Universitats catalanes 2004-10, greu destrucció i desgast de plantilles de professorat i investigació

No Comment
Assemblea a la Plaça Cívica de la UAB els dies previs a la vaga. Foto SEPC Assemblea a la Plaça Cívica de la UAB

L’Observatori del sistema universitari ha analitzat les principals tendències en les plantilles del personal docent i investigador (PDI) entre 2004 i 2014, posant a la llum dades terribles, com ara que al 2010 es va aturar el creixement sostingut d’efectius, que van caure en picat aquell curs i han seguit caient fins a un 23% en els darrers cinc cursos.

Entre 2004 i 2014 el professorat funcionari ha passat de representar el 52% del total al 37%. Les universitats catalanes superen amb escreix el percentatge màxim permès de PDI temporal, que es un 40% del total. Una de les conclusions de l’estudi és que la reducció d’incorporacions de personal predoctoral i postdoctoral pot condicionar negativament el futur de la universitat.

L’estudi descriu les plantilles del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes entre els cursos 2004/05 i 2014/15 i n’analitza les tendències principals, tot constatant un canvi de tendència nítid en el nombre d’efectius del PDI, que havia mantingut un creixement sostingut fins el curs 2010/11.

En termes de persones equivalents a temps complet, les xifres cauen en picat l’any 2010: un 19%. En total, els darrers 5 cursos els efectius docents i investigadors han caigut un 23%. Pel que fa al tipus de vinculació amb els centres, el gruix de les plantilles ja no està constituït per professorat funcionari, el qual passa de ser el 52% del total de PDI a ser-ne el 37% al llarg del període estudiat (2004/05 a 2014/15).

Per altra banda, ha augmentat la temporalitat dels contractes. El curs 2004/05, el 54% de la plantilla era estable, xifra que va caure fins al 46% del curs 2010/11, per remuntar a continuació a causa de les retallades en professorat associat primer i en personal ajudant i professorat lector després. El curs 2014/15 es trobava en el 49%. En el conjunt del període, ha caigut més de 5 punts. En aquest sentit, actualment les universitats catalanes superen amb escreix el percentatge màxim permès de PDI temporal, que és el 40% del total de PDI.

La proporció de contractes a temps parcial no ha deixat de créixer, sols interrompuda per una regularització l’any 2006 i les retallades del 2011. Tot i això, entre els cursos 2004/05 i 2014/15 el total de contractes a temps parcial ha passat de ser el 30% del total d’efectius a ser-ne el 54%. La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha advertit reiteradament la utilització irregular de la figura del professor associat per part de les universitats.

Particularment inquietant per la seva repercussió a mig termini és la reducció de les incorporacions de personal pre-doctoral i post-doctoral. Els contractes d’ajudant pràcticament han desaparegut, i la resta de contractes pre-doctorals ha patit fortíssimes retallades. Actualment semblen estabilitzades a l’entorn del 80% del que eren en el moment que van començar a ser retallades. La contractació de joves investigadors per la via de convocatòries estatals o autonòmiques, ha caigut un 36%, i el nombre de contractes de professorat lector ha patit una davallada del 42%.

Amb tot això, òbviament, a part les deplorables condicions laborals i contractuals de les professionals, les condicions generals en el món universitari català s’han degradat notablement, i cal sumar, a més, l’encariment generalitzat i molt gran de les carreres, fins a un 60% a Catalunya.

Redacció

Related Articles

Deixa un comentari