Metges de Catalunya signa el III Acord de l’ICS i engega una nova etapa d’acció sindical “sense renunciar a res”

No Comment
 • L’organització retreu a l’entitat pública que hagi tingut “falta de sensibilitat” a l’hora d’incloure mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial del personal facultatiu i facilitar la conciliació

Metges de Catalunya (MC) ha signat aquest dimecres el III Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatuari de l’Institut Català de la Salut (ICS). Després de gairebé dos anys de negociacions, amb una primera fase marcada per les dilacions i els endarreriments per part de l’empresa pública, finalment s’ha aprovat el nou conveni col·lectiu dels més de 50.000 treballadors de l’ICS, transcorreguts 17 anys des de l’anterior pacte. El sindicat mèdic ha estampat la seva signatura per garantir les millores laborals i retributives que s’hi inclouen per al personal facultatiu, però ha avisat que l’aval a l’acord “no comporta renunciar a res” i ha afirmat que seguirà reivindicant, “des de dins”, tot allò que encara no es recull al nou pacte de relacions laborals. Es tracta del primer acord que compta la signatura de MC, ja que l’anterior conveni (2006) va tirar endavant sense l’aprovació de l’organització sindical majoritària del col·lectiu mèdic.

Tot i la seva signatura, durant el procés negociador MC ha constatat que a l’Administració encara hi ha una “falta de sensibilitat” respecte a problemàtiques que impacten molt directament sobre el benestar i la motivació dels facultatius. Així, qüestions com la conciliació o la sobrecàrrega de treball “no s’han vist corregides al pacte amb mesures concretes i efectives”.

La decisió de signar el III Acord ha estat “molt reflexionada”, ha destacat el sindicat, i respon a un treball “ardu i intens” de l’equip negociador de MC. Igualment, l’organització ha volgut emfatitzar que l’assoliment de millores “no hauria estat possible sense la força de les mobilitzacions dels facultatius i sense el treball silenciós de la taula mèdica bilateral”. Amb tot, també ha remarcat que, en darrer terme, han estat els 79 delegats i delegades de l’organització a l’ICS (segona força sindical en nombre de representants a la sanitat pública) els que han decidit, en una “assemblea sobirana”, el vot positiu al pacte.

Un dels motius que ha contribuït a decantar la balança és el fet que, amb la seva signatura, MC formarà part de les comissions de seguiment de l’acord. Així, s’ha posat en valor la possibilitat de seguir treballant en les qüestions que han quedat al marge de la negociació.

A més, gràcies a la signatura, el sindicat estarà legitimat per denunciar el conveni i demanar l’obertura d’un nou procés negociador. “No poden tornar a passar 17 anys entre l’aprovació d’un conveni i un altre”.

Finalment, l’organització ha destacat que la seva presència a les comissions de seguiment del III Acord és l’“única garantia” perquè les preocupacions i demandes del personal facultatiu siguin defensades i tractades amb l’Administració, ja que “cap altre interlocutor té l’interès ni la representativitat per fer-ho”.

Resum de millores assolides

>> Jornada laboral

 • Jornada unificada de 1.642 hores anuals per a tot el personal facultatiu.
 • Jornada de quatre matins i una tarda setmanal per als facultatius d’àmbit hospitalari, distribuïda:
  • Matí de 8h a 15.30 hores
  • Una tarda a la setmana, amb dues opcions;
 1. Fins a les 20 hores, si es fa en cinc dies
 2. Fins a les 21 hores, si es fa un mateix dia la jornada de matí i tarda

Per als professionals amb més de 3 anys d’antiguitat, la jornada de tarda setmanal no serà obligatòria, sinó voluntària. 

 • Creació en un termini de tres mesos d’una comissió de seguiment sobre la conciliació del personal facultatiu.
 • Limitació de la jornada anual màxima a 2.187 hores, equivalents a 48 hores setmanes, sumant jornada ordinària, complementària, mòduls de guàrdia i l’escreix per contingent addicional realitzat fora de la jornada ordinària.

>> Guàrdies

 • Regulació de les guàrdies localitzades o de crida, que computarà com a jornada efectiva i es retribuirà com a presencial si es requereix la presència del professional, incrementant la retribució en una hora de treball en concepte desplaçament. 
 • Exoneració voluntària de les guàrdies localitzades a partir dels 50 anys de manera progressiva:
  • 1 gener 2024, professionals que compleixin 60 anys
  • 1 gener 2025, professionals que compleixin 55 anys
  • 1 gener 2027, professionals que compleixin 50 anys
 • Blindatge del descans postguàrdia.
 • Establiment d’un màxim obligatori de quatre guàrdies mensuals, una de les quals en dia festiu.

>> Carrera professional

 • Reconeixement del tots els anys efectivament treballats al sistema públic de salut per sol·licitar els diferents nivells de carrera professional.
 • Reconeixement automàtic del nivell de carrera professional que acreditin els facultatius provinents del SISCAT.
 • Millora de la puntuació en els factors d´activitat assistencial i formació, així com l’eliminació de topall màxim per poder canviar de nivell.

>> Objectius (DPO)

 • DPO pactades i signades durant el primer trimestre de l’any, excloent la inclusió d’objectius a realitzar fora de la jornada de treball.
 • Dret a percebre DPO si se superen els 175 dies anuals de treball a l’ICS per a qualsevol tipus de nomenament i durada contractual.

>> Retribucions

 • Equiparació del preu de l’hora de guàrdia al de la sanitat concertada.
 • Millora del complement específic per al personal mèdic d’atenció primària.
 • Nou tram del complement específic per desplaçaments a domicilis, consultoris locals, residències i altres serveis comunitaris.
 • Nou tram del complement específic per als llocs de difícil cobertura d’atenció primària.
 • Nou complement retributiu de continuïtat assistencial.
 • Increment del complement de carrera professional a partir del segon nivell.
 • Pagament de la mitjana de les guàrdies treballades els 12 mesos anteriors en els casos de baixa laboral per accident de treball, malaltia professional, risc durant l’embaràs, permís maternal i paternal i permís per adopció.
 • Nou complement d’exoneració de guàrdies per edat:
  • 2.000€ anuals, si es demana l’exempció als 50 anys
  • 2.500€ anuals, si es demana als 55 anys
  • 3.000€ anuals, si l’exempció es demana a partir dels 60 anys.

Deixa un comentari