Es crea una comissió ciutadana per avaluar la transparència municipal

No Comment

L’òrgan farà funcions d’avaluació externa i independent de la transparència municipal.

La comissió està formada per entitats socials i sense càrrecs polítics.

Constitució de la Comissió Ciutadana de Transparència, el passat 10 de juliol a l’Ajuntament.

Des de dimarts l’Ajuntament compta amb una Comissió Ciutadana que vetllarà, de forma externa, per l’avaluació externa de la transparència municipal. Aquesta comissió, constituïda aquest dimarts 10 de juliol, està formada per la síndica municipal de Greuges, Isabel Marqués, així com de representants de diferents entitats: Ramón Clariana (Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa), Ester Pérez (Entitats Terrassenques d’Inserció – ALEI), Oscar Guillermo Villa (Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa), Blanca Martínez (Associació d’Arxivers de Catalunya), Maria Àngels Montero (Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya) i Marta Corcoy (Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB).

Les persones que formen la comissió en seran membres per un període de tres anys i no percebran cap tipus de retribució, indemnització o dieta. Les entitats representades poden designar puntualment una altra persona per assistir a una sessió (en la sessió de constitució, el representant d’ALEI va ser Dani Jorquera i no Ester Pérez). En el futur la comissió pot decidir ampliar la seva composició integrant noves entitats, mantenint sempre el seu caràcter independent. A diferència dels òrgans de participació ciutadana sectorial, com ara els consells municipals o les taules, en aquest cas resten expressament exclosos els grups polítics municipals. A la sessió de constitució, la comissió va acordar que els càrrecs de Presidència i Secretaria Tècnica serien rotatoris per períodes de 6 mesos, i va designar Blanca Martínez com a presidenta i Oscar Guillermo Villa com a secretari tècnic. L’òrgan va resoldre també tornar-se a reunir al setembre per aprovar el règim de funcionament, la periodicitat de les sessions i altres aspectes organitzatius.

Ordenança de Transparència

La creació d’aquesta comissió s’emmarca en el compromís dels grups municipals de l’Ajuntament de Terrassa per treballar en la millora de la transparència al Consistori, sobretot a través de la Comissió informativa especial en matèria de transparència, creada a l’inici d’aquest mandat i presidida de manera rotatòria pels grups municipals que formen l’oposició. Una de les iniciatives impulsades i debatudes en aquesta comissió informativa ha estat l’Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern, aprovada per unanimitat pel Ple el 2017, que contemplava la creació d’una comissió ciutadana que fes la funció d’òrgan avaluador extern. El passat gener, el Ple municipal va aprovar, també per unanimitat, la creació de la comissió. 

A més de realitzar l’avaluació externa i independent de la transparència municipal, la comissió ciutadana haurà de recollir propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i formular propostes de millora a partir de les propostes recollides. També participarà
en les sessions de la Comissió Informativa especial en matèria de transparència, amb veu i sense vot, quan ho demani la presidència de la Comissió Informativa o la presidència de la mateixa Comissió Ciutadana. Totes les actuacions de la Comissió (convocatòries, actes, informes, etc.) es publicaran al portal Participa a Terrassa.

La Comissió Ciutadana de Transparència de Terrassa ve a complementar les avaluacions generalistes que realitzen anualment el Síndic de Greuges de Catalunya, el laboratori de Periodisme Plural de la UAB, que atorga el segell Infoparticipa i l’entitat Transparència Internacional Espanya, que també publica anualment estudis en aquest àmbit.

Related Articles

Deixa un comentari