El perill de la segregació escolar a Terrassa

1 Comment

Segregació denunciadaCorren temps de retallades que afecten amb més intensitat els nuclis més desfavorits de la nostra societat i els barris on es concentren les famílies amb menys recursos, sobretot immigrants. La crisi crea una forta competència pels recursos escassos, accentua el rebuig de determinats grups socials i afavoreix la consolidació d’un model de convivència social en risc permanent.

Quan l’AVV de Ca n’Anglada i l’AMPA de l’escola pública Antoni Ubach denuncien el perill que comporta tenir un 90% de l’alumnat immigrant o amb necessitats especials, no es mereixen una resposta com la del director territorial d’Ensenyament, Lluís Baulenas, afirmant públicament que l’Antoni Ubach té les seves necessitats cobertes i que no veu cap situació especial respecte d’altres escoles de la nostra ciutat.

Tampoc ha estat a l’alçada la resposta del regidor d’ensenyament, Manuel Pérez, quan diu que l’Antoni Ubach reflecteix la realitat de la població del barri i que revisar la zonificació, l’adscripció als centres de secundària i reequilibrar el nombre de places per als alumnes amb necessitats especials vulneraria la llibertat d’escollir escola de les famílies.

Està dient que els pares i mares de l’escola Antoni Ubach es queixen sense raó? Ca n’Anglada no té una població immigrant del 90 %, però l’escola pública Antoni Ubach sí, així que la situació de l’escola no es correspon amb la del barri, com vostè afirma. Per què no fa públiques les dades de la immigració que acullen les escoles públiques i sobretot les concertades d’aquesta zona?

Un informe del sociòleg Xavier Bonal alerta dels perills de la segregació a les escoles públiques, amb dades que demostren que si no es prenen mesures correctores esdevindran escoles «gueto» amb uns resultats acadèmics molt negatius i que, a més, es degradarà la cohesió social.

Senyors Baulenas i Pérez, mirin als ulls els representants de l’AMPA de l’Antoni Ubach i de la AVV de Ca n’Anglada i diguin-los que els perills que recull l’informe no afectaran mai aquesta escola ni d’altres de la nostra ciutat…

La responsabilitat de la lluita contra la segregació escolar pertany al Departament d’Ensenyament, però això no eximeix les Administracions Locals d’utilitzar mesures pròpies per vetllar per l’equilibri entre la llibertat d’elecció i la planificació de les necessitats educatives, tal com han fet altres municipis que han equilibrat la demanda dels alumnes amb necessitats especials entre l’escola pública i la concertada.

Tenim el cas d’Olot, on s’han acordat reserves de places per a 8 o 9 alumnes per aula en les escoles concertades (superior a les dues per aula que estableix el Decret 75/2007). Per no citar incentius com ara transport escolar gratuït per als alumnes desplaçats a altres centres, beques menjador o projectes educatius al voltant de la música, la pintura, els idiomes, etc., que suposen un factor positiu per a les famílies a l’hora de decidir on escolaritzaran els seus fills.

Senyors Baulenas i Pérez, com a responsables educatius, assumeixin les seves responsabilitats i actuïn perquè no es creïn «guetos» escolars que amenacin trencar la cohesió social en alguns barris. Si no, correm el risc que es repeteixin aquí, en un futur potser no molt llunyà, episodis no desitjables, com ja ha succeït en ciutats com París o Londres.

Santiago Aragonès Roca
Procés Constituent – Terrassa

Related Articles

1 Comment

  1. Fernando

    S’ha de redistribuir als immigrants, tot i això, no s’ha de comparar el percentatge de tota la població si no el d’immigrants amb edat escolar sobre el total.
    Aprofito per dir sobre l’ensenyament: Entenc que s’ha de donar un coneixements generals, però s’han de fer treballs concrets per buscar solucions, resultats, aplicacions o utilitats a una part d’aquests coneixements, fent servir totes les eines disponibles. També s’han de fer aplicacions per introduir a les noves tecnologies sistemes d’ensenyament que connectin amb els joves.

Deixa un comentari