: la salut, les cures, l’habitatge digne, i els subministraments bàsics, entre d’altres. En definitiva una economia capaç de donar resposta a tot allò que és necessari i desitjable per sostenir i reproduir la vida de totes.

-La dona rural al comerç just, experiència a Nicaragua.

Amb aquesta activitat es realitzarà el 16 de maig i volen visibilitzar les dones rurals, com el seu treball és un motor transformador per una economia feminista. Proposen escoltar l’experiència de l’Exolina. Amb un cafè, es compartirà una estona amb una dona líder a la seva comunitat, presidenta de dos cooperatives i que treballa cada dia per l’empoderament de la dona i la sensibilització del comerç just.

-Taula rodona amb experiències municipals avançades en aplicar els pressupostos amb perspectiva de gènere. Conviden representants dels ajuntaments de Barcelona, Castelló i Donostia per a compartir i analitzar tot el procés que han seguit a l’hora d’aplicar els pressupostos amb perspectiva de gènere. Aquesta acció està pensada per tancar aquestes VI Jornades i es realitzaria a finals de novembre.

Deixa un comentari