Municipals Terrassa 2015: els partits polítics parlen de transparència però a nivell local no l’apliquen a si mateixos

No Comment

Ens complau que cada vegada més partits polítics entenguin que la transparència i la rendició de comptes són indispensables per a una democràcia de qualitat i, que per convicció o per complir la nova llei de transparència, publiquin els seus comptes a les seves webs nacionals. Una altra cosa és l’anàlisi que puguem fer de la qualitat de la informació que cadascuna de la de les organitzacions posa a disposició dels ciutadans i si aquesta és suficient.

Segons els informes del Tribunal de Comptes, al voltant del 80% dels ingressos dels partits polítics procedeixen de les arques públiques i, en la majoria dels casos, aproximadament el 10% procedeix dels ajuntaments.

Però si revisem les webs locals de les forces polítiques de Terrassa podrem observar que, a data d’avui, cap dels partits polítics amb representació al ple -PP, CiU, PSC i ICV- rendeixen comptes del nivell local de manera pública en el seu web. Tampoc ho fan CUP, ERC o Ciutadans, que aspiren a estar a l’ajuntament després d’aquestes eleccions. S’entén que “Podem Terrassa” o que “Terrassa en comú”, que acaben de constituir-se o estan en procés de constitució, no ho facin encara. Però, la resta?

És sorprenent que pràcticament tots els partits parlin de govern obert i de transparència, i que a nivell local no publiquin els seus comptes a les seves webs, sobretot aquells que obtenen el 80% dels seus ingressos de les arques públiques. De les webs locals revisades cap té un apartat sobre transparència i els comptes de l’agrupació local! Només a la web local de C’S apareix en el carrusel de la portada un banner sobre transparència, però es refereix als comptes de tot el partit que es troben disponibles a la seva web nacional, no als comptes locals.

A Terrassa, a més de les subvencions que reben de l’Estat, quan aconsegueixen regidors, per a la campanya electoral, cadascun dels grups municipals que estan en el ple rep diners de la partida 0111 91202 48901 “Subvencions grups polítics”. Aquesta partida va ser de 482.400,00 € l’any 2010, l’any 2011 es va liquidar per 441.440,00 €, i des de l’any 2012 és de 390.240,00 € cada any, i s’assigna de la forma següent, com es pot llegir al final de la resposta donada a l’OCM:

Dotació fixa: 195.840 euros a l’any. Es liquidarà mensualment amb el mateix import, 4.080 €, per a tots els grups municipals.

Dotació variable: 194.400 euros a l’any. Es liquidarà mensualment en funció de 600 € per regidor a cada grup municipal.

Que les agrupacions locals dels partits polítics de Terrassa parlin de transparència i de govern obert és interessant, però és més interessant que el practiquin informant puntualment i de manera detallada els seus ingressos i despeses locals en les seves webs.

També la transparència comença pel proper.

Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa

www.ocmterrassa.org
info@ocmterrassa.org

Related Articles

Deixa un comentari