Impactes del canvi climàtic en els drets humans, nova publicació de l’Institut de Drets Humans de Catalunya

No Comment

Canvi climàtic i drets humans, l’Institut de Drets Humans de Catalunya ha publicat, el passat gener, Impactos del cambio climático en los derechos humanos, un document bàsic al servei de futures anàlisis sobre la qüestió, que aporta un estudi introductori que estableix les bases generals i una anàlisi detallada, però obert a evolució, de vint-i-set drets humans i la forma en què els fenòmens meteorològics extrems impacten en ells.

El document té com a objectiu establir d’una manera clara i ordenada quins són els impactes del canvi climàtic en cadascun dels drets humans reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH). Així com l’exercici d’aquests drets pot contribuir també a agreujar al canvi climàtic.

Es tracta d’un exercici que busca allunyar-se dels llocs comuns als quals s’acudeix quan es parla de canvi climàtic i drets humans que, d’una banda, acostumen a centrar-se únicament en l’anàlisi o consideració d’alguns drets (el dret a la salut, a la vida, a l’alimentació, a l’habitatge, a l’aigua i al sanejament) i, per una altra, vinculats a les empreses, el desenvolupament econòmic i el sistema normatiu ambiental derivat del Conveni Marc de Nacions Unides contra el Canvi Climàtic.

Impactos del cambio climático en los derechos humanos

Autoria: Vicente Aylwin, Stefani Betroni i Karlos Castilla

Extensió: 68 pàgines

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: Gener 2023

Índex de contingut

1. Anàlisi introductòria

 • De quins drets humans parlem?
 • Què és canvi climàtic?
 • Què preocupa de la relació canvio climàtic-drets humans?
 • I el dret humà al medi ambient?

2. Impactes del canvi climàtic en els drets humans

 • Article 1: dret a néixer lliures i iguals
 • Article 2: dret a ser lliure de discriminació
 • Article 7: dret a la igualtat davant la llei
 • Article 3: dret a la vida, llibertat i seguretat
 • Article 4: dret a ser lliure de l’esclavitud
 • Article 5: dret a ser lliure de la tortura
 • Article 6: dret a ser reconegut com a persona davant la llei
 • Article 15: dret a la nacionalitat
 • Article 10: dret a un judici just
 • Article 8: dret d’accés a la justícia i la reparació
 • Article 11: dret a la presumpció d’innocència
 • Article 9: dret a ser lliure de detenció arbitrària
 • Article 12: dret a la privacitat i a la vida privada
 • Article 13: dret a la llibertat de moviment, residència i circulació
 • Article 14: dret a buscar asilo
 • Article 16: dret al matrimoni i a fundar una família
 • Article 17: dret a la propietat (individual i col·lectiva)
 • Article 18: llibertat de pensament, de consciència i de religió
 • Article 19: llibertat d’opinió i expressió
 • Article 20: llibertat de reunió i associació pacífica
 • Article 21: dret a la participació política i elecció de govern
 • Article 22: dret a la seguretat social
 • Article 23: dret al treball
 • Article 24: dret al descans i al temps lliure
 • Article 25: dret a un nivell de vida adequat
 • Article 26: dret a l’educació
 • Article 27: dret a la vida cultural, artística i científica

Related Articles

Deixa un comentari