Aparcament i manteniment dels carrers, el pitjor valorat pels ciutadans de Terrassa

No Comment

L’Ajuntament de Terrassa ha realitzat i publicat una enquesta, anomenada Baròmetre de la Ciutat, amb què diu que vol copsar la percepció de la ciutadania sobre l’estat del municipi. En la seva presentació, s’ha informat que l’enquesta es pensa aplicar de forma periòdica cada dos anys, i que la seva realització respon a la llei municipal de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’objectiu doncs, segons va explicar també el regidor de Transparència Javier García, és obtenir una anàlisi quantitativa sobre l’opinió dels terrassencs i terrassenques al voltant de l’evolució de la ciutat i l’actuació pública. Un informe complet dels resultats es pot consultar aquí.

El disseny de les preguntes de l’enquesta ha estat realitzat pel mateix Ajuntament, a través del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat (l’antic OESST), mentre que el treball de camp i la tabulació de les dades obtingudes ha recaigut en l’empresa MDK Investigació de Mercats SL. L’encàrrec a l’empresa ha suposat un cost de 20.812€.

Així doncs, tenim una enquesta únicament numèrica i estadística, amb la qual s’han entrevistat telefònicament 1.100 persones, residents a Terrassa, majors de 18 anys, i de distribució per tots els barris, durant els passats mesos de febrer i març. 

Javier García, regidor de Transparència, i Xavier Muñoz, cap d’Estudis i Observatori. Foto: Ajuntament de Terrassa

De l’enquesta es desprèn que el grau de satisfacció de viure a Terrassa és de 7,71 punts sobre 10, el grau d’identificació amb la ciutat és de 7,79 i el 74,53% de les persones enquestades creuen que Terrassa millorarà en el futur. El nivell de satisfacció general sobre la ciutat ha estat puntuada amb un 7,71 globalment. 7,33 segons el barri en què es viu.

El 52,14% percep que la ciutat ha millorat, mentre que el 21,47%, opina que aquesta ha empitjorat. El percentatge s’eleva quant a la percepció sobre l’empitjorament del barri: 32,76%. Surten més mal parades la percepció sobre Catalunya, 52,69%, i pitjor encara la d’Espanya: un 66,32%. Tant a nivell de Catalunya com de l’Estat, la major preocupació detectada, òbviament, se situa en la inestabilitat política. A l’estat s’hi afegeix la percepció sobre el frau i la corrupció, la d’alguns partits concrets, així com l’atur i la precarietat laboral.

Pel que fa a aspectes concrets, el que millor es valora és el transport públic dins de la ciutat, l’existència de casals i centres cívics, i l’oferta comercial, que superen la nota de 7. El que es valora com pitjor, són l’aparcament, les oportunitats laborals i el manteniment dels carrers, per sota de 5 de puntuació. També trobem a la part baixa el civisme i la neteja de carrers.

La gestió de l’Ajuntament de Terrassa se situa en un 6,39 de nota mitjana, la gestió de la Generalitat, amb un 5,26. La de l’Estat és la que surt pitjor puntuada, amb un 3,11; fins al 27% dels enquestats li donen un zero.

L’economia, de mal en pitjor

També es demanen dades que no tenen a veure estrictament amb la situació del municipi. El 65% dels enquestats, prop de dos terços, pensa sobre l’economia que la situació present és negativa (dolenta o molt dolenta), mentre que tan sols un 22% creien que és bona.

Al respecte de la situació familiar, un 39,42% pensa que la seva situació econòmica ha empitjorat durant l’últim any, mentre que un 25,91% pensa que ha millorat. Caldrà veure quina és l’evolució d’aquesta percepció, quan toqui aplicar-se l’enquesta de nou.

Redacció

Related Articles

Deixa un comentari