La situació del món 2016. Ciutats sostenibles, publicació d’Icaria i Fuhem

No Comment

La situación del mundo 2016

Ciudades sostenibles

Del sueño a la acción

Ciudades Sostenibles
Índice y prólogo

Avui en dia, més de la meitat de la població mundial viu en àrees urbanes, i és d’esperar que aquest nombre es dupliqui d’aquí fins l’any 2050. Davant el complicat desafiament que suposa gestionar aquest creixement urbà, serem capaces d’invertir en les infraestructures físiques i socials necessàries per fer de les ciutats llocs més habitables, equitatius i sostenibles?

En l’última edició de La Situación del Mundo, la publicació estrella del Worldwatch Institute, experts de diferents llocs del món examinen els principis bàsics que conformen les ciutats i l’urbanisme sostenibles, al temps que destaquen aquelles ciutat que estan posant en pràctica aquests principis. Des de Portland (Oregon) fins a Ahmenabad (Índia), les poblacions locals estan actuant per millorar les seves ciutats, fins i tot quan els esforços nacionals s’han frenat. Les qüestions examinades aquí van des d’allò més elemental en el tractament dels residus i el desenvolupament del transport públic, fins a les iniciatives de participació ciutadana i les possibilitats de superar governs disfuncionals.

Al llarg del llibre, els lectors descobriran els desafiaments més urgents que enfronten les diverses comunitats i les solucions amb més perspectives d’èxit que s’estan desenvolupament en l’actualitat. El resultat de tot allò conforma una instantània de les ciutat d’avui i una visió pel futur de la sostenibilitat urbana global.

Del sueño a la acción
The Worldwatch Institute
ISBN: 9788498887419
Any Publicació: 2016
pàgines: 384
PVP: 27 €

Related Articles

Deixa un comentari