El Vallès Occidental avança, però poc, en la millora de les recollides selectives

1 Comment

Redacció

L’Agència de Residus de Catalunya ha fet publiques les dades de recollida de residus de l’any 2018 i una comparativa entre les diferents comarques. El Vallès Occidental, segons les dades de l’Agència, es situa al 39’2% de recollida selectiva consolidada, després d’afegir als residus municipals altres recollides com els medicaments de les farmàcies o els residus d’aparells electrònics, bombetes i piles a les botigues. A Terrassa, segons dades publicades per l’Ajuntament, aquesta recollida selectiva està per sota de la mitja comarcal, amb un 37,3%

Aquesta xifra situa la comarca més a prop de la mitja catalana, que és del 41’8%. Val a dir, però, que el Vallès Occidental encara es troba lluny de l’objectiu del 60% previst pel 2020. El que és més destacable, però és que el Vallès Occidental progressa en totes les recollides selectives a un ritme més alt que no pas ho fa Catalunya.

Per exemple, mentre a Catalunya la recollida de la fracció orgànica puja un 7’6%, a la comarca ho fa un 9’9%. La recollida de paper i cartró a Catalunya viu un augment del 6’5% i en canvi a al comarca puja un 27’9%. Pel que fa al vidre, mentre a nivell general s’incrementa en un 5%, al Vallès Occidental ho fa en un 10’8%. I en els envasos, la pujada catalana és del 9’6% i la vallesana és del 13’2%.

Una altra dada destacable és que, tot i augmentar la generació de residus a la comarca en un 5’1% el 2018, aquesta encara es troba molt per sota de la generació a nivell de Catalunya. Al Vallès Occidental es van produir 1’16 kg de deixalles per habitant i dia, mentre que la mitja de Catalunya és d’1’43kg. En dades absolutes, cada català produeix 522 quilos de residus l’any i cada vallesà en produeix 423, gairebé 100 quilos menys.

A nivell de Catalunya les dades de l’Agència apunten que continua millorant la recollida selectiva, que creix un 8,4% interanual. Des de l’ARC s’apunta que aquesta millora es produeix gràcies a una major conscienciació ciutadana, a l’efecte de les campanyes de sensibilització, a l’augment dels ajuts als ens locals per al foment de la separació, a la implantació de sistemes més eficients i a la pujada del cànon dels residus. Les dades també apunten que la fracció resta es manté estable, amb un mínim increment del 0,22%.

Per comarques, només una comarca, la Cerdanya, es troba per sota del 30% de recollida selectiva, mentre que les comarques per sobre del 50% de selectiva arriben a ser 10, encapçalades novament per Osona.

Related Articles

1 Comment

  1. CARLOS gomez maRtin

    ..per municipis tambe tenim dades : Matadepera i Vacarisses al capdavant amb el 80 % i pico…. nomes cal veure que fan aquets municipis que reciclen mes i començar a copiar.los ..!! el 2020 esta aqui mateix !!

Deixa un comentari