L’Observatori de l’Aigua i la FAVT exigeixen “ja el canvi de la gestió dels comptadors de l’aigua, encara en mans de Mina”

No Comment
seu Taigua Mina La seu de Mina i, al costat, la de l’empresa pública Taigua. Foto CEDIDA

-Amb la remunicipalització del servei no es va poder recuperar de forma simultània el control de la gestió dels comptadors de l’aigua, que van continuar sota el control de la concessionària privada Mina –Servaigua

-El comptador de l’aigua és una eina imprescindible en el control de la despesa i facturació de l’aigua i no s’entén que avui dia Mina Agbar segueixi controlant les nostres dades

-L’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) considerem que resulta inacceptable que després de més de cinc anys de gestió pública de TAIGUA, l’empresa privada Mina AGBAR mantingui la gestió de la immensa majoria dels comptadors

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa també animem a totes les persones usuàries del servei de l’aigua de Terrassa que demanin el canvi de gestor del seu comptador

-Si es disposa de comptador de TAIGUA i el nucli familiar o de convivència té una situació de vulnerabilitat reconeguda, tindrà una bonificació el 100% de la totalitat de la quota de servei amb comptador.

Santi Aragonés*

La Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Terrassa i l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, us animem a fer un canvi a la gestió dels vostres comptadors de l’aigua.

Amb la remunicipalització del servei no es va poder recuperar de forma simultània el control de la gestió dels comptadors de l’aigua, que van continuar sota el control de la concessionària privada Mina –Servaigua, com a únic gestor d’aquest aparell de mesura.

El 4 de novembre del 2022, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar una modificació a l’Ordenança d’Abastament de l’aigua potable, en què s’incorporava aquest dispositiu de control a les noves quotes del servei de comptadors a la factura de TAIGUA.

El comptador de l’aigua és una eina imprescindible en el control de la despesa i facturació de l’aigua i no s’entén que avui dia Mina Agbar segueixi controlant les nostres dades personals i els nostres consums i obtingui uns ingressos d’uns 2 milions d’euros anuals sense cap risc i amb una mínima inversió.

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) considerem que resulta inacceptable que després de més de cinc anys de gestió pública de TAIGUA, l’empresa privada Mina AGBAR mantingui la gestió de la immensa majoria dels comptadors, sigui en règim de lloguer (Mina) o de propietat dels usuaris (Servaigua), i en conseqüència com a responsable d’aquest servei incompleixi l’Ordre Ministerial ICT/155/2020 de 7 de febrer que l’obliga a substituir de forma immediata els comptadors que hagin superat els dotze anys de vida útil.

En l’actualitat hi ha registrats a Terrassa més de 8.000 comptadors que superen aquest termini i demanem a TAIGUA que apliqui la llei amb efectivitat i rigor, ja que: “No realitzar la substitució del comptador, quan aquest arribi al final de la seva vida útil de dotze anys, té consideració d’infracció greu al Reglament del servei públic d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua de Terrassa. Aquest fet podria ser sancionat amb multes entre 751 i 1.500 euros”. Per tant:

1- Demanem a l’Ajuntament, com a titular del servei, i a TAIGUA com gestor del servei d’abastament d’aigua potable a Terrassa, que s’enviïn cartes d’avís a Mina i Servaigua i als propietaris dels comptadors caducats perquè els substitueixin de forma immediata.

2- L’Observatori de l’Aigua de Terrassa també animem a totes les persones usuàries del servei de l’aigua de Terrassa que demanin el canvi de gestor del seu comptador d’aigua de Mina Servaigua a la nostra empresa pública municipal TAIGUA, trucant al telèfon d’atenció al client 93 736 28 20 o bé enviant un correu a l’adreça de correu electrònic: atenciousuari@taigua.cat.

Fer el canvi de comptador comporta un pagament d’una única quota d’alta, per un import de 19,89 euros, IVA inclòs.
La quota per la gestió del comptador se sumarà al concepte de “Quota de Servei”, que passarà a dir-se “Quota de servei amb comptador”. Un cop instal·lat el nou comptador de TAIGUA, el servei de comptador es facturarà conjuntament amb la quota de servei i suposarà un increment de 4,35 euros, IVA inclòs, al trimestre, uns 17,40 euros anuals.

3- Quins avantatges tinc si vull integrar el servei de comptadors dins la quota de servei de Taigua?

Em despreocupo del comptador perquè queda integrat dins la quota fixa del servei i és TAIGUA la responsable de la seva substitució per avaria o envelliment. A més a més, la seva facturació queda inclosa en el subministrament de l’aigua i no rebran més factures dobles de Mina o Servaigua.

Si es disposa de comptador de TAIGUA i el nucli familiar o de convivència té una situació de vulnerabilitat reconeguda, tindrà una bonificació el 100% de la totalitat de la quota de servei amb comptador.

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Terrassa i l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, amb l’assessorament de l’Associació de Defensa dels Consumidors FACUA Catalunya, fem una crida ciutadana a totes les persones usuàries d’aquest servei perquè s’informin dels beneficis de disposar de comptadors de TAIGUA i procedeixin a fer aquest canvi tan important, tant per al present com per al futur de la gestió de l’aigua a Terrassa.

L’aigua no és una mercaderia amb la qual es pot especular i fer-hi negoci.

*Santi Aragonés Roca, vicepresident de l’OAT

Deixa un comentari