El virus no atura la Síndica

No Comment
La Síndica Isabel Marquès a l’escola Ramon Pont.

Malgrat la situació de pandèmia d’aquest 2020, l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha seguit atenent tota la ciutadania que ho ha necessitat, durant alguns períodes des del teletreball i abandonant l’espai físic de la Masia Freixa, tot i que potenciant els contactes telefònics o a través d’altres canals telemàtics com el correu electrònic o els missatges rebuts a la bústia de la pàgina web de la Síndica.

Una vegada superat el confinament i l’estat d’alarma, i disposant de les mesures sanitàries per poder atendre presencialment de nou totes les persones, es va tornar a rebre-les personalment per escoltar les seves queixes o consultes, o bé per resoldre una necessitat d’informació i assessorament sobre temes molt diversos que els neguitejava de forma molt important sense saber on dirigir-se per resoldre’ls.

En tot moment s’ha volgut fer un acompanyament de situacions molt complicades en uns moments molt adversos, tot considerant un factor humà el dret que té la ciutadania a la informació i l’assessorament per tal d’obtenir l’ajuda necessària perquè es puguin resoldre els seus problemes, intentant oferir respostes a totes les temàtiques plantejades o àmbits de conflicte, tant si s’afecta directament per obrir un greuge com si només s’assessora.

Aquestes intervencions pretenien tranquil·litzar i ajudar les persones afectades que recorrien a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa per exposar els seus neguits o consultes. Moltes consultes sovint no es poden afegir a les estadístiques de la Memòria Anual pel fet de no ser directament relacionades amb les funcions principals, però són considerades una acció del tot necessària per solidaritat i ajuda a les persones.

Cal atendre totes les persones i oferir -los suport, escolta i ajuda. La necessitat de resposta a les preguntes o als missatges és una mostra d’empatia necessària en els temps complicats que estem vivint actualment. El silenci o la falta d’atenció davant d’una queixa o greuge és un error que cal corregir per a la millora de la convivència i la garantia dels drets de tota la ciutadania.

Al llarg de l’any 2019, a l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa va atendre unes 1.400 persones, de les que més de la meitat han estat consultes i assessoraments sense la necessitat d’obrir una queixa formal, tot i que finalment es van obrir més de 180 greuges a treballar amb l’Ajuntament per valorar conjuntament com es poden resoldre.

Les sessions formatives d’Educació en Valors a les escoles han disminuït sensiblement aquest any 2020 a causa de les mesures de protecció sanitària de les persones, però l’any passat es van fer 9 sessions a més de 550 alumnes d’escoles de Terrassa. Destaca el fet que durant el confinament alguna escola ha treballat temes de drets humans des de casa seva i quan sigui possible es farà públic el resultat de les seves reflexions i propostes de millora a la ciutat de Terrassa.

El número més gran de greuges enviats a l’Ajuntament de Terrassa estan relacionats amb la falta de resposta a instàncies presentades per la ciutadania, almenys en 28 casos l’any 2019 per manca de contestació després d’esperar els tres mesos necessaris i poder fer la reclamació formal. Aquest augment significatiu, demostra que la ciutadania cada vegada més coneix millor els seus drets i lluita per defensar-los.

La millora de les relacions democràtiques entre l’equip de govern municipal i la ciutadania també passa per complir l’obligació de contestar totes les instàncies presentades per les persones a Terrassa. I des de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa se seguirà treballant per la promoció i defensa de tots els drets de la ciutadania.

Canals de contacte directe amb la Síndica:

Telèfon: 937 397 078

Correu electrònic: sindica.greuges@terrassa.cat

Twitter: @SindicaTerrassa

Web: www.sindicaterrassa.org

Related Articles

Deixa un comentari