Les cooperatives declarades Patrimoni Immaterial de la Unesco

No Comment

coop patrimoni cultural inmaterial de la humanitat

Les cooperatives, la seva idea, proposta, i la pràctica dels interessos comuns per la via de la propietat col·lectiva i la gestió i govern democràtics i assemblearis, van ser incloses a la Llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco, en una decisió adoptada pel seu Comitè Intergovernamental el passat mes de desembre, a la ciutat d’Addis Abeba a Etiòpia.

La UNESCO reconeix d’aquesta manera l’aportació mundial i transformadora del moviment cooperatiu en el seu conjunt i descriu a les cooperatives com entitats que “permeten la construcció de comunitats a través d’interessos i valors compartits, creant solucions innovadores als problemes socials, generant ocupació i ajudant a les persones a construir projectes “.

La representació alemanya a la UNESCO va presentar la candidatura defensant “la idea i la pràctica de mancomunar interessos col·lectius en cooperatives” amb l’objectiu que fos declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

La candidatura es basa en el següent: “Una cooperativa és una associació de voluntaris que subministra serveis d’índole econòmica, social o cultural als seus membres amb vista a millorar el seu nivell de vida, resoldre problemes comuns i propiciar canvis positius. Basades en el principi de subsidiarietat que posa la responsabilitat personal per sobre de l’acció de l’Estat, les cooperatives construeixen comunitat gràcies als interessos i valors compartits pels seus membres, generant solucions innovadores a problemes molt diversos de la societat: des de la creació de llocs de treball al suport a persones grans, la revitalització urbana o l’execució de projectes d’energies renovables “.

Entre les variades i diverses classes de cooperatives la modalitat de treball és la que facilita que els treballadors siguin propietaris de l’empresa. Segons dades recopilades per la Confederació Internacional de Cooperatives de Treball, CICOPA -per les seves sigles en anglès- l’ocupació cooperativa arriba a 250 milions de persones al món, sense tenir en compte l’ocupació indirecta. Als països membres del G-20, l’ocupació cooperativa representa gairebé el 12% del total de la població ocupada.

Les dades a Catalunya

A Catalunya, el 75% de les cooperatives corresponen a la branca de treball. L’ocupació generada a les cooperatives de treball és una ocupació estable i de qualitat. A Catalunya el 80% dels contractes a les cooperatives és de tipus indefinit i a jornada completa. A més, segons el Baròmetre de les cooperatives de treball, en termes de facturació han augmentat o mantingut la seva facturació en un 76%.

Les dades de l’Estat Espanyol.

Les cooperatives són un model d’ocupació i emprenedoria per a joves. Segons COCETA, en alguns punts del país la incorporació de persones menors de 35 anys arriba al 80%. Les cooperatives de treball han demostrat resistir les crisis millor que cap altra fórmula empresarial. En els últims anys s’han destruït fins a un 12% menys de llocs de treball que altres fórmules empresarials.

D’altra banda, les cooperatives de treball espanyoles destaquen per la seva capacitat de recuperar l’ocupació a través de la recuperació d’empreses en crisi. COCETA calcula que hi ha més de 100 empreses reconvertides en els últims anys, de les quals un percentatge elevat correspon a cooperatives creades a Catalunya.

(Publicat a la web  www.cooperativestreball.coop)

Related Articles

Deixa un comentari