El CST es desvincularà de la Fundació Sant Llàtzer i serà enterament públic

No Comment

Durant la Comissió Informativa de Societats Municipals celebrada ahir dimecres, l’alcalde Alfredo Vega va anunciar la voluntat del CST de constituir-se en un ens propi, i deslligar-se de la Fundació Sant Llàtzer, que és de caràcter privat. Es tracta d’un acord mutu, donat que el patronat d’aquesta fundació també ha trobat adient desvincular-se del consorci, tal com va expressar el mateix Vega. Es dona la circumstància que l’Alcalde és el president del patronat de la Fundació privada Sant Llàtzer, tal com resen els estatuts d’aquesta fundació privada i centenària a la ciutat, que a més no té “afany de lucre i presta un servei a la ciutat”, recordà Vega.

D’aquesta forma, el CST estarà participat en un 60% per la Generalitat, com fins ara, i el 40% restant de representació correspondrà a l’Ajuntament de Terrassa, de forma que absorbirà el 20% que ostentava la Fundació Sant Llàtzer. El CST gestiona l’Hospital de Terrassa i altres centres d’atenció primària, els quals en total, atenen una població d’uns 200.000 habitants.

La principal derivada d’aquesta escissió és que el CST esdevindrà un ens totalment públic. Es preveu que això faciliti que obtingui la gestió directa de certs serveis sanitaris, sense haver de licitar-los, i que ajudi a millorar la situació precària de l’entitat.

com Moment de la Comissió Informativa d’ahir dimecres 10 de gener a la Sala de Govern de l’Ajuntament de Terrassa.

Un ajut a la situació precària del CST

Per dur a terme la desvinculació, serà necessària una modificació dels estatuts del CST, que es preveu a l’abril, i que haurà de comptar amb l’aprovació del ple municipal. En tot cas, Vega associava els terminis del procés a què estigui constituït un nou govern a la Generalitat. “El patronat no vol posar pals a les rodes, al contrari, sinó facilitar la sortida”, explicà Vega. Això sí, garantint que no li suposarà cap greuge com a entitat, i que mantindrà la seva “activitat de servei a la ciutat”.

La decisió adoptada pel Consell de Govern del CST es preveu que sigui positiva, donat el dèficit i la situació precària que el consorci arrossega, i que afecta directament a la qualitat del servei que presta als ciutadans, tal com van exposar ja fa mesos des del Sindicat de Metges. El CST arrossega un deute de 36 milions d’euros.

Un dels aspectes que encara és i serà motiu de discussió, al voltant de que l’Alcalde ostenti la presidència d’una entitat privada, el tornava a va posar damunt la taula Xavier Matilla de TeC: “si la Fundació Sant Llàtzer prefereix continuar sent privada, hem de valorar si l’alcalde i la regidora de Salut han de seguir formant part del seu patronat. El nostre posicionament és que l’Ajuntament no ha de formar-ne part”, i afegia: “no és gens normal que el Patronat – de la Fundació Sant Llàtzer – es reuneixi a una sala de l’Ajuntament”. Carme Labòria d’ERC_MES incidia en aquest aspecte, tot reclamant que es discuteixi “quin paper ha de jugar l’Ajuntament, és el que hem de debatre”. Sembla però que des de l’equip de govern es vol continuar que això continuï sent així.

Malgrat aquesta separació de la Fundació Sant Llàtzer, queden altres qüestions per resoldre, com ara la del lloguer que la FSLL cobra al CST per l’edifici del CAP Sant Llàtzer. El Sindicat de Metges del CST expressà en el seu moment que la Fundació Sant Llàtzer està obtenint un “benefici per aquest lloguer, essent com és una entitat sense ànim de lucre, ja que està amortitzant 226.000 euros per un crèdit demanat fa uns anys per adequar els seus edificis, mentre que el CST li està abonant 466.000 anuals pel lloguer de les instal·lacions”. Això repercuteix negativament en la situació del CST i en l’atenció que aquest presta.

Miquel Gordillo

Related Articles

Deixa un comentari