• Diagonal, nº207, (10-23/10/13)
    No Comment

    El darrer número de Diagonal, el 207, d’aquest mes d’octubre, publica un interessant dossier sobre “Pisos de la banca rescatados para la gente”; cinc pàgines amb dades i informacions sobre

    Read more ...