[Isabel Marquès] Malarrassa 100, El dret a la informació

No Comment

Felicitats per haver arribat a l’edició 100 de la publicació del Malarrassa ¡¡¡ Es una fita important i sé que no ha estat fàcil. S’ha fet una bona bona feina i sempre ha estat un periòdic independent i gratuït.

A l’arribada de l’edició número 100, cal fer una valoració general d’aquest projecte de ciutat iniciat per l’Associació Cultural Malarrassa, en especial el Miquel i el Pep, però molta altra gent també.

Cal explicar la gran tasca realitzada per l’equip del Malarrassa en fer difusió de notícies importants per a tota la ciutadania i que altres mitjans de comunicació no li donen ni la importància ni el carisma rellevant que té el dret a la informació.

Segons paraules del Pep Valenzuela des del primer moment han incidit en el dret a la informació com un dret fonamental i no consisteix només en rebre notícies i publicar-les, sinó que és important rebre i publicar una informació plural, contrastada i crítica.

Aquest dret està recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans Emergents, Monterrey 2007 (DUDHE), i que l’advocada i membre de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, Anais Franquesa, manifesta en una de les publicacions de l’Institut que: després de 4 anys de debats i discussions en el marc d’un procés participatiu en què hi varen participar acadèmics, activistes, polítics i membres d’organitzacions internacionals i que va començar al Fòrum Universal de les Cultures a Barcelona el 2004.

La Declaració parteix de la base que el valors, base dels drets humans, varien amb el temps, per això la DUDHE redefineix valors com el de dignitat, vida, igualtat, solidaritat, convivència, pau, llibertat i coneixement/informació.

I els principis transversals que comprèn la DUDHE són: la seguretat humana, la no-discriminació, la inclusió social, l’horitzontalitat , la interdependència i multiculturalitat, el gènere, la participació política, la responsabilitat solidària, l’exigibilitat i la coherència.

Aquesta Declaració té en compte que la societat en què vivim no és la mateixa en la qual es van aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, que aquest any celebrem el 75 aniversari, i els Pactes Internacionals de Drets Humans de 1966, entre altres. Aquest és el motiu i tenint en compte les nombroses transformacions que el canvi tecnològic i ambiental, i a més de la globalització, ha comportat contemplar nous drets i actualitzacions de drets humans clàssics.

L’accés a la informació mai ha estat tan a l’abast de la humanitat com ara, en el segle XXI. Es un canvi qualitatiu radical i cal reivindicar l’exercici d’una ciutadania responsable i èticament compromesa amb la utilització dels mitjans de comunicació, en base al dret de la informació, recollit a l’article 5 de la DUDHE que diu:

el dret a la informació que tutela el dret de totes les persones i tota comunitat a rebre informació veraç i contrastada per part dels mitjans de comunicació i de les autoritats públiques.”

I aquí vull destacar la bona tasca feta per l’equip del Malarrassa, un periòdic sempre atent a donar una informació certa i digna, i alhora amb la publicació d’articles d’opinió de gran qualitat referents a notícies que interessen a la nostra societat.

Isabel Marquès Amat, Advocada, ex-Síndica Municipal de Greuges

Related Articles

Deixa un comentari