[Fèlix Pardo] Educació i ESS

No Comment

El passat 17 de maig es va fer la presentació institucional del Conveni Educatiu d’Economia Social i Solidària amb la participació de les entitats signants: l’Ajuntament de Terrassa, cinc centres educatius de Terrassa i tres entitats de l’ESS del Vallès Occidental. Aquest conveni està vigent des del 2020 i és força innovador perquè és la primera vegada que institucions de diversos àmbits (polític, econòmic i educatiu) formalitzen en un document públic la seva voluntat de col·laborar en la promoció de l’ESS i la formació en la mateixa entre l’alumnat i els docents de diferents etapes educatives, tant de l’ensenyament obligatòri com del postobligatori, i també perquè preveu que es pugui promoure la possibilitat d’acollir-se a línies de subvencions.

La col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa a través del Servei d’Emprenedoria i Economia Social i del Servei d’Educació ha estat cabdal perquè ha donat un marc institucional de referència per al desenvolupament del conveni i ha facilitat diferents eines per al treball col·laboratiu entre els centres docents, entre les quals cal destacar la plataforma digital a través de la qual es reuneix la Comissió de coordinació i de seguiment del conveni i un Moodle educatiu a través del qual, entre altres tasques, es poden compartir recursos pedagògics i organitzar la participació de l’alumnat en les activitats del programa Terrassa Cooperativa i en les trobades intercentres. Cal agrair també l’acompanyament de les tècniques de l’Ajuntament perquè han dinamitzat la participació i col·laboració del professorat implicat que es fa de forma voluntària.

Cal recordar que aquest conveni té el seu origen en el 2017 per iniciativa d’un grup de docents que es va trobar en la taula de professorat organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. El nucli promotor estava format per Toni Miró i Pablo Moliner. Al poc temps, es va incorporar Marc Ballestar i jo mateix. Llevat del Pablo, els altres docents formen part de l’associació de l’Economia del Bé Comú de Terrassa i van impulsar un pla de treball que ha ajudat a estructurar les tasques dels docents que posteriorment s’han anat incorporant.

Abans he subratllat el caràcter innovador de l’esmentat conveni pel que fa a alguns aspectes del seu règim jurídic. Però convé destacar altres aspectes relatius a la seva proposta pedagògica. És verament innovador que centres de titularitat pública i privada col·laborin en revertir el guió establert de l’educació econòmica des del paradigma de l’economia convencional, un paradigma neoliberal que ha colonitzat el currículum escolar i ha exclòs de l’ensenyament de l’economia l’ESS, limitant així el dret dels alumnes a rebre una formació sense constriccions ideològiques.

De fet, als centres educatius ens trobem en una situació paradoxal perquè, per un costat, es fomenten tot un seguit de valors cívics i ètics, entre els quals trobem la responsabilitat, la participació democràtica, la cooperació, l’equitat i la solidaritat, tots ells alineats amb l’ESS, mentre que, per un altre costat, s’imparteixen matèries d’emprenedoria i economia des del paradigma neoliberal els continguts de les quals ometen aquests mateixos valors, ja sigui en definicions de conceptes com els d’empresa i mercat, ja sigui per la invisibilització de les desigualtats i les injustícies que genera el sistema econòmic capitalista mitjançant la modelització de fenòmens com el flux de la renda, la frontera de possibilitats de producció o el càlcul dels costos de producció sense les externalitats socioambientals negatives.

Per tot plegat, hem de celebrar l’existència d’aquest conveni i faig una crida als ensenyants d’economia i de socials de Terrassa i de tot el Vallès per adherir-se al mateix.

Fèlix Pardo
@felixpardova

Related Articles

Deixa un comentari