L’Ajuntament complementa al 100% (5.586) tots els ajuts de menjador concedits fins al moment. Al Vallès Occidental 18.737 alumnes reben ajut

No Comment

Per a aquest curs s’han concedit, fins ara, un total de 5.586 ajuts que cobreixen la totalitat de la despesa del servei

Al Vallès Occidental, 18.737 alumnes compten amb un ajut de menjador en l’inici de curs

Redacció

L’Ajuntament de Terrassa informa que complementarà enguany fins al 100% un total de 2.606 ajuts de menjador escolar, aprovades inicialment amb un 70%, que se sumen a les 2.442 aprovades inicialment amb el 100% pel Departament d’Educació de la generalitat de Catalunya. Així, per aquest curs escolar, tots els ajuts concedits fins al moment, un total de 5.586, cobriran totalment la despesa del servei amb l’objectiu de continuar donant suport a totes les famílies que presenten situacions socials de risc i que necessàriament han de fer ús del servei de menjador escolar. Des dels Serveis Socials municipals ja s’han enviat els missatges de text a totes les famílies que els han sol·licitat.

El tinent d’alcalde d’Acció Social i Cicles de la Vida, Noel Duque, explica que “aquest any hem aconseguit una fita que perseguim des de fa molts anys des de Serveis Socials: que l’alimentació per a la infància sigui un dret que es garanteixi al 100% en les famílies més vulnerables”. L’increment és del 216% d’ajuts atorgats al 100% des del Departament d’Educació respecte l’any passat.

Aquest fet es deu a canvis en els criteris d’atorgament dels ajuts: duna banda, aquest curs s’ha inclòs també el criteri de límit de renda per alumnat que no tenia puntuació social mínima, i, de l’altra, als i les menors amb un 33% de discapacitat que compleixen el barem econòmic se’ls ha assignat un 100% (l’any passat era a partir del 65%). Segons Duque, “aquestes són reivindicacions històriques que per fi s’han fet realitat i que donen un pas més cap a la protecció dels infants i de les famílies amb més dificultats, avançant en equitat i justícia social, prioritats absolutes per aquest equip de Govern”.

Per al curs 2023-2024, s’han sol·licitat un total de 7.657 ajuts, 1.629 de les quals han estat denegades inicialment i 442 o bé estan a l’espera de resolució per part del Consell Comarcal o resten pendents de rebre de nou la documentació sol·licitada.

El Departament d’Educació ha informat en els darrers dies que en alguns dels ajuts denegats inicialment, poden haver duplicitats de l’import percebut per la Renda Garantida de Ciutadania. És important que aquestes famílies puguin presentar una al·legació per esmenar l’error.

Les famílies que han rebut una notificació que denega l’ajut, poden presentar al·legacions fins el 27 d’octubre a través de la Seu Electrònica. Per a qualsevol consulta també és poden adreçar a bequesmenjador@terrassa.cat.

Presentar al·legacions, d’ajuts denegats

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7991

Presentar situacions sobrevingudes, d’ajuts denegats

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7991

Presentar documentació requerida, per irregularitats d’AEAT

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7993

Fer renúncies d’ajut aprovat

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7992

Aquest any també les famílies es podran acollir al Projecte de famílies monoparentals i monomarentals (en cas d’ajut denegat) i el termini de presentació és fins el 30 de maig del 2024 mitjançant aquest enllaç: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8037. Les condicions per accedir a aquest ajuts són les mateixes que els passats anys: si tenen puntuació social i compleixen amb els requisits que en l’horari escolar estan treballant se’ls aprovarà el 100%, mentre que si no tenen puntuació social, però els ingressos son inferiors a 30.000 euros anuals, l’import serà del 70%. Aquest any, el nombre de sol·licituds denegades d’aquest tipus han estat de 61 sol·licituds.

Aquelles famílies que no han pogut fer el tràmit d’ajut de menjador dins el període podran sol·licitar-lo fora de termini a partir del 2 d’octubre a través de la Seu Electrònica, on s’habilitarà l’enllaç corresponent.

Al Vallès Occidental, 18.737 alumnes compten amb un ajut de menjador en l’inici de curs 2023-24

El curs escolar comença avui, 6 de setembre, amb 18.737 beques de menjador atorgades al Vallès Occidental, un 7,84% més que a l’inici del curs passat. Les classes comencen avui a la majoria de poblacions de la comarca, excepte a Sabadell, Sant Quirze i Sentmenat on les classes comencen el dia 7, per haver estat dilluns un dia festiu local. Cal destacar el significatiu augment en l’atorgament de beques del 100% del preu de l’àpat, que arriben a les 9.773 atorgades. D’altra banda se n’han atorgat 8.964 del 70% de l’import màxim establert pel servei de menjador per part del Departament d’Educació, en funció de la durada de l’espai de migdia.

A l’inici del curs 2022-23, es van atorgar un total de 1.193 beques del 100% i per aquest inici de curs 23-24 ja s’han atorgat 9.773 beques del 100%. Aquest tipus de beques s’ha multiplicat per vuit.

L’ augment en l’atorgament de beques del 100%  es dona pel fet que en anteriors cursos escolars calia que l’alumnat acredités necessitats econòmiques i socials, i per aquest nou curs escolar 2023-2024 l’atorgament d’una beca del 100% pot ser només per presentar necessitats econòmiques. Així mateix, el grau de discapacitat de l’alumnat per a obtenir una beca del 100% ha baixat del 60% a 33%. Aquests dos factors són els que han fet augmentar les beques del 100% de l’import.

Nou increment de sol·licituds

En els darrers cinc cursos, del 2019-2020 al 2023-2024 s’ha passat de 19.606 sol·licituds de beca presentades a inici de curs, a les 26.414 presentades aquest any. Això representa un increment del 34,72%. També cal destacar que el nombre de beques atorgades, a inici de curs, ha augmentat un 28,39% en aquests 5 cursos.

Així mateix, i en relació amb el setembre de 2022, l’increment de les sol·licituds presentades ha estat del 5,20 %, amb un total de 26.414 sol·licituds presentades per aquest curs 23-24. Durant tot el curs es poden rebre noves sol·licituds, fet que habitualment comporta un augment de les concessions de beques,

La majoria dels ajuts, a l’educació Primària

Per etapes escolars, l’alumnat d’educació primària segueix sent el que rep més ajuts, un total d’11.968. S’atorguen 4.695 beques per a alumnat d’educació infantil i 2.074 per a alumnat d’educació secundària. Les ajudes es concentren en els alumnes de centres educatius públics, que representen un 79% de les beques atorgades, mentre que els de les escoles concertades representen un 21% del total.

Pel que fa a l’alumnat matriculat en centres d’educació especial, es compta amb 11 beques al 70% i 356 beques al 100%.

Destacar que d’acord amb la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, la convocatòria d’accés als ajuts de menjador escolar quedarà oberta durant tot el curs escolar 2023-2024. Això, i el fet que es vagin resolent irregularitats, fa que  les xifres de beques atorgades variïn cada mes. Per exemple, mentre el curs passat 22-23 va començar al setembre del 2022 amb 17.375 ajuts atorgats, va finalitzar al juny del 2023 amb 23.069 ajuts atorgats.

https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/al-valles-occidental-18-737-alumnes-compten-amb-un-ajut-de-menjador-en-linici-de-curs-2023-24/

Related Articles

Deixa un comentari