[Dolors Lledó, FAVT] Terrassa, campiona en segregació escolar, cal revertir la situació

No Comment

Notícia dolenta per a la nostra ciutat; Terrassa, pionera en molts aspectes, no ho és en temes educatius. És un fet objectiu, ho podem llegir en l’informe que recentment ha publicat el síndic de Greuges, basat en dades del departament d’ensenyament de la Generalitat: Comparant els nivells de segregació entre els cursos 2011/2012 i 2013/2014 es comprova que Terrassa és un dels 20 municipis que més ha incrementat el desequilibri en la distribució de l’alumnat estranger i més ha augmentat la segregació.

les_tres_bessones diversitat a les escoles

Durant el 2013/2014, és un dels 10 municipis catalans de més de 10.000 habitants amb més segregació tant a primària com a secundària obligatòria.

L’escola pública pràcticament absorbeix la diversitat de l’alumnat, sovint s’opta per privilegiar a determinats grups davant l’elecció de centre i així evitar possibles conflictes, obviant una política educativa que vetlli per l’equitat en la distribució de l’alumnat.

Pensem que l’ajuntament hi podria dir més sobre aquest tema i creiem que és moment de que comenci a revertir la situació en tema d’inscripcions.

Tampoc podem deixar de banda el perjudici de l’escola pública envers la concertada, caldria donar més llum a quines condicions estan fent que l’escola concertada sigui beneficiada i la pública perjudicada. La FAVT, col·labora i fa un treball conjunt amb la Comunitat Educativa de Terrassa, assistint a les seves reunions en representació de les associacions de veïns de la ciutat.

Estem d’acord en la recomanació del síndic, quant a que es publiquin les quotes que cobren els centres públics i concertats a les famílies; l’impacte de la crisi econòmica i les mesures d’austeritat, així com certs canvis en les polítiques d’admissió d’alumnat no han afavorit l’equitat en la distribució de l’alumnat socialment desfavorit entre centres públics i concertats.

Creiem que s’haurien de revisar els concerts educatius i controlar les quotes que s’emparen sota la donació a determinades fundacions, implementant mesures impopulars però necessàries.

La comunitat educativa, juntament amb l’OCM (Observatori Ciutadà Municipal) portarà endavant una anàlisi per concretar les dades i la realitat del sistema públic a la nostra ciutat, la situació de l’alumnat immigrant i quins recursos tenen els centres.

També des de l’Associació de veïns de Ca N’Anglada s’està portant endavant una altra iniciativa sobre el tema de la segregació i que ben segur aportarà noves dades concretes. S’ha de prendre consciència revertint aquesta deriva, amb mesures com establir zones educatives, ampliacions o reduccions de ràtios (equitat educativa), reserva de places per a alumnat amb necessitats específiques, adscripcions entre centres de primària i secundària, control sobre les admissions i els falsos empadronaments. Treballem tots junts, la comunitat educativa i l’administració per tal de poder revertir l’actual situació de segregació escolar a la nostra ciutat, si es vol, es pot!

Dolors Lledó Membre de la junta de la FAVT, Comissió Educació

Related Articles

Deixa un comentari